Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Micom Px20 Series

Schneider Electric Micom Px20 Series

Micom Px20 Series Withdrawable hardware for various standard applications in MV power distribution networks

Изтеглящи се релета за защита в разпределителни мрежи средно напрежение

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Micom Px20 Series са изваждаеми защитни релета за стандартни приложения в разпределителни мрежи средно напрежение. За дефиниране на пълната конфигурация на MiCOM се използва ордер форма. 

 

  • Характеристики

MiCOM P12x е гама от директни и недиректни релета за свръхток от еднофазна или земна повреда до многофункционалното трифазно устройство P127 с функции за защита от напрежение. Налични модели: MiCOM P120, MiCOM P121, MiCOM P122, MiCOM P123, MiCOM P125, MiCOM P126, MiCOM P127. 

Релетата MiCOM P122/P123/P127 притежават пълен набор от защитни функции, както и автоматично включване и помощни устройства. Всички налични функции, включително защита, автоматизация, комуникация, светодиоди, входове и изходи, са лесно програмируеми чрез удобния за потребителя HMI и/или софтуерния интерфейс на MiCOM S1 Studio. Устройствата включват и заден RS485 комуникационен порт с разнообразни протоколи; DNP3, IEC 60870-5-103, Modbus и Courier.

 

  • Релетата MiCOM P122/P123/P127 осигуряват широк спектър от защитни функции позволяващи използването им в няколко приложения: 

•  Основна или резервна защита на системи средно и високо напрежение
•  Въздушни линии и подземни кабели като резервно копие на HV системи
•  Защита на неутрала (изолирани, с твърдо заземяване, със заземяване със съпротивление и Petersen намотка)  
•  Абонати на MV, промишленост, транспорт 
•  Схема генератор и трансформатор 
•  Схема с висок импеданс за защита на шините и машини

 

  • MiCOM P22x 

•  Цифрови релета за защита на двигатели
•  Гамата защитни релета MiCOM P22x е предназначена за защита на двигатели и включва пълен набор от защитни функции. Налични модели: MiCOM P220, MiCOM P225
•  Защитните функции се изпълняват на база измерване на ток, напрежение и температура. Релето изпълнява и голям брой други функции, които позволяват на двигателя да работи по-ефективно. 
•  Функциите за защита са автономни и могат да бъдат индивидуално конфигурирани или деактивирани, за да отговарят на конкретно приложение.
•  Релетата MiCOM P220/P225 са оборудвани с порт RS485 на задната си плоча, което им позволява да комуникират чрез MODBUS, Courier или IEC 60870-5-10. Софтуерът MiCOM S1 Studio дава възможност за предварително задаване на всички параметри от компютър.

Гамата MiCOM P22x е специално адаптирана към приложения в рафинериите за петрол, химически заводи, металургия, производство на стъкло и цимент, фабрики за хартия, електро и машиностроене, производство на храни, миннодобивна промишленост и др. Подходящ е и за пречиствателни и помпени станции, както и в парни електроцентрали.

 

  • MiCOM P521 

•  Цифрови релета за диференциална защита на захранващи линии

•  MiCOM P521 осигурява високоскоростна токова диференциална защита на въздушни линии и подземни кабели в приложения като пръстенови мрежи и паралелни захранващи устройства. Налични модели: MiCOM P521

•  Осигурявайки оптимален избор на фаза, многото интегрирани защитни функции на MiCOM P521 позволяват приложение в широк спектър от енергийни системи. Той предлага както локална, така и дистанционна защита. MiCOM P521 също така осигурява бързи резултати за изключване при вътрешна грешка и стабилност за всяка извънзонова повреда. Използва доказана характеристика, сравняваща диференциалния ток с пропускателния ток, което позволява по-лесно тестване.

•  Локална комуникация – предният EIA (RS) 232 порт е проектиран за използване с MiCOM S1, осигуряващ възможност за програмиране на настройките (включени или офлайн), конфигуриране на релето, извличане и преглед на запис, преглед на динамично измерваната информация и контрол. Дистанционна комуникация – задният комуникационен порт се базира на нива на напрежение EIA (RS) 485 и е предназначен за постоянна връзка към мрежови системи за управление и събиране на данни, с избор на протокол Modbus / IEC 60870-5-103.

 

  • MiCOM P72x 

•  Релета за диференциална защита с висок импеданс 

•  Серията MiCOM P72x осигурява диференциална високо импедансна защита за генератори, дросели, двигатели и шини. Интегрирани са резистор и варистор. Налични модели: MiCOM P721, MiCOM P723

•  MiCOM P79x е проектиран с редица вътрешни фиксирани резистори и с прости паралелни/последователни джъмперни връзки на клемите на устройството, така че да могат да се получат различни стойности на стабилизиращото съпротивление, за да отговарят на изискванията на приложението. Има три варианта стабилизиращи резистори. 

•  Варисторният блок ограничава пиковото напрежение при вътрешни повреди. Има два варианта варистори. Опциите за половин и пълна мощност позволяват максимум преходна енергия съответно 10 kJ и 20 kJ.

•  Проектирани за стабилизиране на съпротивлението, ограничение на напрежението, късо съединение. MiCOM P791 е предназначен за еднофазни приложения, MiCOM P793 е предназначен за три фазни приложения. 

 

  • MiCOM P821

•  Защита от повреда на прекъсвача

•  MiCOM P821 е усъвършенствано реле за повреда на прекъсвача със защитни функции, базирано на най-новата цифрова технология. Предлага набор от защитни функции, комбинирани с обширни възможности за наблюдение, осигурявайки оптимизирана ефективност и максимален контрол на електрическите схеми. Подходящ е за всички нива на напрежение. Налични модели: MiCOM P821

•  Подобрената защита от повреда на прекъсвача осигурява резервна защита, когато първичната верига не успее да изолира повредата. Проектирано е като фазово разделено детекторно устройство за нива на EHV/HV/MV. MiCOM P821 може да бъде или едностепенна защита на локалния прекъсвач, или двустепенна защита от повреда на прекъсвача (tBF1 & tBF2). Лесно за програмиране MiCOM P821 осигурява надеждно разделяне на фазите за изключване на 1/3 полюс и е подходящ за всички нива на напрежение. Осигурява и чувствително откриване на остатъчен ток и има бързо време за възстановяване. Програмира се със стандартната процедура за настройка на MiCOM Px20.

•  Всяко реле има голям брой функции за контрол и събиране на данни. Може да са част от напълно интегрирана система, обхващаща защита, контрол, измервателни уреди, данни, записване на неизправности, събития и смущения. Използването на комуникационния порт RS485 дава възможност за четене, повторно инициализиране и променяне на настройките на релетата, ако е необходимо, от локален или отдалечен компютър оборудван със софтуера MiCOM S1. Релето осигурява цялостна защита на фазата на повреда на прекъсвача и заземяване в мрежи за комунални услуги, промишлени предприятия и в други приложения, където е необходима защита срещу повреда на прекъсвач. Защитата от заземяване е достатъчно чувствителна за електрически мрежи, в които токът на земната повреда е нисък.

•  Релето MiCOM P821 предлага комуникация в режим MODBUS TM RTU чрез RS485 порт. 

 

  • MiCOM P921 / P922 / P923

•  Релета за защита на напрежение и честота

•  Релетата за напрежение и честота MiCOM P92x са с гъвкави приложения и лесно се интегрират както в нови, така и в съществуващи мрежови системи за управление. Предлагат подобрено качество на захранването и са идеално рентабилно решение за поддържане на стабилността на системата. 

Чрез използване на усъвършенствани техники, предназначени да работят при нелинейни аномалии и под трептения, MiCOM P92x елиминира риска от нежелани операции. С до 30 изходни контакта потребителите могат да създават прости или сложни схеми за управление на натоварване и генериране, използвайки логическите възможности на релето. Интегрираните функции за възстановяване гарантират, че всички изключени товари се свързват възможно най -скоро след възстановяване на системата. Стандартните комуникационни протоколи позволяват по-лесна интеграция както в нови, така и в съществуващи мрежови системи за управление. MiCOM P92x осигурява подобрено качество на захранването, като поддържа стабилността на системата. Прекъсванията на системите са сведени до минимум и с точност на измерване на честотата, по-висока от 0,01 Hz. 

•  P921: защита по напрежение, 2 логически входа, 4 изхода.

•  P922: защита по напрежение и честота, записи на събития и грешки, регистратор на смущения, 5 логически входа и 8 изходни контакта.

•  P923: защита по напрежение и честота (плюс скоростта на промяна на честотния елемент df/ dt и скоростта на промяна на напрежението U/ T), записи на събития и грешки, запис на смущения, 5 логически входа, 8 изходни контакта. 

 

  • Приложения

•  Overcurrent applications: P122 P123 P127:
•  Feeder short-circuit and overload protection MiCOM P122, P123 or P127
•  Incomer protection: MiCOM P122, P123 or P127
•  Transformer feeder protection MiCOM P122, P123, P127
•  Transformer incomer protection MiCOM P122, P123, P127
•  Generator-transformer unit protection MiCOM P127
•  Motor protection P220 P225
•  Line differential protection P521
•  Voltage & frequency monitoring MiCOM P921, P922, P923 and Vamp 11V MiCOM P911 is now ebranded as Vamp 11

Имате нужда от консултация?

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти