Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Vamp Accessories

Schneider Electric Vamp Accessories

A range of accessories for use with Vamp protection relays

Гама от аксесоари за използване със защитни релета Vamp

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Практични аксесоари за подобряване на функционалността на защитните релета VAMP

 

 • VAMP 4R  (4 x NO и 4 x NC) размножително реле 

• VIO 12A входно/изходни модули
• VIO 12AA RTD входящ модул
• VIO 12AB RTD входящ модул
• VIO 12AC & VIO 12AD RTD входящ и mA входящ/изходящ модул

 

 • VAM 16D външен LED модул

• Комуникационни модули RS485
• VSE 002 външен RS-485 модул
• VSE 003 локален порт RS-485 интерфейсен модул
• VSE 004 VAMP 40 RS-485 интерфейсен модул

 

 • Фиброоптични комуникационни модули

• VSE 001 външен фиброоптичен модул
• VSE 010 фиброоптичен модул

 

 •  Ethernet комуникационни модули 

• VEA 3CGi Ethernet адаптер

 

 • Други комуникационни модули

• VPA 3CG Profibus адаптер
• VSE 009 DeviceNet модул

 

 •  ARC точков сензор

       • VA1DA-x & VA1EH-x

 

 •  ARC монтажни плочи за сензори

• VYX 001: Z-shaped & VYX 002: L-shaped

 

 • ARC фибро сензор

• Arc-SLmx

 

 • ARC фибро съединител

• SLS-1

 

 • ARC подвижен сензор и удължителен кабел

• VA1DP-5D, VX031-5

 

 • ARC кабел за трансфер

• VX001-x

 

 • Размножително реле

  • VAMP 4R

 

 • Комуникационни модули

• VSE 001 външен фиброоптичен модул
• VSE 002 външен RS-485 модул
• VPA 3CG Profibus адаптер

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти