Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK Сензори за наблюдение на състоянието Multi Physics Box

SICK Сензори за наблюдение на състоянието Multi Physics Box

Сензори за наблюдение на състоянието за контрол на вибрации, удари и температура

Сензорът Multi Physics Box позволява непрекъснат мониторинг на състоянието, например на двигатели, помпи, конвейерни системи или вентилатори.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Multi Physics Box измерва вибрации, удари и температура, като по този начин предоставя индикации за потенциални неизправности и повреди на машината. Ако измерените стойности надхвърлят индивидуално зададените прагове, се генерира предупреждение. За стойностите на вибрациите, могат да се използват степенни прагове за мониторинг на вибрациите съгласно ISO 10816-3 чрез многоетапно предупреждение. Сензорът може да бъде интегриран в машината или системата чрез IO-Link или обикновен превключващ сигнал, базиран на аларма. Независимо дали на място или във връзка с облачна услуга, Multi Physics Box създава основа от данни, която може да се използва за предотвратяване на непланирани прекъсвания и ефективно намаляване на разходите.

 

  • Характеристики

•  3-осна вибрация (± 8 g) и детекция на удар (до 200 g) чрез MEMS елементи

•  Контактно измерване на температура: − 40 ... + 80 °C

•  Конфигурируеми прагове

•  Мониторинг на вибрациите във времева и честотна област

•  Гранични стойности на вибрации съгласно ISO 10816-3

•  Компактен корпус от неръждаема стомана до IP68

•  LED дисплей за състоянието

•  Превключване на изход като аларма и IO-Link

 

  • Ползи

•  Намалете повредите и оперативните разходи, като използвате прецизни данни за състоянието.

•  Интуитивна интерпретация на данни благодарение на предварително обработени стойности дори в честотната област.

•  Може да се адаптира чрез конфигурируеми прагови стойности за вибрации, удар и температура.

•  Лесно параметризиране и визуализация чрез SOPAS Engineering Tool

•  Лесен монтаж чрез магнитна плоча или винтова връзка

•  Висока безопасност при работа благодарение на здравия корпус от неръждаема стомана.

 

  • Предимства

По-голяма прозрачност, по-малко прекъсвания на машината

Multi Physics Box позволява мониторинг на състоянието. Независимо дали е двигател, помпа, транспортна лента или вентилатор – измерените стойности за температура, вибрации и удар предоставят индикации за дефектни процеси, които могат да доведат до повреда на машината или системата. Въз основа на данните от сензора, грешките могат да бъдат открити рано и работата по поддръжката да бъде планирана независимо от текущото състояние. Резултатът: спестяване на разходи поради по-малко непланирани престои.

Multi Physics Box може да се интегрира в съществуващи системи като самостоятелен сензор или да се използва като пълен пакет, включващ софтуерна среда с допълнителни сензори и облачни услуги.

Лесна оценка на параметрите с високо качество на данните

Multi Physics Box улеснява интерпретацията на данните. Сензорът засича например вибрации чрез MEMS елемент и допълнително ги обработва директно в съответствие с конфигурацията. Окончателните изходни данни предоставят индикативни стойности във времевата и честотната област, които са значително по-лесни за интерпретиране в сравнение с необработените данни. Многостепенно предупреждение съгласно ISO 10816-3 може да бъде приложено при мониторинг на вибрационни прагове. 

Multi Physics Box предоставя кратки и лесни за интерпретиране данни, които служат като надеждна основа за мониторинг на състоянието и предсказуема поддръжка.

Универсален благодарение на здравия дизайн и високото ниво на гъвкавост

Обхватът на приложения за Multi Physics Box е практически неограничен. Сензорът е добре защитен в здрав корпус от неръждаема стомана. Дори фин прах или вода не могат да навредят на сензора благодарение степента на защита IP68. Сензорът предоставя постоянно надеждни данни при околни температури между − 40 °C и + 80 °C. Благодарение на гъвкавите опции за параметризиране, той може да се използва и в голямо разнообразие от приложения.

Благодарение на здравия корпус и широкия допустим температурен диапазон, Multi Physics Box предоставя прецизни и надеждни данни за състоянието дори при предизвикателни условия на околната среда.

 

  • Области на приложение

•  Откриване на вибрации, температура и удар при машини с въртящи се компоненти

•  Непрекъснато наблюдение на двигатели, вентилатори и помпи

•  Откриване на промени в състоянието на компоненти

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти