Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK Фотоелектрически сензори RAY10, RAY26 – Reflex Array

SICK Фотоелектрически сензори RAY10, RAY26 – Reflex Array

Фотоелектрически сензори със светлинна матрица за откриване на плоски обекти

Фотоелектричните сензори от продуктовата фамилия RAY10 Reflex Array и RAY26 Reflex Array позволяват надеждно откриване на плоски обекти, както и бързо въвеждане в експлоатация. 

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Фотоелектричните сензори от продуктовата фамилия RAY10 Reflex Array и RAY26 Reflex Array позволяват надеждно откриване на плоски обекти, както и бързо въвеждане в експлоатация. Когато се комбинират с рефлектор, фотоелектричните сензори откриват и малки, плоски, прозрачни или неравни обекти с размер от 5 мм. за RAY10 и от 3 мм. за RAY26. В рамките на еднаква светлинна решетка с височина 25 мм – RAY10 и височина 55 мм – RAY26, сензорите засичат водещия ръб на съответния обект за тази цел. Това позволява перфорирани обекти да бъдат надеждно открити без многократно превключване.

 

  • Характеристики

•  Излъчвател и приемник в един корпус, комбинирани с рефлектор

•  RAY10 откриване на обекти с размери > 5 мм в рамките на височина на откриване 25 мм

•  RAY26 откриване на обекти > 1 мм или > 3, 5, 10 мм, в зависимост от височината

•  ASIC от SICK

•  Видима равномерна светлинна решетка (PinPoint LED)

•  Технология AutoAdapt (прогнозна поддръжка)

 

  • Ползи

•  Намаляване на общите разходи с до 50 % в сравнение с решенията с отделни корпуси на излъчвателя и приемника

•  Надеждно, независимо от позицията откриване на много плоски обекти

•  Повишаване на производителността благодарение на надеждното откриване на обекти (независимо от свойствата на обекта) и предотвратяване на многократното превключване (при перфорирани, нееднородни обекти)

•  Бързо и лесно оптично подравняване, пускане в експлоатация и наблюдение

•  Намаляване на времето за престой на конвейерните системи

 

  • Предимства

Надеждна детекция благодарение на 2D светлинна матрица

Интелигентно въвеждане в експлоатация с IO-LINK

Лесно и бързо подравняване благодарение на PinPoint LED

Благодарение на PinPoint LED светлинният масив на фотоелектрическия сензор Reflex Array MultiTask е добре видим. След подравняване е необходимо само да се обучи сензорът, след което той е готов за работа.

Предсказуема поддръжка

По време на работа сините светодиоди показват степента на замърсяване на сензора и рефлектора. IO-Link позволява съответното прехвърляне на данни към PLC. Това гарантира, че поддръжката или почистването на устройството се планират своевременно и предотвратява нежелани престои. 

Подтискане на транспортната лента (само за RAY26P-xxxxx3)

Потискането на транспортната лента позволява постепенно деактивиране на зоната за откриване (A) точно над транспортната лента. Това потискане е намесата на транспортната лента, която кара сензора да превключва по време на работа на системата.

Надеждна детекция на:

•  неравномерно оформени и блестящи обекти
•  обекти с различна височина
•  плоски предмети, например полиетиленови торбички
•  перфорирани предмети
•  прозрачни предмети, например стъклени бутилки

Интелигентни сензори за ефективна машинна комуникация

Свързаните в мрежа производствени и контролни процеси в сложни машинни среди определят индустриалното бъдеще и правят Industry 4.0 възможна.

Интелигентните сензори вече поддържат динамични, оптимизирани в реално време и самоорганизирани индустриални процеси. Те записват реални работни състояния, превръщат ги в цифрови данни и ги споделят автоматично с контролера на процеса.

Подобрено разпознаване и ефективна комуникация, най-добрата производителност на сензора, гъвкавост и прозрачност

С висши системи за управление интелигентните сензори комуникират чрез IO-Link. Тази стабилна комуникация се използва по целия свят за сензори и изпълнителни механизми на полево ниво, като предлага много практически предимства в ежедневната промишлена експлоатация.

Диагностика

Най-високи нива на достъпност благодарение на предсказуема поддръжка, избягвайки прекъсвания на системата.

 

Интелигентни задачи

От необработени сигнали до персонализирани
Информация. Smart Tasks обработва разнообразните интелигентни сензорни сигнали и ги съгласува със съответната задача в системата.

 

 

Умни задачи

Измерване на времето и деблокиране:

•  Измерване на времето между ръбовете на откриване
•  Сигналите за превключване се извеждат при достигане на свободно конфигурирани стойности на времето, например ако са открити твърде къси или твърде дълги обекти
•  Закъсненията за превключване на сигналите могат да се конфигурират свободно
•  Инверсия на сигнала
•  Предлага се при поискване

 

 

Основна логика:

•  Логическите функции могат да се конфигурират свободно с тригер сензор
•  Закъсненията за превключване на сигналите могат да се конфигурират свободно
•  Инверсия на сигнала

 

Брояч и деблокиране:

•  Преброяване и оценка на сигналите за откриване
•  Сигналите за превключване се извеждат при достигане на свободно конфигурирани стойности на брояча
•  Сигнал за превключване, генериран на всеки x импулса на брояча
•  Ръчно и автоматично нулиране на брояча
•  Закъсненията за превключване на сигналите могат да се конфигурират свободно
•  Инверсия на сигнала

 

 

  • Области на приложение

Автоматизация и логистика

•  Надеждно откриване на неправилни ръбове на продукта
•  Мониторинг на захранващите скоби
•  Откриване на дъски в изходящия канал
•  Преминаване от надлъжно към напречно транспортиране
•  Следене на развиването на фолио
•  Откриване на водещия ръб на конвейерната лента
•  Откриване на водещия ръб на транспортното оборудване
•  Намаляване на разстоянието между обектите
•  Откриване на много плоски обекти
•  Откриване на предния ръб на полиетиленова торба

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти