Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK лидарни сензори LD-LRS

SICK лидарни сензори LD-LRS

2D LiDAR сензор с голям обхват на сканиране, който прави възможни приложенията на открито

Превъзходната технология на сензора LD-LRS 2D LiDAR с обхват на сканиране до 250 m автоматизира операциите по товарене на кораби при използване на кейови кранове, като значително намалява времето, прекарано в пристанището за товарене.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Високоефективната лазерна оптична система извършва безконтактно сканиране на големия брой контейнери и прецизно открива всички препятствия, пречещи на движението. LD-LRS предоставя прецизни данни от измерванията за определяне на профила на контейнера, като по този начин спестява време и осигурява най-високо ниво на надеждност при работа по време на товарене. Профилното измерване на състоянието на пълнене на запасите от насипни материали може да бъде превърнато в 3D модел, за да се определи точната повърхностна структура на запаса за контролиране на системата за зареждане, което след това оптимизира отстраняването.

 

  • Характеристики

•  Дълъг обхват на засичане дори при откриване на тъмни повърхности

•  Висока ъглова разделителна способност до 0,0625 градуса

•  Висока устойчивост на слънчева радиация

•  Синхронно наблюдение на до шест различни полета

•  Малък диаметър на лазерното петно дори на големи разстояния

 

  • Ползи

•  Надеждна работа дори при тежки околни условия

•  Ниски разходи за инсталиране поради големи зони за наблюдение

•  Надеждно откриване на малки обекти на големи разстояния

•  Лесни опции за монтаж на багери и кранови системи

 

  • Области на приложение

•  Автоматизация на операциите по товарене на кораби

•  Откриване на складирани насипни материали (определяне на обема)

•  Определяне на данни за контейнера като маса и позиция

•  Мониторинг на големи покривни повърхности, фасади и други площи

 

Измерване на насипни въглища

Сензорът LD-LRS LiDAR опростява работата с насипни въглища на открито и закрито, като подава надеждни данни за разстоянието и обема на материала. Монтиран на подвижен стакер, датчикът събира данни за контура и обема на купчината въглища, и изпраща тази информация за децентрализирана обработка. Въз основа на измерванията на разстоянието между стакера и купчината, LD-LRS изчислява минималната височина на разтоварване и помага да се предотврати образуването на прах. Така капацитетът се оптимизира значително. Скенерът осигурява и избягване на сблъсък, така че износването, както и ремонтите на машините могат да бъдат намалени.

 

Измерване на върха на суровината

Сензорът LD-LRS 2D LiDAR позволява надеждно откриване на материал и измерване на разстояние. Например, монтиран на подвижен портален кран, сензорът събира данни за контура и обема на купчините суровини и предоставя тези данни. Това оптимизира обработката на насипни материали и капацитетът за съхранение може да се използва по ефективен начин. Въз основа на разстоянието между крана и купчината, LD-LRS изчислява минималната височина на разтоварване, като предотвратява препълването на отделните зони на купчината. Сензорът също така осигурява защита от сблъсък, което предотвратява повреда на оборудването.

 

 

Откриване на 6 градуса наклон на кораби

Когато корабът е в пристанището, е наложително да се знае точната му позиция. 3D LiDAR сензор използва способността си за многослойно откриване, висока плътност на точките на сканиране и ъгъл на отвора от 120° за надеждно откриване на околната среда. Специална огледална технология осигурява висока стабилност на полето на сканиране. С помощта на мулти-ехо технология, сензорът сканира през дъжд, прах и мъгла, като в същото време умножава плътността на точките. Тези свойства са особено полезни за създаване на 3D облак от точки без пропуски, който позволява прецизно и бързо откриване на голям работен диапазон, като например кораб.

 

Хоризонтално наблюдение на открити пространства и проследяване на обекти с камери

Когато наблюдавате летища и други сгради, 2D LiDAR сензор открива всеки човек, който стъпи в предварително дефинираната наблюдавана зона. Данните за позицията, записани от 2D LiDAR сензора, се обработват допълнително от интегрирано или външно устройство за оценка и се използват за управление на камерата.

 

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти