Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Pilz софтуер PAS4000

Pilz софтуер PAS4000

PAS4000 – улеснено конфигуриране и програмиране

Софтуерната платформа PAS4000 улеснява конфигурирането и програмирането на системата за автоматизация PSS 4000. Софтуерът включва разнообразни функции за редакция и множество програмни блокове. Инструментите за конфигуриране, програмиране, въвеждане в експлоатация и управление са напълно съвместими помежду си. Интерфейсите за данни са стандартизирани, което улеснява обмена на информация във всички фази на автоматизация. Това позволява бързо и интуитивно генериране на цялостни програми с функции за безопасност и автоматизация.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Оптимизирано програмиране:

•  Цялостна библиотека от блокове за стандартни функции и такива за безопасност
•  Интерфейс за външно приложно програмиране
•  Инструменти за редактиране PAS STL, PAS IL, PAS LD, класифицирани като LVL продукти (Limited Variability Languages, с езици с ограничена вариабилност) от органа за технически надзор TÜV Süd в съответствие с EN/IEC 61131-3
•  Удобна за потребителя онлайн функционалност
•  Интегрирана системна диагностика
•  Онлайн помощ директно в инструмента
•  Предлага се на осем езика (немски, английски, италиански, китайски, испански, френски, японски, португалски)

 

  • Ползи:

•  Безопасност и автоматизация в една система
•  Възможност за генериране на проекти за контролерите PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi
•  Графичен програмен редактор PASmulti за конфигуриране и структуриране
•  Опростена комбинация от PAS IL, PAS STL и PAS LD с PASmulti
•  Намаляване на грешките благодарение на предварително дефинирани, многократно използваеми блокове
•  Ясно структурирано управление на проекти
•  Лицензиране чрез доказаната точкова система PASunits
•  Директно свързване на проекти между PAS4000 и PASvisu

Имате нужда от консултация?

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265