Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Pilz софтуер PNOZmulti Configurator

Pilz софтуер PNOZmulti Configurator

Оригиналният софтуерен инструмент за конфигуриране на схеми за безопасност при компактните контролери PNOZmulti

Желаните схеми за безопасност могат лесно да бъдат създадени на персонален компютър с помощта на PNOZmulti Configurator. Инструментът за конфигуриране осигурява помощ и насоки при проектирането, настройката, документирането и въвеждането в експлоатация на компактните контролери от гамата на Pilz.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Схема за безопасност чрез софтуерно конфигуриране вместо окабеляване

•  Интуитивна работа: създаването на персонализирана схема за безопасност е изключително лесно
•  Свободно конфигуриране: параметрите на всички входове и изходи се настройват лесно само с няколко клика в софтуерния инструмент
•  Всички входове и изходи могат да бъдат свързани чрез използване на логически оператори за създаване на схема за безопасност посредством "drag-and-drop" функции
•  Всички функционални, логически и изходни елементи могат да бъдат селектирани на място

 

  • Автоматична проверка за грешки, защита от изменения

•  Безопасност: софтуерният инструмент проверява за грешки създадената схема за безопасност
•  Защита: можете да сертифицирате завършената конфигурация, като по този начин я защитавате от нежелани изменения
•  Гъвкавост: можете да редактирате, изменяте или разширявате несертифицирани електрически схеми по всяко време
•  Простота: просто разпечатайте конфигурацията на електрическата схема, за да я документирате

 

  • Ползи

•  Софтуер с готови, сертифицирани блокове
•  Опростени, проследими изменения и адаптации на конфигурацията
•  Кратки времена за престой на машината и висока експлоатационна готовност благодарение на опростената и универсална диагностика
•  Съвместимост с международните стандарти за безопасност на различни автоматизирани среди и разнообразни комуникационни системи
•  Бързо въвеждане в експлоатация и минимална работа по окабеляване – убедете се сами!

Имате нужда от консултация?

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265