Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SurgeArrest Performance на Schneider Electric

SurgeArrest Performance на Schneider Electric

Устройства за защита от пренапрежение

Максимална защита и готовност за работа на персонални компютри, преносими компютри и друга електроника. APC SurgeArrest Performance на Schneider Electric осигурява нашето най-високо ниво на защита от пренапрежение за професионални компютри, висококачествена електроника и друго чувствително оборудване.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Защита:

•  Сплитер за телефонна линия – позволяват използване на два броя оборудване наведнъж, като например модем и телефон.

•  Филтриране на шум – отслабва шума от смущения по линията, гарантирайки по-добра ефективност на защитеното оборудване.

•  Защита на линията за данни – защита на линии за данни (Етернет, коаксиални и телефонни линии) осигурява пълната защита на вашето оборудване от пренапрежения. Много важно е да защитите вашето оборудване от електрически пренапрежения, преминаващи през линиите за данни, тъй като могат да са толкова разрушителни за вашето оборудване колкото пренапреженията, преминаващи по електрическите линии.

•  IEEE пропускащ капацитет и UL 1449 съответствие – капацитетът за пропускащо напрежение на "Института на електрическите и електронните инженери" (IEEE) се базира на тест, който подлага дефектнотокова защита на пренапрежение от 6 kV. Капацитетът е равен на количеството излишно напрежение, което достига свързаното оборудване. Колкото по-малка е цифрата, толкова по-добра е ефективността на дефектнотоковата защита. Стандартът за безопасност на дефектнотоковата защита на долуподписаната лаборатория UL1449 използва тези капацитети, за да помогне на потребителите да оценят ефективността. Най-добрият капацитет за пропуснато напрежение на UL за дефектнотокова защита за преходно напрежение (TVSS) е "300 V".

•  Защита от катастрофални събития – компонентите за защита от пренапрежение като MOV и термични предпазители гарантират незабавна реакция на удари от мълнии и на повреди в окабеляването. Ако компонентите на защитата против пренапрежение се повредят в резултат на електрически удар или пренапрежение, прекалено голяма мощност не може да достигне вашето оборудване. За разлика от APC продуктите за защита от пренапрежение, повечето дефектнотокови защити продължават да пропускат захранване дори след повреждане на веригите, оставяйки вашето оборудване изложено на други вредни пренапрежения.

 

  • Удобство:

Разделение на контактните излази – свързвате обемистите щепсели, без да закривате други контактни излази.

 

  • Безопасност:

•  Управление на кабелите – подпомага организацията на захранващите кабели.

•  Настройващо се кабелно управление – пази кабелите и проводниците подредени и организирани.

•  Индикатор за претоварване – индикаторът се включва, когато свързаното оборудване консумира по-голяма мощност от капацитета му. За справяне с проблема, изключете по-малко важното оборудване.

•  Детска защита – защитава потребителите от случаен контакт с неизползвани изходи.

•  Индикатор за неизправност на окабеляването – за да работят правилно, защитите изискват правилно окабелен и заземен контакт. APC защитите от пренапрежение идентифицират опасни проблеми с окабеляването, преди да включите оборудването.

•  Работен индикатор за защитата – защитата от пренапрежение ще ви предупреди, ако веригите му са били повредени от тежък удар или пренапрежение в електропровода, и когато не е в състояние да осигури 100% защита. Ако още е в гаранция, APC ще замени повредената защита от пренапрежение безплатно.

•  Безотказен режим – повечето други защити срещу пренапрежение продължават да пропускат енергия, дори след повреда на техните вериги, оставяйки вашето оборудване изложено на бъдещи пренапрежения. Защитата от пренапрежение на APC е безотказна, което означава, че след като веднъж веригата на APC защитата от пренапрежение е увредена, устройството изключва оборудването от захранването, гарантирайки, че пренапрежение не може да достигне до вашето оборудване.

Имате нужда от консултация?

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти