Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Symmetra PX

Schneider Electric Symmetra PX

Центрове за данни. Трифазен UPS

Високопроизводително, с подходящ размер, модулен, мащабируем 3-фазен UPS (10 – 100 kW 208 V, 100 – 500 kW 480 V, 16 – 500 kW 400 V) за център за данни или съоръжение с всякакъв размер.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

APC Symmetra PX е мащабируема система от световен клас, предназначена за резервиране и защита на захранването, разработена с цел по икономически ефективен начин да осигурява високи нива на работна готовност. Безпроблемното интегриране в съвременните високотехнологични инфраструктури на центровете за данните, Symmetra PX е истинска модулна система. Изградена от специализирани и резервиращи модули – захранващ, управляващ, батериен и байпасен модул, обединени в лесно и ефективно обслужваема конструкция, системата позволява мащабиране на работното време на захранването, в зависимост от повишаването на потреблението или когато са необходими по-високи нива на експлоатационна готовност. Symmetra PX играе ролята на основна силова верига, управляваща системи InfraStruXure на APC за малки и средни центрове за данни, но също така може да захранва отделни "зони" на по-големи центрове за данни. С разнообразни функции за управление, Symmetra PX разполага с възможности за самостоятелна диагностика и стандартизирани модули, намаляващи риска от човешка грешка, в резултат на което се увеличава цялостната надеждност на центровете за данни.

 

  • Ползи

Устойчивост

•  EU CoC за UPS – гарантира, че UPS-ите, продавани в ЕС, са високоефективни

Маркетингови функции

•  Захранващи модули, които могат да се сменят от потребителя позволява прости ъпгрейди и смени на захранващи модули.

•  Батерийните модули са свързани успоредно осигурява по-висока надеждност чрез редундантни батерии.

•  Сменящи се от потребителя батерии повишава наличността като позволява на обучен потребител да извършва ъпгрейди и смяна на батериите, намалявайки средното време за ремонт (MTTR)

Маневреност

•  Мащабируем електрически капацитет намалява разходите за преоразмеряване на UPS-а в днешни дни като позволява бързи ъпгрейди на мощността в рамките на същите размери по-късно.

•  SmartSlot настройка на UPS възможностите с карти за управление.

•  Програмируема честота осигурява съвместимост с различни входящи честоти.

Наличност

•  Захранващи модули с възможност за смяна позволява бързо добавяне на електрически капацитет или смяна на съществуващите електрически модули. Инсталираните модули се разпознават автоматично от системата.

•  Захранващите модули са свързани успоредно подобрява наличността като позволява незабавно, безшевно възстановяване от повреди на изолирани модули.

•  Redundant Intelligence Modules осигурява по-висока наличност на свързаните с UPS товари чрез предоставяне на редундантни комуникационни пътища до критични UPS функции.

•  Конфигурируем за N+1 вътрешна редундантност осигурява висока наличност чрез редундантност като позволява конфигурация с един захранващ модул повече от необходимите за поддръжка на свързания товар.

•  Автоматичен вътрешен байпас осигурява захранване от мрежата към свързаните товари в случай на претоварване или неизправност на UPS.

•  Възможност за управление от мрежа предлага дистанционно управление на захранването на UPS чрез мрежата.

•  Модулен дизайн осигурява възможност за бързо сервизно обслужване и намалени изисквания за поддръжка чрез модули със самостоятелна диагностика, които могат да се сменят в полеви условия.

Общи разходи за притежание

•  Корекция на фактора на входящата мощност намалява инсталационните разходи като позволява използването на по-малки генератори и кабели.

•  kVA на пълната номинална мощност са равни на kW намалява разходите чрез премахване на необходимостта за UPS със завишени номинални параметри за товари с коригиран фактор на мощността (PFC).

•  Включена услуга за 5 x 8 стартиране задължително, за пълно покриване на фабричната гаранция

•  Съвместим с генератор осигурява чисто, непрекъснато захранване до защитено оборудване при използване на енергия от генератор.

Управляемост

•  Звукови аларми осигурява известяване при промяна на захранването и състоянията на UPS захранването

•  LED индикатори за статуса визуални индикатори за бързо информиране за състоянието на устройството и параметрите на захранването.

•  Интеграция със StruxureWare център за данни Expert адаптирана към IТ, мащабируема система за мониторинг, която събира, организира и разпространява критични сигнали, видеонаблюдение и ключова информация, предоставяща унифициран преглед на комплексни физически инфраструктури, от всяка точка на мрежата.

 

  • Приложение

•  За малки, средни и големи центрове за данни

Имате нужда от консултация?

Свържи се с нас