Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

„Хората от Лодхран, Ханпур, Хасилпур, Дунияпур и Минчанабад сега получават чиста питейна вода чрез инсталациите за филтриране на вода. Правителството отпусна 30 милиарда рупии за проекта през финансовата 2016-17 година. Проектът е пряко свързан със здравето на стотици хиляди хора. Хората имат право на достъп до чиста питейна вода.“
Мохамад Шахбаз Шариф
Министър-председател на Пакистан

ОБЕКТ: PUNJAB SAAF PANI PROJECT, Пакистан

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: май 2015 – юни 2016 г.

ЦЕЛ: Автоматизация и визуализация на пречиствателни станции за чиста вода с “обратна осмоза” и „ултрафилтрация“.

РЕЗУЛТАТ: В съвместен инженерингов проект с фирма Електроинвент, Ехнатон разработва и въвежда в експлоатация PLC и HMI софтуер за управление на над 120 локални пречиствателни станции за питейна вода в районите на Хавалпур, Бахавалпур, Бхавалнагар, Рахим Яар Кан и Лодран – Пакистан. Реализирано е управление на процеса в автоматичен и полуавтоматичен режим, мониторинг и архивиране на данните от процесите.

 

Обхват на проекта

Целта на „Saaf Pani Project" е да се достави чиста питейна вода в района на Пенджаб, Пакистан. Министър-председателят на Пакистан Мохамад Шахбаз Шариф определя проекта така: „Хората от Лодхран, Ханпур, Хасилпур, Дунияпур и Минчанабад сега получават чиста питейна вода чрез инсталациите за филтриране на вода. Правителството отпусна 30 милиарда рупии за проекта през финансовата 2016-17 година. Проектът е пряко свързан със здравето на стотици хиляди хора. Хората имат право на достъп до чиста питейна вода.“ На Ехнатон е възложена доставката и софтуерното обезпечаване на програмируеми логически контролери (PLC) и HMI операторски терминали за пречиствателните станции за чиста вода.

Те са два типа в зависимост от технологията на пречистване и филтриране на водата: „обратна осмоза“ и „ултрафилтрация“, като всяка една от тях бива захранвана от електрическата мрежа, от PV източник и с хибридно захранване (от мрежата и от DC (PV) източник). Процесът и в двата вида станции е разделен условно на две части: Изпомпване на вода от кладенеца до буферния съд и промиването на водата и складирането ѝ в съда за чиста вода. Софтуерът контролира работата на двете части на системата в зависимост от наличното напрежение и нивото в буферния съд и в съда за чиста вода. Различните сценарии на работа са:

•  Обратно промиване и промиване на MPV клапите
•  Промиване на системата
•  Подаване и пречистване на вода

 

Предимства и полза при експлоатация

Разработеният софтуер дава възможност за напълно автоматична работа на пречиствателните станции, което намалява нуждата от операторска намеса. Операторският панел позволява визуализация на текущите параметри на процеса, промяна на настройките и следене на трендове на различни показатели. Управлението на честотните регулатори на фирма Електроинвент се осъществява посредством Modbus RTU комуникация, което дава възможност за следене на множество данни от инверторите и настройването на голям брой параметри, необходими за правилната им работа.

Автономната работа на пречиствателните станции е реализирана чрез автоматична система за следене на мрежовото захранване и волтажа от фотоволтаичните ферми и управление на процесите спрямо наличното в текущия момент захранване. Извършен е пуск, тест и настройка на няколко пречиствателни станции съвместно с екип от инженери от Електроинвент. Проведено е обучение на местния персонал за работа и поддръжка и зареждането на PLC и HMI софтуера на станциите.

 

Решение и оборудване

•  PLC система Schneider Electric Modicon M241 PLC
•  HMI операторски терминали WEINTEK за диагностика, настройка и мониторинг на процесите

Сподели:

Използвано оборудване

Schneider Electric Modicon M241

Виж повече

HMI операторски терминали WEINTEK

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Александър Александров
Инженер по автоматизация
Индустриален софтуер, SCADA
0897 421 916