Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Ефективно и сигурно управление на процесите в зърнобази и зърнохранилища

Инженеринговите комплексни решения и дейности на експертите от Ехнатон бяха извършени професионално, прецизно и съобразно спецификите на обекта. Постигнахме по-висока ефективност при управлението на процесите в зърнобазата, както и оптимизация на производителността на съораженията и операциите.
Станимир Бужев
Управител, Кристера АД

Въведение

ОБЕКТ: Кристера АД, Попово

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2015 г. – 2020 г. Реализиран в три етапа – Зърнобаза 1, Зърнобаза 2 и разширение в Зърнобаза 2

ЦЕЛ: Управление и оптимизация на потоците на движение на материала в зърнохранилищата. Визуализация на състоянието на отделните елементи в силозно-складовите бази.

РЕЗУЛТАТ: Комплексната инженерингова дейност на нашите експерти позволи да се реализира повишаване нивото на ефективност при управлението на процесите в зърнобазата и оптимизиране производителността на съоръженията и операциите. От съществено значение бе намаляването на броя на престоите и оптималното използване на технологичното и транспортно оборудване в силозната база.

 

Обхват на проекта

  • над 600 контролни точки
  • разработване, изпълнение и внедряване на цялостно електрооборудване за зърнобаза
  • изграждане на информационни работни места с множество екрани

 

Решение и технологии

Плановете на компанията за увеличаване обема на складовото стопанство, посредством разширение и изграждане на нови силози, наложи използването на иновативно технологично решение и апаратура за оптимизация на процесите. Използвахме оборудване от признати производители в областта, като Schneider Electric, Weintek и Wago.

За да контролираме цялостния процес и да осигурим безпроблемната реализация на проекта, изработихме електроразпределителните табла в производствения цех на ЕХНАТОН според всички специфики на проекта. На място се осъществи контрол на монтажниците върху операциите по внедряване на апаратурата.

Управлението на процесите в силозно-складовата база се извършви чрез програмируеми логически контролери (PLC) серия М340, производство на Schneider Electric, което позволи изграждането на надеждна, разширяема и гъвкава модулна конфигурация. Човеко-машинният интерфейс (HMI) е базиран на SCADA програмен продукт Citect. За управление на технологичните съоръжения към авторазтоварищата в зърнобазата бяха използвани индустриални терминални на Weintek.

 

Предимства и полза при експлоатация

За управление на технологичните процеси в складово-силозните бази екипите ни разработиха решение, базирано на принципа на „пост програмирането“.

С тази система потоците на движение на материала се дефинират от експлоатационния персонал с помощта на графичен интерфейс, съобразно нужната автоматизация на операциите. При повторяемост на процесите и необходимост, заложените програми могат да се стартират отново от операторите. Предимствата на изградената система за управление на зърнохранилището са осигуряване на непрекъснато наблюдение в реално време, автоматизация на процесите и гъвкавост на операциите. От съществено значение е и минимизиране на необходимостта от подмяна на съоръжения или процеси по внедряване на допълнително оборудване.

Проектът включва: две SCADA работни места (по едно за всяка зърнобаза); SCADA софтуер за управление на индустриални процеси; програмируеми логически контролери M340 и M221 на Schneider Electric, разпределена периферия, инвертори и софтстартери на Schneider Electric; индустриални терминали на Weintek.

Сподели:

Използвано оборудване

Контролер Modicon M340

Контролер Modicon M340

Виж повече
Контролер Modicon M221

Контролер Modicon M221

Виж повече
Честотни регулатори

Честотни регулатори

Виж повече
Софтстартери

Софтстартери

Виж повече
Индустриални терминали Weintek

Индустриални терминали Weintek

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063