Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Модернизация на монтажна линия и пуск на нова машина за лепене на капаци

При изпълнение на предизвикателствата в редица проекти на територията на нашето предприятие Монбат АД, инженерите от Ехнатон влагат дългогодишния си експертен опит и най-съвременни технологии с продукти на водещи производители. Разработването на проектите включва дейности като консултации, решения за оптимизиране и проследяване на сложни производствени процеси, подобряване визуализацията на параметри, гарантиращи бързо действие и подобрена ефективност на работата.
Тодор Цветков
Директор операции и проекти, Монбат АД, София

ОБЕКТ: СТАРТ АД – гр. Добрич, част от групата МОНБАТ

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: май – септември 2021 г.

ЦЕЛ: Mодернизация на монтажна линия за производство на батерии. Интегриране на нова машина за лепене на капаци към съществуващата линия.

РЕЗУЛТАТ: Подобрени са цялостната производителност и качествения контрол на произвежданите продукти вследствие на възможността за гъвкаво и бързо параметризиране на отделните звена, както и наблюдението на производствения процес в реално време. Постигнато е увеличено бързодействие и повторяемост на отделните манипулации, което резултира в значително съкращаване времето за пренастройка на машините. Разработена е и пусната в експлоатация нова, подобрена машина за лепене на капаци, тествана и валидирана съвместно с екипа на СТАРТ АД. Линията е интегрирана към заводската информационна система, като е подсигурен отдалечен VPN достъп.

 

Обхват на проекта

За подобряване на производствените процеси в СТАРТ АД – гр. Добрич, част от групата МОНБАТ, един от нашите опитни инженери екипи разработи проект, в резултат на който значително се модернизира монтажнато линия за производство на батерии, като към съществуващата линия се интегрира нова машина за лепене на капаци. За целта специалистите ни инсталираха и осигуриха софтуерно обезпечаване на програмируеми логически контролери (PLC) за управление на производствената линия. Добавен е човеко-машинен интерфейс (HMI) за мониторинг и диагностика на процеса. Реализирани са дейности по монтаж, пуск, на стройка и интегриране на електрочастта на нова машина за термолепене на капаци. Тестовете, изпитанията и валидацията на новото управление инженерите ни извършиха съвместно с екипа на СТАРТ АД.

 

Решение и оборудване

В качеството ни на официален дистрибутор и партньор на компании с лидерски позиции в областта на индустриалните технологии, ние сме в състояние да обезпечим технически инженеринговите ни проекти с най-съвременно и надеждно оборудване. За постигане целите на проекта в СТАРТ АД – гр. Добрич, са внедрени:

  • PLC система, базирана на Mitsubishi Electric IQ-F
  • HMI операторски терминали на WEINTEK за диагностика, настройка и мониторинг на линията
  • Система за управление на задвижвания (motion система), базирана на модули за управление на задвижвания IQ-F Motion Module FX5-40SSC-S и 3 броя серво системи MR-J4 на Mitsubishi Electric
  • Система за управление на задвижвания (motion система), базирана на 3 броя серво системи MRJЕ на Mitsubishi Electric
  • Електроапаратура на Schneider Electric

 

Предимства и полза при експлоатация

За управление на линията се използват програмируеми контролери от най-ново поколение, което позволява гъвкаво и бързо параметризиране на отделните звена, както и наблюдение в реално време на процеса. Серво задвижванията на Mitsubishi Electric осигуряват отлична скорост и повторяемост на отделните манипулации, съкращавайки същевременно и времето за пренастройка на машините за работа с различни видове батерии. В тясно с екипа на СТАРТ АД успяхме да реализираме възможността за интегриране на линията към заводската информационна система. Подсигурен е и отдалечен VPN достъп до системата на инженеринговия персонал, чрез който да се извършва надеждно и удобно диагностика и анализ на възникнали ситуации.

 

Предизвикателства при изпълнението на проекта

Поради специфичната задача за непрекъсваемост на производствения процес, инженеринговите ни екипи трябваше да се справят в изключително кратки срокове. Цялостната дейност по монтаж, пуск и настройка бе извършена в рамките на 10 дни.

Сподели:

Използвано оборудване

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F

Виж повече

Mitsubishi Electric MELSERVO-J4

Виж повече

Mitsubishi Electric MELSERVO-JE

Виж повече

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F-FX5

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Александър Александров
Инженер по автоматизация
Индустриален софтуер, SCADA
0897 421 916