Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

AVEVA

AVEVA

Разгледайте всички продукти на Aveva по категории

AVEVA се занимава с дейност по предоставяне на софтуер за инженеринг, проектиране и управление на информация за производствените инсталации, енергетиката и морската индустрия


 

  • Кои са AVEVA?

AVEVA Group plc е британска мултинационална консултантска компания в областта на информационните технологии със седалище в Кеймбридж, Англия. 

Създадена е през 1967 година като финансиран от правителството изследователски институт, създаден от Министерството на технологиите на Обединеното кралство, с мисия да разработва техники за компютърно проектиране и да насърчава възприемането им от британската индустрия. 

AVEVA се занимава с дейност по предоставяне на софтуер за инженеринг, проектиране и управление на информация за производствените инсталации, енергетиката и морската индустрия. 

Компанията работи в два сегмента: Инженерни и дизайнерски системи и Корпоративни решения. Сегментът Едно се фокусира върху създаването на цифрови инсталации и кораби, които са част от голям капиталов проект. Сегментът Enterprise Solutions се фокусира върху създаването и управлението на цифров актив, който поддържа целия жизнен цикъл.

AVEVA Group Plc (AVEVA) става дъщерно дружество на Schneider Electric SE през януари 2023. 

От няколко години предоставя услуги като консултации, интеграция и услуги за управление на жизнения цикъл чрез създаване и внедряване на технологии за инженерни проекти в сферата на добива на нефт и газ, енергетика, мореплаване, химикали, инфраструктура, науки за живота, храни и напитки, потребителски опаковани стоки, минно дело, метали и производствени индустрии. 

Фирмата предлага продуктите си под марката AVEVA NET.

 

 

  • Какви решения на своя партньор предлага ЕХНАТОН?

Компанията, съвместно с нашите сертифицирани експерти, предлага успешни и високоефективни решения в следните области.

Инженеринг

Решенията в инженерната индустрия могат да бъдат в помощ на проектирането, за да се повиши неговата ефективност, да бъде бюджетно и устойчиво. Редуцирането на разходите и рисковете също е важен фактор в избора на инструментите, предложени от AVEVA. Те реално могат да преобразуват изоставените индустриални активи в работещи съоръжения.

Изграждането на един облак за всички данни от проекта позволява оперативните екипи да си сътрудничат в реално време през целия жизнен цикъл до финалната реализация.

Оперативен контрол и HMI

Софтуерът за контрол на операциите и Human - Machine - Interface (HMI) на AVEVA поддържа цялостната стратегия за управление на операциите, от архитектури на IIoT и управление на отдалечен край до управление на множество обекти. 

Компанията разработва специализирано звено - AVEVA Unified Operations Center. Той предлага широк поглед върху процесите и инфраструктурните операции с възможност за комбиниране на информация от много различни източници в единна графична среда за корпоративна визуализация.

 

 

  • Какво е корпоративна визуализация?

Докато HMI/SCADA се фокусират върху ежедневните операции на процеса, Enterprise Visualization като AVEVA Unified Operations Center е за екипи и потребители, натоварени с отговорности в цялата организация. 

Той прави достъпно съдържание чрез единна среда, в която операционната технология (OT), информационната технология (IT) и инженерната технология (ET) се събират, за да осигурят полезна информация в контекста на индустриалните операции. 

Тези системи насърчават по-голяма оперативна информираност и подобрена реакция при кризи, интеграция и сътрудничество между функционалните отдели и позволяват споделянето на информация и координацията на ежедневните дейности и процеси.

Споделяне на данни

Решенията на AVEVA  улесняват споделянето на индустриални данни в реално време с отдалечени работници, бизнес анализатори, специалисти по данни и доверени партньори. Те изграждат връзка в реално време с доставчици на услуги и могат да комбинират навигационни 1D, 2D и 3D визуализации на оборудване и инсталации с данни, както и анализи в реално време.

Дигитална трансформация

Компанията използва изкуствен интелект (AI), за да увеличи гъвкавостта на процесите. Техните базирани на AI решения позволяват бърза реакция на променящите се условия в реално време за по-голяма безопасност, рентабилност и устойчивост. 

Създадени специално за клиентската индустрия и изисквания за приложения, те интегрират AI технология и възможности за машинно обучение. Това позволява постоянно състояние на самооптимизиране чрез автономни и полуавтономни процеси.

 

 

Предимства на базираните на AI решения AVEVA:

•  откриване на проблеми с производителността
•  оптимизиране на процесите
•  вземане на по-умни решения
•  предсказване на бъдещето
•  максимално увеличаване на машинното обучение
•  прогнозиране на  оставащия полезен живот

 

  • Какви продукти на AVEVA ще откриете при нас?

ЕХНАТОН предлага следните софтуерни продукти:

•  AVEVA Edge – HMI и SCADA софтуер от ново поколение, който позволява на производителите на оригинално оборудване (OEM) и панели за управление, на системните интегратори, както и на крайните потребители, да създават интуитивни, сигурни и високомащабируеми HMI и SCADA приложения за всеки промишлен отрасъл.

•  Plant SCADA – Високопроизводително SCADA софтуерно решение, позволяващо интелигентно производство чрез модернизация на производствените технологии.

•  System Platform – Платформа за контрол на операциите в реално време.

•  Insight – всичко, от което се нуждаете, за да наблюдавате, поддържате и подобрявате производствените си процеси. Избягвайте оперативните силози и осигурете оперативна ефективност с IIoT и Edge системите от AVEVA.

 

obadete_ni_se   Имате нужда от професионална консултация?

  Нашият търговски екип от специалисти

  ще ви помогне в избора на най-подходящото за вас решение.

 

  • Какво ще извлечете от партньорството на ЕХНАТОН с AVEVA?

Предлаганите от нас интегрирани решения позволяват на производителите да повишат ефективността на дейностите си чрез надеждна и гъвкава система за контрол и мониторинг. Системите за управление се характеризират с лесни за използване инструменти за конфигуриране и мощна функционалност, като намират приложение във всяка индустрия и при всякакви обеми на дейност.

В ЕХНАТОН работи екип от сертифицирани инженери в областта на SCADА индустриалния софтуер, който е готов да отговори на вашите предизвикателства и да надхвърли очакванията ви.

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Владимир Кръстев
сертифициран експерт Индустриален софтуер, SCADA
0888 714 073