Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

BOXY AutoLoader

BOXY AutoLoader

Разгледайте всички продукти на BOXY AutoLoader по категории

 

 

 

 

Автоматизация и контрол

Човеко-машинен интерфейс

Честотни регулатори

Софтстартери

Сервозадвижвания

Индустриални роботи

Машинно зрение COGNEX

Програмируеми контролери

CNC системи

Контролери и модули за безопасност

Индустриална комуникация

Системи за енергиен мониторинг

Телеметрични системи и отдалечени SCADA системи

Софтуер

Безопасност на машини PILZ

 

Електрически компоненти за управление

Бутони, изключватели, превключватели

Захранвания и трансформатори

Интерфейсни, контролни и измервателни релета

Модули за функционална безопасност

Контактори и защитни релета

Моторни пускатели

Разпределителни табла, окабеляване и интерфейс

Сензори

Сигнализация WERMA

Сигнализация Schneider Electric

Универсални електрически табла

 

 

 

 

Електроразпределение

Електроразпределителни табла

Защита от пренапрежение и осигуряване на качествено захранване

Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността

Контактори и защитни релета

Модулни устройства за монтаж на DIN шина

Моторни пускатели

Мощностни прекъсвачи и разединители

Решения за зареждане на електрически автомобили

 

Електроразпределение СрН и автоматизация в енергетиката

Автоматизация на източниците на захранване

Защитни релета СН

Комплектни разпределителни устройства (КРУ) СН

Компоненти за разпределителни уредби средно напрежение

Системи за енергиен мониторинг

Софтуер за управление на мрежата

Трансформатори СН

Фабрично сглобени подстанции СН/НН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критично захранване, охлаждане и ракове

Защита от пренапрежение и осигуряване на качествено захранване

Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)

 

Управление и сигурност на сгради

Сензори и контролни устройства

Аварийно осветление

Клапани и задвижки

Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността

Системи за сграден мениджмънт

Системи за енергиен мониторинг

Честотни и сервозадвижвания

Системи за домашна автоматизация

 

Инсталационни системи и управление

Гъвкави кабелни системи – FLEXA

Кабеловодещи вериги – FLEXA

Аварийно осветление

Индустриални щепселни съединения

Многополюсни щепселни съединения

Електрически ключове, контакти и конзоли

Защита на дома

Инсталационна техника

Електрически връзки

Структурно окабеляване

Шинопроводи и управление на кабелите

Инсталационни аксесоари

 

 

 

 

 

 

Индустриално осветление

LED индустриално осветление SANGEL

 

Дозиращи системи DOPAG, METERMIX

Еднокомпонентни системи

Двукомпонентни системи

Системи за масла и греси

 

Взривобезопасно оборудване

Щепсели и контакти - SCAME

Ех изолатори - SCAME

Клемни кутии - SCAME 

Контролни кутии

Ех шкафове

Инсталационни аксесоари

Ех сигнализация - WERMA

Бутони и изключватели

Сензори

 

Софтуер

Софтуер за управление на енергия

Софтуер за промишлена автоматизация

Софтуер за избор на решение на стартиране на двигател

Софтуер за проектиране разпределението на енергия

Софтуер за управление на мрежата

Софтуер CH

Софтуер за автоматизация и контрол

 

Инструменти HAUPA

Всичко за кабелите

Работа под напрежение 

Основна програма с инструменти

 

 

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "Индустриални роботи“
0885 137 711