Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Концепции за безопасност

Концепции за безопасност

Екипът на ЕХНАТОН ще ви помогне с интелигентна и рентабилна концепция за безопасност

  • Ефективна и практична концепция за безопасност

За да бъдете конкурентоспособни като производител се нуждаете от ефективна, практична концепция за безопасност при използване на нови машини или преобразуване на съществуващи машини. Това не трябва да ограничава производителността на вашите машини. Нуждаете се от концепция за безопасност, която е индивидуално съобразена с вашите изисквания. Разбира се, изпълнението му не трябва да включва ненужна допълнителна работа.

Въз основа на вече извършената оценка на риска, концепцията за безопасност е мястото, където разработваме подробни предложения за решения на техническото изпълнение. По този начин ние гарантираме безопасността на вашите машини в съответствие с националните и международни стандарти, както и вашите собствени корпоративни стандарти. 

  • Нашата концепция за безопасност разглежда:

• Използване на фиксирани и подвижни прегради
• Внедряване на система за безопасност, включително релета и контролери за безопасност
• Устройства за безопасно спиране и изключване на електрически, хидравлични, пневматични и други потенциални източници на енергия
• Засичане на работници в опасни зони
• Определяне на необходимото ниво на ефективност (PLr) за мерки, свързани с безопасността или функции за безопасност

Научете повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265