Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Murrelektronik

Murrelektronik

Разгледайте всички продукти на Murrelektronik по категории

Иновативни и висококачествени, те са приложими както на ниво табла, така и на ниво интерфейс и разширяване на полето. Компанията се специализира в персонализирани решения, които работят добре както с други продукти на Murrelektronik, така и с вече съществуващи системи.


 

  • Кои са Murrelektronik?

Murrelektronik е немска компания, глобален лидер в разработването, производството и разпространението на решения за автоматизация. 

Нейните продукти могат да бъдат разделени в четири основни групи:

•  захранвания и управление

•  интерфейси

•  кабели/ конектори

•  IO системи

Иновативни и висококачествени, те са приложими както на ниво табла, така и на ниво интерфейс и разширяване на полето. Компанията се специализира в персонализирани решения, които работят добре както с други продукти на Murrelektronik, така и с вече съществуващи системи.

Продуктовото разнообразие позволява да се изгради индивидуална система, отговаряща на инсталационните нужди, независимо дали става дума за намаляване на инсталационните или оперативните разходи или просто за сглобяване на по-ефективна машина.

 

  • Какви решения от Murrelektronik предлага ЕХНАТОН?

Решенията от Murrelektronik, които предлагаме, са в пет основни аспекта.

 Разгръщане на IO-Link

IO-Link е единственият международен стандарт, който свързва сензори и задвижващ механизъм, независимо от протокола на fieldbus. Разработването на тази доказана технология за свързване е решаваща стъпка към замяна на прости сензори и задвижващи механизми с интелигентни устройства.

Фокусът е върху клиентските изисквания: поддържане на най-голяма гъвкавост по време на фазите на планиране и пускане в експлоатация. Основното предимство е интегрирането на устройства със сложни параметри в блока за управление.

Съветите на Murrelektronik са експертни и неутрални, защото компанията не е производител на сензори или задвижващи механизми – решенията, които дава са фокусирани върху свързването на сензори и изпълнителни механизми във всички среди.

 IoT

За Murrelektronik този термин не е просто нов начин за трансфер на данни от смарт устройства в облака. Говорим за процес, независим от контролния блок и необходим за прехвърляне на информация към система от по-високо ниво. 

Той се осъществява чрез LAN кабел или чрез GSM стандарт и след получаването на информацията се използва по различни направления: за поддръжка, анализ в реално време и мониторинг на производствените процеси и машини. Различните опции за прехвърляне са предимство, защото позволяват директна връзка с клиентските ERP системи.

 

 

 Преминаване от Fieldbus към индустриален етернет

Мигриране от затворени и статични компютърни мрежи, използвани за разпределено управление в реално време (Fieldbus) към отворени динамични Етернет системи. Подобна промяна е полезна за бизнеса, защото се явява  връзка между IT света и реалната страна на производствените процеси. 

Стандартът PROFINET позволява висока производителност, изключителна функционалност и лесно обслужване с минимални усилия за сглобяване. Той е предназначен за събиране на данни и контролиране на оборудването в индустриални системи, особено при доставяне на данни в кратки срокове.

Murrelektronik е част от стандартизиращите PROFINET комисии и опитът на компанията е изключително предимство за клиентите, особено при внедряване на нови концепции за автоматизация.

 Безопасност

Стандартното проектиране на системи за безопасност в машината изисква втори блок на управление – допълнително окабеляване, място, настройки. 

Преминаването към активна технология за безопасност е отлично решение на Murrelektronik, защото предлага интеграция на компоненти в стандартното окабеляване на системата. 

Това означава всички функции на една машина или система да бъдат включени в една единствена концепция за автоматизация. Резултатите са много по-лесни настройки, спестяване на място и значително улеснен мониторинг.

Активната безопасност е концепция, ориентирана към бъдещето. Murrelektronik разполага със сертифицирани специалисти, готови да направят прехода на бизнеса ви към нея.

 Мехатронни елементи

Стремежът към създаване на модулен дизайн при електрическата инсталация на машини и съоръжения има редица предимства. Предварителното конфигуриране на машинни елементи и тяхното сглобяване унифицира дизайна и подобрява процеса на автоматизация. Решенията на Murrelektronik дават възможност разработените по индивидуален дизайн компоненти да бъдат интегрирани като стандартни.

Намаляването на броя на частите и допълнителни елементи реално води до оптимизиране на процеса на работа на машината, подобрява настройката ѝ и не на последно място редуцира бюджета за проектиране и инсталация. 

Пренасочените ресурси могат да бъдат оползотворени за интелигентни решения за разработване на модулни мехатронни елементи, а това ще изведе вашите машини и системи на следващото ниво.

 

  • Какви техни продукти ще откриете при нас?

Продуктите на Murrelektronik, които предлага ЕХНАТОН са в четири основни категории.

I/O системи:

•  Cube67

•  Cube20

•  Cube20S

•  MVK Metal

•  SOLID67

•  Impact67

•  IO-Link Devices

•  MASI Control Cabinet

•  MASI Field Installation

•  MASI Installation Technology

•  M8 Distribution Systems

•  M12 Distribution Systems (Metal)

•  M12 Distribution Systems (Plastic)

 

Интерфейси на контролния шкаф:

•  бутони за аварийно спиране и нулиране

•  MODLINK MSDD

•  MSDD Pass through

•  Cable Entry System

•  Modlink MPV

•  Modlink Variо

•  Modlink Heavy

 

Комуникации и интерфейси:

•  Vario-X

 

Контролери и модули за безопасност:

•  Murrelektronik модули за безопасност

 

Модули за функционална безопасност:

•  Релета за функционална безопасност

 

  • Какво ще извлечете от партньорството на ЕХНАТОН с Murrelektronik?

Успешното партньорство между ЕХНАТОН и Murrelektronik Австрия датира от 2013 г. Положителните резултати от него увеличават интереса към българския пазар и водят до разкриване на нова позиция за български инженер по продажбите за Murrelektronik. 

Разширяват се и маркетинговите дейности, и така Murrelektronik повишава популярността си на пазара с присъствието си в най-големите градове в страната благодарение на отличната складова организация и система за доставки на ЕХНАТОН.

Като лидер на пазара на решения за автоматизация, Murrelektronik се стреми да предлага широко портфолио от продукти и услуги, целящи да свързват хора, обекти и системи в динамично функционираща мрежа. 

Те функционират в реално време и това позволява непрекъснато обновяване и надграждане. За оптималното им прилагане компанията се нуждае от надежден местен партньор, който открива в лицето на ЕХНАТОН. 

Концепциите на Murrelektronik и опитът на нашия екип ви осигуряват възможност да превърнете автоматизацията на вашите процеси в следващо ниво на бизнес развитие.

Решенията, които ви предлагаме представляват цели екосистеми, които се актуализират постоянно, като оптимизират всички процеси и редуцират разходи, ресурси и брак при производството. 

Това е крачката, която ще ви отличи от конкурентите, направете я с нас! 

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.