Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Оценяване на риска

Оценяване на риска

Екипът на ЕХНАТОН във ваша помощ от самото начало

  • Идентифициране на съществуващите опасности

Нашите опитни специалисти разработват основата за оценка на риска, съобразена със специфичните изисквания на вашите машини. Ние винаги работим в съответствие с фирмената политика, вашите вътрешни процедури и вашите оперативни изисквания.

В съответствие с EN ISO 12100, оценяването на риска се осъществява в поредица от логически стъпки, което позволява систематично проучване на опасностите, свързани с машини. Оценяването на риска е последвано, когато е необходимо от намаляване на риска, както е описано в точка 6 на EN ISO 12100. Когато този процес се повтори няколко пъти, се получава един итерактивен процес за премахване на опасностите, доколкото е възможно, и за прилагане на мерки за безопасност.

  • Методологичния подход за оценяване на риска включва:

Анализ на риска

• Определяне на границите
• Идентифициране на опасностите
• Преценяване на риска

Оценка на риска

Анализът на риска осигурява необходимата информация за оценката на риска, което от своя страна позволява да се направят решения по отношение на безопасността на машините.

Научете повече

Oceniavane_na_riska

 

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265