Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Ползи от машинното зрение

Ролята на системите за машинно зрение в технологичното развитие – ключ към Умната фабрика на бъдещето

Ролята на автоматизираната визуална инспекция в процеса по дигитализация на промишлените предприятия и превръщането им в Умни фабрики се корени във възможността, която те предоставят на интелигентното оборудване да “вижда” самостоятелно и да изследва производствената среда.

Базирайки се на усъвършенствани технологии и алгоритми за обработка на изображения, машинното зрение осъществява автоматизирано сканиране на обекти в дадено зрително поле. Благодарение на интеграцията със системи за машинно зрение, роботите могат по-ефективно и самостоятелно да интерпретират средата, в която оперират. Това им осигурява автономност и безопасност.

Посредством събраната визуална информация високотехнологичните роботизирани системи са в състояние да вземат самостоятелни решения, за които не са директно програмирани.

 

  • Достигнете вашите стратегически цели със системите за машинно зрение Cognex

 

Стратегически цели
Приложения
   
По-добро качество
Инспекция, измерване, калибриране и проверка на монтажа
По-висока производителност Повтарящи се задачи, които са били извършвани ръчно, вече се изпълняват посредством система за машинно зрение
Гъвкаво производство Измерване и калибриране / водене на робот / Предварителна верификация на работата
По-малко време за сервизиране и настройка Предварително програмирани смени
Пълна информация и строг контрол върху процеса Задачите извършвани ръчно, вече могат да предоставят данни за обратна връзка
Намаляване разходите за оборудване Добавянето на "зрение" на дадена машина, подобрява нейната производителност, предотвратявайки спирането й от употреба
Намаляване производствените разходи Една система за визуална инспекция вместо голям брой персонал / Откриване на недостатъци в началото на самия процес
По-малко брак Проверка, измерване и калибриране
Контрол на запасите Optical Character Recognition (OCR) и идентификация
Редуциране на пространството
Система за визуална инспекция вместо оператор

 

  • Приложения

Автомобилна индустрия

Почти всяка система и компонент в един автомобил могат да бъдат подобрени с помощта на машинното зрение. Включването на системи за машинно зрение и базирани на изображения четци на баркодове като част от производствения процес, позволява на производителите на автомобилни части и заводите за сглобяване да постигнат високото качество, което клиентите изискват.


Електроника

Машинно зрение, Deep Learning и 3D решения за полупроводници, монтаж на печатни платки и други готови устройства. Днес електронните компоненти и устройства не могат да бъдат произведени без машинно зрение. Всъщност машинното зрение направи възможно насищането на днешните интегрални схеми и тяхното рентабилно производство. Електронните производители разчитат на технологиите за машинно зрение, Deep Learning и 3D зрение на Cognex за изграждане и проверка на полупроводници, печатни платки, електронен хардуер и потребителски устройства. 

 

Хранително-вкусова промишленост ХВП

Мощни решения за инспекция на продукти, опаковки и проследимост. Успешните операции при производството на храни и напитки включват иновации в инспекцията на качеството на продуктите, проверката на опаковките, проверката на сглобяването, управлението на алергени, проследимостта и безопасността на храните, за да се сведе до минимум времето на престой и да се доставят постоянно висококачествени, безопасни продукти с по-малко дефекти и по-малко брак. Системите за машинно виждане на Cognex и индустриалните четци на баркодове предлагат мощни решения за защита на качеството и безопасността на продукта, гарантиране на целостта на опаковката, управление на алергените и поддържане на проследимост. 

 

Фармация

Необходимостта да се спазват изискванията за безопасност на пациентите и проследимост по икономически ефективен начин е основен бизнес двигател за производителите на фармацевтични продукти, медицински изделия и бионаучни продукти. Независимо дали проверявате целостта на опаковката, проследявате сериализирания продукт от производството до пациента или проверявате точността на етикета с проверка на баркод и текст, решенията на Cognex vision, Deep Learning и четене на баркод, добавят стойност на всяка стъпка от пътя за предотвратяване на дефекти, подобряване на качеството, увеличаване на добива, повишаване на производителността и постигане на съответствие. 

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675