Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Трифазни трансформатори

Най-икономичното решение за производство, разпределение и пренос на електрическа енергия

Трансформаторите са ключови за икономиката и енергетиката, когато говорим за електрическо оборудване, с чиято помощ електрическата енергия бива преобразувана спрямо удобството и нуждите на всеки потребител.

  Предназначение на трифазния трансформатор

Трансформаторите са ключови за икономиката и енергетиката, когато говорим за електрическо оборудване, с чиято помощ електрическата енергия бива преобразувана спрямо удобството и нуждите на всеки потребител. Използват се както за понижаване на напрежението на конвенционалните силови вериги, така и за повишаване на напрежението от електрическите генератори, като се основават на принципа на електромагнитната индукция. Трифазната система е най-икономичното решение за производство, разпределение и пренос на електрическа енергия. Съществуват трансформатори достигащи 1000 MVA и повече, а общата мощност на всички инсталирани трансформатори превишава близо 8 пъти мощността на генераторите.

 

Трифазните трансформатори са фаворит пред всички останали, тъй като при тяхната изработка се използва значително по-малко количество желязо и мед, вследствие на което цената им е много по-ниска в сравнение с цената за три еднофазни трансформатора. Имат изключително компактни размери и може да бъдат поставени в по-малък охладителен резервоар. Благодарение на компактните си размери, трифазният трансформатор е и с по-малко тегло от останалите. 

 

  • Видове трансформатори

Можем да разграничим трансформаторите спрямо тяхното предназначение:

•  На силови 
•  С общо предназначение (еднофазни и трифазни) 
•  Със специално предназначение, като  импулсни, тестови, измервателни и други

 

Ако съдим по тяхната конструкция, те се разграничават по няколко фактора, сред които:

•  Начин на охлаждане
•  Брой на фазите
•  Брой на намотките
•  Форма на магнитопровода

 

Устройство

Съвременният трансформатор се състои от различни конструктивни елементи като магнитопровод, намотки, резервоар и др. Магнитопровода и намотките съставляват активната част на трансформатора, а останалите елементи са пасивна (спомагателна) част. Магнитопроводът изпълнява две функции, от които първата е на магнитна верига, в която е затворен основният магнитен поток на трансформатора, а втората е за инсталиране и закрепване на намотките, кранове и превключватели. 

Съставен е от тънки стоманени плочи, покрити от двете страни с изолационен филм. Начинът по който е конструиран се дължи на идеята да се отслабят вихровите потоци, индуцирани в него от променливия магнитен поток и следователно да се намалят загубите в трансформатора. Намотките на трансформаторите за средни и високи мощности са направени от навити проводници с кръгло или правоъгълно напречно сечение, изолирани с памучна прежда или изолационна хартия. При трансформатори с маслено охлаждане магнитопроводът и намотките се поставят в резервоар, пълен с масло. Това масло осигурява по-надеждна работа на трансформаторите с високо напрежение, тъй като притежава изолационни свойства.

 

     Принцип на действие и начин на свързване

Принципът на действие се основава на свързване на първичната намотка към електрическа мрежа, а към вторичната се свързва товар, който може да бъде представен като потребител. За създаването на магнитен поток от токът, който протича през намотката, е достатъчно да се свърже първичната намотка към променливотокова мрежа. Първичната и вторичната намотка могат да бъдат свързани по различни начини, като звезда - триъгълник или в различни комбинации от тях. 

 

Най-често срещаните начини на свързване са:

•  Звезда-триъгълник 
•  Триъгълник-звезда
•  Триъгълник-триъгълник
•  Звезда-звезда
•  Зигзаг

 

Възможности за конфигуриране

Murrelektronik дава възможност за конфигуриране на трансформатори според индивидуалните решения на клиента. Персонализираните изделия намаляват значително бюджета, увеличават конкурентното предимство, оптимизират инсталацията на машината или системата. Стандартите за безопасност, стандартите за ЕМС на изолационен, предпазен или автотрансформатор, изисквани от закона, винаги са спазени.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.