Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SCADA решения за производствени процеси

Увеличете своята печалба чрез повишаване на производителността, качеството и гъвкавостта на производството

Отключете пълната стойност на Вашето производство, като екипирате хората, оборудването и оперативните процеси с усъвършенствани цифрови технологии за ефективно и съвместимо изпълнение на работата, за събиране на данни и за предоставяне на прогнозни решения с цел непрекъснато подобряване и оптимизиране на производствения процес.

Увеличете своята производителност и гъвкавост на производството, като същевременно осигурите качество и безопасност на потребителите, предоставите насоки и въведете продукти и процеси, определени за оперативно изпълнение както за работни процедури, така и за автоматизирани производствени процеси.

Постигнете гъвкавостта и бързината, необходими по веригата на стойността, чрез създаване на цифров близнак на централите за свързване със системи за планиране и верига на доставки и за широк спектър от оперативни и разузнавателни решения.

 

  • Минимизирайте риска и разходите и повишете резултатите във Вашите захранващи звена, активи и производство

ЕХНАТОН свързва хората и активите с технология, като тази връзка подобрява индустриалната ефективност, безопасност и надеждност. Когато водещите производители имат цялостна стратегия за дигитална трансформация, която използва данни в реално време за оптимизиране на операциите, прогнозиране на резултатите и предоставяне на информация за рисковете, те могат да осигурят непрекъснатост на бизнеса, да увеличат максимално възвръщаемостта на капитала си.

 

  • Стойност

С дигиталния мониторинг и управление ефективността на активите можете да постигнете нулев непланиран престой с лимитиране до минимум риска от неправилни действия, както и да прогнозирате потенциални проблеми и давате предписания чрез анализ и симулация. С тези подобрени възможности Вие взимате по-добри, стабилни и бързи решения.

• 25% - Подобряване ефективността на работната сила

• 25% - Намаляване на непланирания престой

• 99% - Подобрение във времето за планиране

 

  • Унифициран контролен център

Изграждането на унифициран контролен център е в основата на максимално ясно, бързо и точно управление на инфраструктурата и процесите в производството в реално време. Контролът над всички с цялостен поглед спомага за вземането на максимално точни решения, което се гарантира от максималния обработван обем от данни.

Инженерните и експлоатационните показатели могат да бъдат изчислени от нивото на обекта до нивото на активите. Това осигурява цялостна оперативна видимост в съоръженията, което ви помага да подобрите безопасността, оперативната ефективност и в крайна сметка маржовете на печалба на Вашия бизнес.

 

  • Преодоляване на информационните предизвикателства

Когато става въпрос за гъвкавост на бизнеса и оптимизиране на Вашите операции, информационните силози могат да бъдат една от най-големите пречки за постигане на рентабилност. Със затворените ИТ и OT системи Вашите екипи нямат пълна видимост на данните, които управляват решенията в реално време.

Възможността за „визуализиране на вашия бизнес“ информира за критични решения и корекции, които пряко влияят на крайния резултат. Истинската стойност се крие в подобрената интеграция и сътрудничество между функционалните отдели, позволяващи споделянето на информация и координацията на ежедневните дейности и процеси.

Въз основа на подход „Системи от системи“, Унифицираният операционен център сближава както процесни, така и непроцесни източници на информация от HMI/SCADA, анализи, камери, GIS карти, ERP системи, инженерни диаграми и др.

 

  • Експлоатация

•  Реагирайте бързо на непланирани престои или кризисни ситуации чрез използване на инженерни данни в техния оперативен контекст в реално време.

•  Елиминирайте човешките грешки и ръчните процеси с автоматизирани работни потоци, като автоматични работни поръчки, и лесен достъп до стандартизирани оперативни процедури.

•  Подобрете сътрудничеството, като използвате подобрени прехвърляния на смени и електронни дневници на оператора.

 

  • Техническa поддръжка (инженеринг)

• Управление на анализа на проекта за промяна по разходи и график.

• Оптимизирайте производителността на инсталацията и използването на активите чрез сценарии за анализ „какво ще стане“ и моделиране на параметрите на процесите и оборудването.

• Подобрете маржовете на печалба и намалете енергията с анализ на потреблението на енергия от оборудването.

 

  • ЕХНАТОН ви помага да оптимизирате Вашия производствен процес чрез:

• Стойност – намаляване на разходите за материали

• Унифициран контролен център – повишаване на информираността

• Преодоляване на информационните предизвикателства – намаляване на времето за намиране на информация

• Експлоатация – минимизиране на рисковете

• Техническa поддръжка (инженеринг) – намаляване на времевите графики

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063