Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Система за наблюдение на производствения процес, визуализация и анализ на данните чрез бизнес анализ

Основавайки се на дългогодишното ни сътрудничество, препоръчваме Ехнатон България като надежден и коректен партньор. Считаме, че при комплексни индустриални и иновативни проекти в сферата на автоматизацията може да се разчита на професионалната работа на инженерите и специалистите от търговския екип на Ехнатон.
Тодор Цветков
Директор операции и проекти, Монбат АД, София, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: Монбат АД, гр. Монтана

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2018-2019 г.

ЦЕЛ: Постигане на сигурно и надеждно наблюдение на всички производствени машини, участващи в производствения процес при смилане, окомплектоване, зареждане и тестване на акумулаторни батерии.

РЕЗУЛТАТ: Вследствие на създадената удобна и лесна визуализация на параметрите и процесите, както и на увеличените възможности за събиране и анализ на данни, ефективността на производството и отчетността се повишават, като се намаляват периодите на престой.

 

Обхват на проекта

 • около 1 000 контролни точки;
 • комуникация с над 30 различни програмируеми контролера;
 • адресиране и конфигуриране на 100 мрежови инструмента;
 • изграждане на многослоен информационен център с множество екрани.

 

Решение и технологии

За изпълнение на предизвикателствата при изграждане на сървър за наблюдение на производствения процес в Монбат АД, нашите инженери вложиха дългогодишния си експертен опит и най-съвременни технологии и продукти на водещи производители. Използваното оборудване включва:

 • контролери от серия M241 от Schneider Electric;
 • контролери от Siemens;
 • контролери от Allen Bradley;
 • контролери от Mitsubishi Electric;
 • gateway за други производители и HMI панели;
 • Citect SCADA 2016;
 • SQL база данни;
 • бизнес анализ (Bi) продукт за отчетност.

 

Предимства и ползи при експлоатация

Изградената система позволява визуално представяне на процесите, с което се гарантира бързо действие и ефективност при възникване на аварийни събития и оптимизиране на процеси в отделни точки. Осигурен е лесен достъп за наблюдение на работните параметри от всички точки на територията на завода, с опция за дистанционна връзка и наблюдение на отчетите от външна локация. Клиентът получи достъп до множество инструменти за следене на трендове, анализ и отчети на основни технологични параметри. Всички данни се събират в база данни за последваща обработка за създаване на всякакви отчети. Повиши се ефективността на производството, отчетността и се намалиха периодите за престой.

 

Основно оборудване

SCADA софтуер за управление на индустриални процеси; програмируем логически контролер M241 на Schneider Electric; програмируеми контролери на други производители; бизнес анализ (Bi) приложение за анализ, моделиране, статистика и визуализация на данни от всяка точка и във всеки момент.

Сподели:

Използвани инженерингови решения

Използвано оборудване

Контролер Modicon M241

Контролер Modicon M241

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063