Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SCADA решения за минното дело

Управление на активите за максимизиране на производството и увеличаване надеждността

В условия на динамичен пазар като днешния, Вие се нуждаете процесите във Вашата мина да бъдат максимално ефективни. ЕХНАТОН дава възможност на своите клиенти да управляват целия жизнен цикъл на активите, за да максимизират производството, да увеличат надеждността на активите и да подобрят безопасността на работната сила. За постигане на това в основата са дигиталните технологии, които могат да Ви помогнат да обедините, анализирате и управлявате вашите инженерни данни, процеси и веригите за доставки по интелигентен и ефективен начин.

ЕХНАТОН помага на минните компании да подобрят наблюдението на процесите си и максимизират печалбите си чрез наблюдение и управление на всички параметри, което спомага за оптимизиране на процесите. Продуктовите приложения дават възможност за вземане на по-правилни и бързи решения чрез прозрачност, интерактивност и анализ. Нашият екип от сертифицирани специалисти идентифицира, маркира и решава проблемни зони във Вашето производство и ви води по пътя към оптимизация и въвеждане на иновации.

 

  • Днес мините трябва да пренасочат фокуса си към оперативна ефективност, за да запазят позициите си.

Промяната е трудна. Истината е, че много минни компании все още се колебаят да започнат или продължат трансформация в посока цифровизация поради опасност от непредвидени разходи, несигурност и най-вече страх от неизвестното. Това, което компаниите за добив обаче трябва рано или късно да осъзнаят, е, че новите технологии – облачни, големи масиви данни и анализи, мобилност и социални, както и иновации като IIoT, защита от следващо поколение, когнитивна обработка и AR/VR, са от решаващо значение за трансформирането на операциите. Тези технологии ще променят изцяло процесите и дейностите в минната индустрия.

Дигиталните решения могат да помогнат на минните компании да намалят сложността и да оптимизират бизнеса и оперативните резултати.

 

  • Предимствата на дигитализацията са:

• Мобилност

• Облачни технологии (дистанционни)

• Чувствителност

• Анализ

• Сигурност

 

  • Какво е оптимизация на веригата на стойността (Value Chain Optimization)?

Индустриалните операции вече са по-глобални и вертикално интегрирани, водени от нестабилността на пазара, конкурентния натиск и колебанията в търсенето. Операторите и производителите продължават да търсят начини да останат конкурентоспособни и да повишат рентабилността, независимо дали чрез оперативна ефективност или намаляване на разходите. ЕХНАТОН предлага оптимизация на производствените процеси, която Ви помага да предефинирате процесите си, да активирате по-задълбочено сътрудничество, да намалите изтичането на стойност, да поддържате производителността и иновациите и в крайна сметка да взимате по-добри, стабилни и бързи решения през жизнения цикъл на операциите си. Преведено в икономическа стойност, ние можем да Ви помогнем да надхвърлите оперативните си цели – както чрез намаляване на производствените разходи (елиминиране на течовете/загубите), така и чрез подобряване производителността посредством оптимизиране на процесите с анализ и по-добър контрол.

В резултат на това възможностите пред минната индустрия са да се промени и да приеме нови режими на работа и технологии, или да бъде изправена пред много несигурно бъдеще. Макар и често пренебрегвани от минните компании поради фокуса си върху интелигентни продукти и индустриално задвижвано производство, принципите на Индустрия 4.0 могат да предложат много на минния сектор по отношение на оперативна съвместимост, прозрачност на информацията, децентрализирано вземане на решения, техническо увеличаване и т.н.

 

  • Днес миннодобивната, минералната и металообработващата индустрия са изправени пред някои от най-големите си предизвикателства:

• Въпроси за въздействието върху околната среда

• Доставка на суровини

• Критичен недостиг на работна ръка в някои региони

• Разходи за енергия и емисии на парникови газове

 

  • Ние работим с една от най-големите златни мини на територията на страната и можем да ви предложим точните решения, които пасват на Вашето производство.

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063