Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric – Решения за циментовата промишленост

Получете експертната грижа за сервизни услуги на място, която Вашият бизнес заслужава

Поддържането на Вашите жизненоважни системи и инфраструктура в най-добро състояние е трудна задача. Полевите обслужващи инженери ще са с Вас където и да сте, предоставяйки проактивно ръководство. Нашият гъвкав подход и пълна прозрачност Ви помагат да контролирате разходите си и да работите с максимална производителност – сега и в бъдеще.


Приложения, анализ и услуги:

Нашето приложение и аналитични решеняи агрегират данни и ги преобразуват в оперативен анализ и полезна информация. 

 • Контрол на процеса и рентабилност
 • Анализ на управлението на енергия
 • Управление на производителността на активите
 • Инженеринг и проектиране на завода
 • Надзор и контрол
 • Симулация на процес и обучение
 • Управление на веригата на доставките
 • Усъвършенствано управление на процесите

 


Междинен контрол:

Ниво на хардуер и софтуер, взаимодействащо си със свързани продукти за осигуряване на критична автоматизация в реално време и контрол на решенията на оперативно ниво.

 • Контрол на хибридни процеси
 • Система за управление на процеси
 • Програмируем контролер за автоматизация (PAC)
 • Индустриални IoT компютри/HMI
 • Автоматизация на подстанция
 • Мониторинг и наблюдение на електрозахранването

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Веселин Тодоров
Технически директор на ЕХНАТОН
0888 223 911