Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric – Решения за циментовата промишленост

Поддържането на Вашите жизненоважни системи и инфраструктура в най-добро състояние е трудна задача. Можем да Ви предложим решения подобряващи безопасността, автоматизацията и производителността на циментовите заводи с внимание към енергийната ефективност. Нашият гъвкав подход и пълна прозрачност Ви помагат да контролирате разходите си и да работите с максимална производителност – сега и в бъдеще. 

 

Приложения, анализ и услуги:

Минимизирайте разходите за тон и оптимизирайте енергийната и производствената ефективност със специални решения за оптимизиране на производствения процес.

  • Подобряване на контрола върху цялата верига 

Нашите мащабируеми системи за автоматизация на процеса интегрират захранването и контрола, за да изпълнят производствените, експлоатационни и качествени цели. За целите работим с една софтуерна среда за проектиране, експлоатация и поддръжка на фабриката, използваме PLC спрямо нуждите Ви, за да имаме пълен контрол над процеса и на последно място, но не по важност - система съчетаваща наблюдение и управление от която можем да извлечем данни в реално време.

  • Управление на енергията и устойчиво развитие

Решенията, които можем да предложим се базират на наблюдение и управление, целящо да гарантира прозрачност на потреблението в производствения процес. Огромни количества енергия се използват при производството на цимент, което изисква потреблението да бъде отчетено и прецезирано, за да се открият правилните стратегии за оптимизация и намаляване на разходите. Интелигентен подход за устойчиво развитие, интеграция на възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, оползотворяване на отпадъчната топлина са само част от решенията, които можем да предложим. 

  • Производствен процес

Повишете ефективността на Вашето оборудване на база анализите и поемете контрол над производството. Събраните данни в реално време от всички производствени активи на Вашия завод, могат да са от полза за изготвянето на прогнозен анализ за подобряването на общата ефективност на оборудването, и съответно по-ниски разходи за поддръжка и намаляване на непланираното време на престой. Мобилността е от ключово значение за служителите, ето защо нашите мобилни решения предоставят персонализирани изисквания на приложението за всеки служител, достъп до оперативни данни, навременни отчети, синхронизирани графици на задачите с функция за проследяване на изпълнението, както и инструменти за цялостен анализ и отчитане.

  • Подобряване на безопасността и сигурността

Намалете рисковете в процесите и оборудването, опасността от електрическа дъга и подобрете информираността за безопасността и отговорностите на служителите във Вашето предприятие. Можем да Ви предложим решения за безопасност на процесите и машините, електроразпредлението, средства за обучение на операторите, мониторинг и анализи в реално време, както и контролиран достъп.


Междинен контрол:

Ниво на хардуер и софтуер, взаимодействащо си със свързани продукти за осигуряване на критична автоматизация в реално време и контрол на решенията на оперативно ниво.

  • Контрол на хибридни процеси
  • Система за управление на процеси
  • Програмируем контролер за автоматизация (PAC)
  • Индустриални IoT компютри/HMI
  • Автоматизация на подстанция
  • Мониторинг и наблюдение на електрозахранването

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Веселин Тодоров
Технически директор на ЕХНАТОН
0888 223 911