Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric EcoStruxure Machine SCADA Expert (Vijeo XL)

Schneider Electric EcoStruxure Machine SCADA Expert (Vijeo XL)

Lite SCADA платформа за директен (Line) мениджмънт на опаковъчни приложения

EcoStruxure Machine SCADA Expert е мощен софтуер за разработка на HMI, SCADA, Dashboard и OEE (Overall Equipment Effectiveness) проекти, част от приложенията "Line Management" и "Lite Supervision", които се управляват посредством платформите Harmony Industrial PC и Harmony GTU Open Box от Schneider Electric.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Максимална стойност и ефективност с помощта на софтуера EcoStruxure Machine SCADA Expert:

•  Пестете време при създаването на приложения с готовите за използване PackML и OEE шаблони;

•  Автоматично генерирайте доклади съгласно изискванията на CFR21 Част 11;

•  Проследявайте данните и се информирайте за производителността с помощта на вградените OEE шаблони;

• Осигурете си спокойствие и сигурност и пестете време и ресурси благодарение на единното контактно звено за поддръжка на хардуерните, софтуерните компоненти и операционните системи;

•  Осигурете си достъп до софтуер на ниво SCADA в съчетание с всичките му предимства при конкурентно съотношение цена/функции;

•  Уверено поддържайте оборудването си благодарение на дългосрочната достъпност на резервни хардуерни компоненти;

•  Заплащайте само функционалността, която Ви е реално необходима, с иновативната лицензна схема, базирана на мащаба/размера на приложението.

 

  • Свързаност и управление на данни:

•  Оползотворяване на потенциала на IoT технологиите с разширената библиотека от IT и OT драйвери и инструментите за управление на данни на EcoStruxure Machine SCADA Expert (свързване с ERP, MES платформи, "historian" приложения за хронологично проследяване от различни производители, полево оборудване и др.)

•  Над 250 драйвера за естествена (native) комуникация

•  Native OPC интерфейс, включващ OPC UA, OPC DA, OPC XML и OPC .NET

•  Възможности за мониторинг и управление на приложенията посредством мобилен достъп през таблет, смартфон или отдалечен компютър

•  Съвместимо с всички използвани стандарти сървърно приложение OPC Factory Server (OFS)

•  Поддръжка на спецификацията за трансфер на данни MQTT SparkPlugB

 

  • Ползи:

•  Софтуерът EcoStruxure Machine SCADA Expert, асоцииран с платформите Harmony Industrial PC и GTU Open Box, осигурява гладко и безпроблемно управление на опаковъчни линии с помощта на интуитивния си мултисензорен контрол

•  Това напълно валидирано решение, което интегрира софтуер, хардуер и операционна система, пести време, ресурси и средства.

 

  •  Пестете време:

•  Спестете цели дни на тестване и въвеждане в експлоатация с изпитаното и валидирано цялостно решение, комбиниращо целия необходим софтуер и хардуер.

 

  • Пестете средства:

•  Осигурете си спокойствие и реализирайте съществени икономии на време и ресурси благодарение на единното контактно звено за поддръжка на хардуерните, софтуерните компоненти и операционните системи.

 

  • Устойчиви доставки и съвместимост:

•  Безпроблемна замяна на компоненти в дългосрочен план в синхрон с бизнес развитието и актуалните изисквания на индустрията.

 

  • Приложение:

•  Опаковъчна индустрия

 

  • Потенциални приложения:

•  Обработка на материали
•  Mанипулиране с материали
•  Помпени системи в ОВК сектора

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти