Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric – Палетизиране

  • Процес на палетизиране

Роботът е автоматизирано решение за обработка на материали, което позволява ефективно палетизиране на продукти с голям товар, когато е синхронизиран с транспортния конвейер.

Процес за подреждане на кашони върху транспортни палети. Входящите кашони се захващат здраво, повдигат се и се подреждат върху палета по определена схема. Въвеждането на оптимална автоматизирана система може да реши много проблеми, реализирайки икономии на човешка сила и намалявайки времето на производствения цикъл.

 

  • Полза за потребителите

• Значително намаляване на работната ръка

• Намаляване на производствения цикъл

• Гъвкава подредба

• Система за безопасност

 

  • Лесно конфигуриране на координатната система с робот

Периферните машини, като например движещи се оси, могат да се управляват чрез контролера на робота. Могат да се управляват и допълнителни оси, като по този начин се подобрява производителността.

 

  • Функция за допълнителна ос

Чрез контролера на робота могат да се управляват до осем допълнителни оси, като например ос за придвижване на робота и отделна въртяща се маса. Лесно може да се конфигурира координирана система, включваща робот, тъй като управлението на допълнителните оси и потребителските машини се извършва от програмата на робота и обучаващата приставка. Тази функция разширява обхвата на работа, като позволява поддържането на по-широк кръг от приложения, като например един робот да обслужва няколко места.

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "Индустриални роботи“
0885 137 711