Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex инспекция за наличието и цялостта на атрибутите по опаковките

Инспекция за наличието и цялостта на атрибутите по опаковките осигуряващи защита срещу нарушаване – temper evident, защитно уплътнение на бутилки

Опаковките с повишена защита от нарушаване на целостта им се превърнаха в обичайна мярка за безопасност, използвана за много храни и напитки с цел предотвратяване на замърсяване и разливане и за запазване целостта на крайния продукт.

 

  • Безопасност и изрядност на крайното изделие

Cognex vision system inspecting tamper-proof safety seal for dressing bottle

Етикети и маркировки, изпълняващи функциите на защита срещу нарушаване на целостта (temper evident) или темпер евидент атрибути, гарантират качеството и свежестта на продукта до клиентите, като в същото време осигуряват високо ниво на сигурност за производителите. Технологията за запазване на целостта на продуктите гарантира безопасността и изрядността на крайното изделие, но в крайните етапи на запечатване на първичната опаковка могат да възникнат производствени грешки, което да се отрази на елементите от опаковката, обезпечаващи защитеността на продукта. Нормалната амортизация на производствените машини прави почти невъзможно производството на 100% продукти без дефекти, което обуславя същественото значение на процеса по контрол на качеството, гарантиращ, че дефектна продукция няма да напусне завода и да достигне до пазара.

 

  • Инспекция на опаковките за проверка целостта на уплътнението

След като продуктът е проверен за правилно ниво на запълване и поставяне на капачката, системите за машинно зрение инспектират опаковките, за да проверят целостта на уплътнението и по-специално – да проверят за наличието на защитна лента и защитно уплътнение. Системите за визуална инспекция откриват дефекти и проверяват целостта на пакета чрез прецизна и повторяема инспекция. 3D лазерните сензори за отместване гарантират, че защитното покритие обхваща целия отвор, без мехурчета или гънки по ръбовете, както и че отсъстват дупки или перфорациии. Технологията за машинно зрение проверява за дефекти по ръбовете на защитните лепенки и измерва височината, ширината, относителната позиция и размера на процепите (ако има такива), като ги сравнява с гранични стойности. Размерите на атрибутите по опаковката, предназначени да удостоверят целостта й, които са извън зададените гранични стойности се отхвърлят.

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675