Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex 2D системи за инспекция

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Cognex In-Sight 3800

Виж повече

Cognex In-Sight 2800

Виж повече

Cognex In-Sight 2000

Виж повече

Cognex мини сензори за визуална инспекция In-Sight 2000

Виж повече

Cognex In-Sight 7000

Виж повече

Cognex In-Sight 8000

Виж повече

Cognex In-Sight 5600/5705

Виж повече

Cognex In-Sight 9000

Виж повече

Cognex In-Sight 9902L Line Scan

Виж повече

Cognex In-Sight D900

Виж повече

COGNEX 2D системи за инспекция

Какво представляват двуизмерните системи за машинно зрение и как функционират?

Машинното зрение е технология, която автоматично извлича информация от цифрови изображения за контрол на процесите или качеството. Тъй като тя е по-подходяща за повтарящи се задачи за проверка, все повече производители използват системи за машинно зрение вместо човешка проверка.

Машинното зрение може да проверява стотици и хиляди детайли в минута, като осигурява безупречни и последователни резултати от проверката 24/7. 

В партньорство с американската компания Cognex, ЕХНАТОН предлага на българския пазар за:

•  2D визуална инспекция

•  3D визуална инспекция

•  софтуер за визуална инспекция

•  четци на индустриални кодове

•  баркод верификатори и др.

2D система за инспекция

Индустриалните 2D камери и сензори се използват за заснемане на различни обекти, като на база получените изображения се изгражда двуизмерна карта (X, Y). Картата се съставя въз основа на отразената от обектите светлина, а за обработката на данните се сравняват различните вариации в контраста на заснетите изображения.

Двуизмерните системи и сензори за машинно зрение на Cognex са ненадминати в индустриалната инспекция, идентификацията и направляването. Тези самостоятелни 2D камери съвместяват библиотеки от усъвършенствани инструменти с високоскоростна обработка на изображения.

За какво се използват?

Системите за 2D визуализация се използват широко в индустрията за автоматизиране на процесите в широк спектър от задачи, включително проверка на функции и позиция, проверка на размери, четене на баркод, разпознаване на символи, проверка на етикети, проверка на качеството, наблюдение и проследяване на обекти, както и откриване на присъствие.

Позициониране, проверка, измерване и четене са обичайните задачи, които изпълняват 2D технологиите за машинно зрение. Особено полезни са в приложения, при които има висок контраст или когато текстурата, или цветът на даден обект са крайно важни за крайната продукция. 

Компаниите в широк спектър от индустрии разчитат на сензорите за визуална инспекция, за да извършват прости проверки, които помагат да се гарантира, че продуктите и опаковките са без грешки и отговарят на строгите стандарти за качество.

Някои от областите на приложение са:

•  хранително-вкусовата промишленост

•  автомобилната индустрия

•  козметичната индустрия

•  производството на хартия и опаковки

•  фармацевтичната индустрия

•  електрониката

•  тютюнопроизводството

•  дървообработката

•  обувната промишленост и др.

Какви системи за 2D визуална инспекция ще откриете при нас?

При нас ще откриете следните системи:

•  In-Sight 2800 – 2D система, която съчетава Deep Learning технология и обичайните, базирани на правила (rule-based) инструменти за машинно зрение.

•  In-Sight 2000 – 2D сензори, идеални за прости приложения за откриване на дефекти и др. Вижте някои от нашите проекти, в които са внедрени.

•  In-Sight 7000 – комплект от самостоятелни 2D системи за индустриална инспекция.

•  In-Sight 8000 – пълна гама от компактни системи за визуална инспекция, които извършват високоскоростна обработка на изображенията с резолюция до 5 MP.

•  In-Sight 5600/5705 – най-бързата в света самостоятелна система за машинно зрение с резолюция 5 MP.

•  In-Sight 9000 – мощна визуална система с ултрависока резолюция и способност да улавя и обработва изключително детайлни изображения.

•  In-Sight 9902L Line Scan – автономна система за линейно сканиране на големи, цилиндрични или непрекъснато движещи се обекти.

•  In-Sight D900 – първата система за визуална инспекция с Deep Learning технология и интегриран софтуер, създаден специално за работа с Deep Learning приложения.

Какви са ползите от внедряването на 2D система за машинно зрение?

Ето и голяма част от техните предимства:

  повишаване качеството на продукцията чрез проверка, измерване и калибриране

  повишаване производителността при повтарящите се задачи

  увеличаване гъвкавостта на производството чрез измерване, калибриране, направляване на индустриални роботи, предварителна верификация на работата

  понижаване на времето за престой на машината и времето за настройка, посредством предварително програмирани смени

  получаване на пълна информация и по-строг контрол върху процеса, благодарение на това, че задачите, извършвани ръчно, вече могат да предоставят данни за обратна връзка

  намаляване разходите за оборудване посредством добавянето на "зрение" на дадена машина, което подобрява нейната производителност и предотвратява спирането ѝ от употреба

  по-ниски производствени разходи, благодарение на това, че една система за визуална инспекция замества голям брой персонал

  намаляване на брака чрез откриване на недостатъци в началото на самия процес, проверка, измерване и калибриране

  контрол на запасите чрез Optical Character Recognition (OCR) и идентификация

  редуциране на нуждите от пространство, защото компактните системи за визуална инспекция заемат по-малко пространство от оператор

Как да изберете подходящата за вас 2D система?

С широка гама от Cognex решения и над 100 внедрени системи, разработени да се справят и с най-предизвикателните приложения в индустрията, ЕХНАТОН, в качеството си на ASP – Automation Solution Provider за България, е надеждният партньор за машиностроители, системни интегратори и крайни клиенти.

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства, а ние ще ви предложим оптималното решение.

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675