Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex проверка и проследимост на медицински изделия

Проверка и проследимост на медицински изделия чрез системи за машинно зрение Cognex

Medical Devices

Производителите на болнични консумативи и медицински технологични изделия знаят, че проверката на качеството е от решаващо значение. Отговорността за дефектен продукт, непостоянно качество, бързо променящи се разходи, засилена глобална конкуренция и предстоящите разпоредби за Уникална идентификация на устройствата (UDI) поставят пречки пред рентабилността в сектора за производство на медицински изделия.

 

  • Контрол и инспекция на качеството

Чрез инспектиране на влизащите в даден процес части и отхвърляне на несъответстващи продукти системите за машинно зрение могат предварително да определят компонентите по качествени параметри и да подобрят цялостната ефективност на производството. Системите за визуална инспекция също могат да инспектират, измерват и четат линейни и 2D (Data Matrix) кодове, докато продуктите се обработват или сглобяват.

• Минимизиране на производствените престои, труда, отпадъците и отхвърлянията на продукти.

• Предотвратяване на неизправности на продукти или опаковки по веригата.

• По-голяма производителност и най-високо ниво на контрол на качеството.

• Съответствие с регламентите и пълна проследимост от край до край.

 

  • Автоматизация на производството

Машинното зрение може да бъде използвано в комбинация с роботизация при преместване на продукти от конвейер в производствения процес или при палетизиране за последваща дистрибуция. Управляваната чрез машинно зрение роботизация също така елиминира необходимостта от физическо манипулиране с продуктите.

• Елиминиране на нуждата от скъпоструващи приспособления за компоненти.

• Подобряване безопасността на продукта чрез минимизиране на риска от замърсяване поради контакт с хора.

• Гъвкавост на производството без смяна на инструмента.

 

  • Пълен набор от решения за инспекция и идентификация

Cognex предлага най-широката гама от продукти за машинно зрение и идентификация, достъпни от един производител, предоставяйки решение за всяко приложение и бюджет.

 

  • Примери за приложение

• Четене на 2D кодове, маркирани директно върху части (DPM), устройства и хирургически инструменти.

• Четене на баркодове и верифициране на текста върху гъвкави продукти като банки с разтвори.

• Проверка на данните на етикета и съответствие на опаковката с продукта.

• Удостоверяване, че продуктите в опаковката на комплекта са на правилното място и с правилна ориентация.

• Четене на 1D и 2D кодове и текст върху опаковките.

• Откриване на грешки върху ролки с етикети.

• Измерване на ангиографски и медицински катетри на изход от процеса на формоване.

• Откриване и класифициране на повърхностни и текстурни дефекти върху хартия, плат, метали и нетъкан текстил.

• Откриване на драскотини или частици по повърхността на медицинските пластири.

• Калибриране на ъгъл, диаметър и разстояние между маркерните ленти на катетри или спринцовки.

• Проверка на качеството на върха на иглата, правилния монтаж на втулката, разположението на скосяването и ориентацията.

• Проверка на ориентацията на компонентите и подравняване на частите по време на асемблиране.

• Проверка на разположението и качеството на заварка или лепило.

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675