Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex проверка на качеството на материалите

Проверка на материалите за дефекти и несъответствия в размера, формата, цвета и текстурата с помощта на машинно зрение.

Material Quality Inspection

Производството на потребителски стоки въвежда машинното зрение, за да гарантира качеството на своите материали. Бракът, дефектната продукция и други отпадъци могат да доведат до тежки последици върху целия бизнес процес. Системите за машинно зрение помагат на производителите да предотвратят загуби и да запазят качеството на своите продукти, като проверяват материалите за замърсяване и чужди предмети.

 

  • Системите за машинно зрение, разположени на конвейери, могат да открият в ранен етап всякакви замърсители като чужди предмети.

Системата за машинно зрение In-Sight 7000 проверява материалите и отхвърля тези с несъответстващ вид, преди да поемат по линията. Системата осигурява удобна, редовна проверка на качеството за постигане на почти 100% откриване на грешки, като същевременно намалява броя на генерираните неправилни отхвърляния. Чрез премахване на замърсители от веригата за доставки по време на етапа на обработка на материалите, производителите на потребителски стоки могат да елиминират рисковете за потребителя, да сведат до минимум изтеглянето на продукти и драстично да намалят количеството дефектни продукти и генерирани отпадъци по-надолу по производствената линия.

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675