Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Дигитализацията е процес, изискващ интелигентен подход

25.05.2022

Mitsubishi Electric е дългогодишен партньор на Ехнатон за индустриална автоматизация. За да представим бъдещите тенденции в развитието на японската компания и нашето партньорство, продължаваме разговора ни с Пьотр Тинор, мениджър продажби за Югоизточна Европа в Mitsubishi Electric Europe:

 

  В контекста на нарастващата дигитализация, какви са перспективите пред глобалната индустрия в следващите години? Какво предстои на българския промишлен сектор в частност?

Живеем в много динамични времена, в условия на сериозна конкуренция. За производствените предприятия това означава, че трябва да бъдат все по-конкурентоспособни и гъвкави, без обаче драстично да повишават разходите си, особено тези за труд. Същевременно сме свидетели на впечатляващ напредък в сферата на ИT технологиите. Благодарение на това можем ефективно да адресираме настоящите потребности на индустрията и да ѝ осигурим конкурентни предимства посредством синергията между роботика, автоматизация и ИТ.

Дигитализацията има една особеност – тя е процес, изискващ интелигентен подход. По-добре е да се действа стъпка по стъпка, което означава, че фокусът ни е върху проекти с нисък риск и висока възвращаемост на инвестицията. Наред с технологичните подобрения, модерните заводи въвеждат усъвършенствани процедури и методики на работа, а не на последно място – и осъвременена организационна култура.

Бъдещето се случва тогава, когато индустрията оптимизира производствените си процеси с помощта на иновативни средства за събиране и обработка на данни, а не само посредством модернизация на машинния парк. От друга страна, Industry 4.0 реално не би трябвало да се счита за революция, а по-скоро за еволюция. Постепенното и непрекъснато надграждане на технологичното ниво, и то в правилната посока, реално е ключът към дигитализацията.

 

  Какви очаквате да бъдат най-сериозните предизвикателства пред Mitsubishi Electric през настоящата година?

Вероятно най-сериозни предизвикателства ще срещнем по отношение веригата на доставките, нарастващите логистични разходи и нуждата от повишаване на ефективността. Специализиран подход все по-често ще изискват и културните измерения на работата ни, както и всички промени на ниво човешки ресурси.

Увеличаването на разноските за логистика е породено от затруднения в доставките. Тук добавената стойност на дистрибуцията ще се прояви в притежанието на местни складови центрове. Предстои предефиниране на концепцията за т. нар. "lean" производство, за да бъдат включени повече аспекти във връзка с дигитализацията и развитието на ИТ. Да, това означава повече разходи, но и множество нови възможности.

От икономическа гледна точка, справянето с инфлацията, чиито нива зависят от цените на суровините, компонентите и транспорта, също ще бъде сериозна трудност през настоящата година. Ето защо все по-често ще говорим за повишаване на ефективността и оптимизиране на разходите.

Друго предизвикателство на местно ниво, тук в Югоизточна Европа, е сравнително ограниченият достъп до опитни инженери и своеобразната надпревара между секторите на ИТ и автоматизацията за квалифицираните кадри, които излизат от университетите. Регионът се развива бързо и виждаме как динамичният технологичен скок е свързан с дефицит в областта на човешките ресурси. Поради тази причина непрекъснато засилваме своята ангажираност към инициирането и провеждането на необходимите обучения и програми за трансфер на знания.

 

Четете още и:
Пьотр Тинор за Mitsubishi Electric като една от най-ярките компании в света на индустриалната автоматизация в световен мащаб в интервюто „Ехнатон е надежден партньор, на когото си струва да се довериш“.

 

Пьотр Тинор за бъдещите тенденции в развитието на японската компания и нашето партньорство в интервюто „Дигитализацията е процес, изискващ интелигентен подход“.

Към всички новини