Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Учебна лаборатория по роботика и автоматика от най-ново поколение

23.07.2021

В края на май 2021 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив, официално бе открит Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Мащабният проект има за цел извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи. Резултатите от провежданите в центъра научни изследвания ще намират приложение в международни научни списания, на симпозиуми, семинари и конференции, а тази част от тях, която има непосредствено практическо приложение или представлява експериментално развитие на техниката и технологиите, ще бъде предоставяна на Центъра за трансфер на технологии към СУ "Св. Климент Охридски".

В рамките на първи етап от проекта, се предвижда в Центъра за компетентност да заработят 20 научни лаборатории (плюс още две във II-ри корпус).

Една от най-високотехнологичните нови учебни лаборатории в открития център е „Умни и специализирани роботи“, проектирана и реализирана от нашия екип от експерти в направление "Индустриални роботи".

Новата лаборатория, създадена от ЕХНАТОН, е продължение на дейността ни в помощ на българското образование.

  МОДЕРНИ УЧЕБНИ ЛАБОРАТОРИИ ПО РОБОТИКА И АВТОМАТИКА, 2018 Г.

Лабораторията „Умни и специализирани роботи“ в ТУ – София, филиал Пловдив, дава възможност на младите инженери да получат най-адекватни и съвременни познания, комбинирани с практическо обучение с високи технологии и реална апаратура. Освен практика, свързана с учебния процес, в тях се провеждат множество обучения от страна на нашите професионалисти. С наличната техника екипът ни развива сложни интеграции между системи, които са рядкост за Източна Европа: 2D и 3D машинно зрение, многоосни серво системи, сензори за сила, мониторинг на процеси (SCADA, BI), анализ на производствени данни (deep learning, изкуствен интелект), като натрупаното знание впоследствие се прилага в проекти на клиенти

В учебния стенд са интегрирани 2 робота – индустриален и колаборативен, които могат да работят както заедно, така и поотделно. Друга част от интегрираното оборудване включва системи за 3D и 2D зрение за разпознаване на детайли в реално време, чиито координати се трансферират към управлението на роботите. 2D камерата се използва и като система за визуален контрол на качеството. Движението на детайлите е осигурено с 3-осна серво маса, а за безопасността се грижи специализиран safety контролер от последно поколение.

„Най-ценното от гледна точка на обучението на бъдещите инженери е, че те ще имат достъп до най-модерната научна техника в света. Вярваме, че в Центъра за компетентност ще привлечем да работят след завършването си най-добрите студенти с интерес към науката“,

заяви в словото си на откриването директорът на филиал Пловдив - проф. д-р инж. Въльо Николов.

Към всички новини