Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Модерни учебни лаборатории по роботика и автоматика

Помощта на специалистите от Ехнатон е от изключителна полза, тъй като това са хора с огромен индустриален опит и за студентите е голяма полза, особено когато им споделят казуси от добрата си практика и имат възможност тези казуси да бъдат разработени на съответните софтуерни продукти и след това практически приложени и изследвани на стендовете.
Доц. Владимир Христов
Катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“, факултет Автоматика, ръководител на лаборатория „Роботика и автоматика“ в ТУ София

Въведение

ОБЕКТ: Технически университет София и Технически университет София, филиал Пловдив

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2018 г.

ЦЕЛ: Създаването на нови учебни лаборатории по роботика и автоматика в двете учебни заведения да осигури на студентите практическо обучение с най-съвременна техника и високи технологии. Реално и ефективно сътрудничество на ЕХНАТОН с българското образование, за да предостави на младите инженери и специалисти, които се обучават, възможност да получат най-адекватни и съвременни познания.

РЕЗУЛТАТ: Изградени са две най-модерно оборудвани учебни лаборатории. Освен практика, свързана с учебния процес, в тях се провеждат множество обучения от страна на нашите професионалисти. Благодарение на експертизата на нашата компания и технологиите на нашите партньори, студентите имат постоянен достъп до новостите от първа ръка.

 

Учебна лаборатория в Технически университет – София

Новоизградената лаборатория „Роботика и автоматика“ разполага основно с техника на Mitsubishi Electric и опционална апаратура на Cognex. Основното оборудване включва: индустриален робот MELFA, 4 броя стендове: многоосна синхронизация; едноосна серво система с PLC контролер; електрозадвижване с инвертор и PLC контролер; електрозадвижване с инвертор и вградено PLC в него, 3d принтер и софтуер с емулатор за техническо зрение на Cognex.

В лабораторията са разположени 12+1 работни места, осигурени с компютърни конфигурации. Допълнително са създадени 4 работни места за работа с лаптопи, като по този начин се осигурява на всеки студент индивидуално работно място. Всички стендове са свързани с работните места в мрежа, като в случая от всяко работно място може да се управлява всеки един от стендовете.

 

Учебна лаборатория в Технически университет – София, филиал Пловдив

Лабораторията е оборудвана с най-съвременна техника. В нея има два различни по функционалност и кинематика индустриални манипулатора от серията MELFA, четири учебни стенда, съдържащи промишлени контролери, инвертори, серво задвижвания, комуникационни модули, човеко-машинен интерфейс и други. Разполага и с индустриална система за техническо зрение Cognex, 12 оборудвани учебни места, набор от специализирани софтуерни продукти, както и допълнително оборудване. Освен новото оборудване, с което студентите работят, съществено е, че ползват на практика иновативните технологии, вложени в тях, на които се базира Индустрия 4.0. В основата на тези технологии е пълната информационна свързаност на производствените и бизнес процеси. Това дава възможност студентите да се изграждат като специалисти с визия за технологичното и иновационно развитие.

 

Мисия

Създаването на двете нови учебни лаборатории е базата, на която стъпихме, за да изпълним голямата си цел – подпомагане на българското образование и младите инженери на България.

В продължение на дейността в лабораториите, студенти провеждат в ЕХНАТОН стажове и задълбочени дипломни работи, свързани с реален проект, под менторството на професионалистите от фирмата и с действително съвременна техника.

 

Признание

Като признание за реализирането на лабораториите, ЕХНАТОН България бе удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric.

 

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "Индустриални роботи“
0885 137 711