Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Модерни учебни лаборатории по роботика и автоматика

Помощта на специалистите от Ехнатон е от изключителна полза, тъй като това са хора с огромен индустриален опит и за студентите е голяма полза, особено когато им споделят казуси от добрата си практика и имат възможност тези казуси да бъдат разработени на съответните софтуерни продукти и след това практически приложени и изследвани на стендовете.
Доц. Владимир Христов
Катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“, факултет Автоматика, ръководител на лаборатория „Роботика и автоматика“ в ТУ София

Въведение

ОБЕКТ: Технически университет София и Технически университет София, филиал Пловдив

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2018 г.

ЦЕЛ: Създаването на нови учебни лаборатории по роботика и автоматика в двете учебни заведения да осигури на студентите практическо обучение с най-съвременна техника и високи технологии. Реално и ефективно сътрудничество на ЕХНАТОН с българското образование, за да предостави на младите инженери и специалисти, които се обучават, възможност да получат най-адекватни и съвременни познания.

РЕЗУЛТАТ: Изградени са две най-модерно оборудвани учебни лаборатории. Освен практика, свързана с учебния процес, в тях се провеждат множество обучения от страна на нашите професионалисти. Благодарение на експертизата на нашата компания и технологиите на нашите партньори, студентите имат постоянен достъп до новостите от първа ръка.

 

Учебна лаборатория в Технически университет – София

Новоизградената лаборатория „Роботика и автоматика“ разполага основно с техника на Mitsubishi Electric и опционална апаратура на Cognex. Основното оборудване включва: индустриален робот MELFA, 4 броя стендове: многоосна синхронизация; едноосна серво система с PLC контролер; електрозадвижване с инвертор и PLC контролер; електрозадвижване с инвертор и вградено PLC в него, 3d принтер и софтуер с емулатор за техническо зрение на Cognex.

В лабораторията са разположени 12+1 работни места, осигурени с компютърни конфигурации. Допълнително са създадени 4 работни места за работа с лаптопи, като по този начин се осигурява на всеки студент индивидуално работно място. Всички стендове са свързани с работните места в мрежа, като в случая от всяко работно място може да се управлява всеки един от стендовете.

 

Учебна лаборатория в Технически университет – София, филиал Пловдив

Лабораторията е оборудвана с най-съвременна техника. В нея има два различни по функционалност и кинематика индустриални манипулатора от серията MELFA, четири учебни стенда, съдържащи промишлени контролери, инвертори, серво задвижвания, комуникационни модули, човеко-машинен интерфейс и други. Разполага и с индустриална система за техническо зрение Cognex, 12 оборудвани учебни места, набор от специализирани софтуерни продукти, както и допълнително оборудване. Освен новото оборудване, с което студентите работят, съществено е, че ползват на практика иновативните технологии, вложени в тях, на които се базира Индустрия 4.0. В основата на тези технологии е пълната информационна свързаност на производствените и бизнес процеси. Това дава възможност студентите да се изграждат като специалисти с визия за технологичното и иновационно развитие.

 

Мисия

Създаването на двете нови учебни лаборатории е базата, на която стъпихме, за да изпълним голямата си цел – подпомагане на българското образование и младите инженери на България.

В продължение на дейността в лабораториите, студенти провеждат в ЕХНАТОН стажове и задълбочени дипломни работи, свързани с реален проект, под менторството на професионалистите от фирмата и с действително съвременна техника.

 

Признание

Като признание за реализирането на лабораториите, ЕХНАТОН България бе удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric.

 

Сподели:

Използвано оборудване

Mitsubishi Electric RH-CH

Mitsubishi Electric RH-CH

Виж повече
Mitsubishi Electric RV-F

Mitsubishi Electric RV-F

Виж повече
Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R

Виж повече
Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F-FX5

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F-FX5

Виж повече
Mitsubishi Electric MELSERVO-J4

Mitsubishi Electric MELSERVO-J4

Виж повече
Mitsubishi Electric FR-A800

Mitsubishi Electric FR-A800

Виж повече
Mitsubishi Electric FR-D700 SC

Mitsubishi Electric FR-D700 SC

Виж повече
Mitsubishi Electric FR-CS80

Mitsubishi Electric FR-CS80

Виж повече
Mitsubishi Electric сервомотори

Mitsubishi Electric сервомотори

Виж повече
Mitsubishi Electric GOT 2000

Mitsubishi Electric GOT 2000

Виж повече
Mitsubishi Electric aксесоари

Mitsubishi Electric aксесоари

Виж повече
Mitsubishi Electric GX Works3

Mitsubishi Electric GX Works3

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "Индустриални роботи“
0885 137 711