Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Инженер по автоматизация

Ехнатон България АД е водеща българска компания в областта на индустриалната автоматизация. Фирмата е дистрибутор на продукти и технологии от най-големите световни производители, като MITSUBISHI ELECTRIC, Schneider Electric, Murrelektronik и Cognex са само една малка част от нашите партньори. Екипът ни е съставен от доказали се във времето експерти и професионалисти, които осигуряват работещи решения. Компанията е надежден партньор на българските производители – с професинален опит и квалификация, доверие и стабилни морални устои. Новатор с визия и поглед в бъдещето, проводник на новите технологии в индустрията.

Във връзка с разширяване на нашия екип, относно изпълнение целите на компанията, търсим мотивиран кандидат, който да се присъедини към екипа на позицията:

Инженер по автоматизация

 

  • Задължения и отговорности:

•  Посещава клиенти и консултира възложители при изработването на проектното задание; 
•  Извършва предварителни проучвания в зависимост от възложените задачи и проекти;
•  Прави демонстрации на продукти и решения пред клиенти, на семинари и събития;
•  Извършва проектиране, програмиране и внедряване на системи за машинно зрение в съответствие с проектното задание при спазване на всички технически изисквания и нормативи;
•  Отстранява възникнали технически проблеми и предлага варианти за тяхното решение;
•  Разработва софтуерни приложения за проектите и ги пуска в експлоатация;
•  Провежда технически обучения по заявка на клиента;
•  Изготвя инсталационен пакет и документация (ръководство за инсталация и ръководство за потребителя) на продуктите, които е разработил и ги поддържа в актуално състояние.

 

  • Изисквания за позицията:

•  Висше техническо образование – инженер по автоматизация;
•  Добро владеене на английски език (ниво минимум В2);
•  Познаване на пазарната динамика и конкурентната среда;
•  Комуникативни и презентационни умения;
•  Креативност и аналитично мислене; 
•  Коректен, прецизен и с желание за усъвършенстване;
•  Шофьорска книжка - категория B, активен шофьор.

 

  • Предимство ще имат кандидати с:

•  Опит в PLC програмиране  и/или внедряване на системи за управления;
•  Опит с Java Script програмиране;

 

  • Компанията предлага:

•  Предизвикателна позиция с възможност за кариерно израстване;
•  Технически обучения;
•  Много добро възнаграждание;
•  Допълнително здравно осигуряване;
•  Ваучери за храна;
•  Спонсорирана карта Мултиспорт;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете подробна автобиография на имейл: c.yotova@akhnaton.biz

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че Ехнатон България АД е регистрирано като администратор на лични данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Ехнатон България АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че Ехнатон България АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.

Към всички новини