Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Acti 9 iEM3000

Schneider Electric Acti 9 iEM3000

Серийни електромери Acti 9 iEM3000

Богати на функции, надеждни електромери на Schneider Electric за модулни табла с DIN шина.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики:

• Acti 9 iEM3000 поддържа различни протоколи – лесна интеграция към системи за сградна автоматизация, енергиен монитoринг или автоматично отчитане на електромерите

• Пълно измерване на четирите квадранта на доставна активна и реактивна енергия, осигурява пълна информация за консумацията, както и за енергията генерирана на местно ниво

• Измерванията в реално време (V,I,P,PF) дават по-детайлна информация свързана с използването на електроенергията

• Множеството тарифи предоставят гъвкавост, за да съответстват на структурата за фактуриране на ЕРП-то

 

  • Напълно съвместими с комуникационните системи на Acti 9:

• Клас на точност 1.0 и 0.5S (IEC 62053-22/ 22) за измерване на активната енергия

• Съответствие с разпоредбите EN50470-1 / 3, IEC 61557-12, IEC 62053-21 / 22, IEC 62053-23

• Капаци за предотвратяване на достъп до всички клеми (ток, напрежение, DI/DO)

• Запазване на датата / часа на последното нулиране, за да проверите отначало измерванията и дали има промени в часовника

• Монтирането с две скоби осигурява по-голяма стабилност, позволява вертикален монтаж  или във високо вибрационни среди

• Добре защитена за стандартна употреба: IP40 на лицевата страна

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти