Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Базови мерители

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Вид

Schneider Electric Acti 9 iEM2000

Виж повече

Schneider Electric Acti 9 iEM3000

Виж повече

Schneider Electric CH

Виж повече

Schneider Electric CI

Виж повече

Schneider Electric PowerTag

Виж повече

Schneider Electric аналогови амперметри и волтметри

Виж повече

Schneider Electric цифрови амперметри и волтметри

Виж повече

WAGO трифазен модул за измерване на мощността

Виж повече

Schneider Electric PowerLogic ION6200

Виж повече

Schneider Electric PowerLogic PM3000 series

Виж повече

Schneider Electric PowerLogic PM5000 серия

Виж повече

Schneider Electric EasyLogic PM2000

Виж повече
Страница 1 от 2

Базови мерители

Спестяването на енергия намалява разходите и замърсяването, но имате нужда от инструментите, за да разкриете всички възможности, да избегнете рисковете и постигнете целите. Schneider Electric предоставя тези инструменти чрез най-модерната в света технология за енергийна интелигентност: PowerLogic.

PowerLogic е система от измервателни уреди, софтуер и решения за качество на електроенергията, която помага за управлението на цялата енергия, всяка секунда от деня. Системата PowerLogic позволява на всички заинтересовани страни да реагират бързо на потенциални проблеми и да управляват енергията в екологични условия.

Какви видове електромери от Schneider Electric ще откриете при нас?

Електромерът е електрическо устройство, което измерва консумираната от жилищна сграда, бизнес или електрическо устройство електрическа енергия и позволява да се определи консумираната енергия.

Основните електромери отговарят на различни приложения: еднофазни или трифазни вериги, от основни kWh измерватели за елементарни приложения, до пълнофункционални двутарифни електромери за измерване на мощността, за приложения за наблюдение на мрежата. Данните са видими локално или достъпни от разстояние.

Електромерите от серията Acti9 предлагат атрактивна, конкурентна гама от монофазни енергомери, монтирани на DIN шина, идеални за приложения за разпределение на разходите. 

Гама електромери Acti9 Серия iEM2000, iEM2100, iEM2400

Приложения:

  Наблюдение консумацията на енергия за всеки етаж, офис сектор или работно помещение с максимален ток от 40 A, 45 A, 63 A и 100 А
  Разпределение разходите за енергия към по-ниски разходи за операции, оптимизиране енергийната ефективност на сградата
  Свързване със софтуер за управление на захранването, за да се възползвате напълно от инсталацията за цифрово захранване на IoT
  Различни бизнеси, индустриални и жилищни приложения (сгради, индустрия, център за данни и мрежи, инфраструктури – летища, пътни тунели, телекомуникации и др.)

Електромери Acti 9 iEM3000

Енергийните измервателни уреди от серията Acti 9 iEM3000 са рентабилно, богато на функции предложение за измерване на енергия за DIN шина в модулни шкафове. С поддръжка на протоколи Modbus, BACnet, M-Bus и LonWorks, можете лесно да интегрирате тези измервателни уреди в търговски и некритични сгради, за да добавите управление на енергията.

Серия PM3000 

Измервателите на енергия от серията PowerLogic PM3000 са атрактивна, богата на функции гама от електромери, за монтаж на DIN шина, които предлагат всички измервателни възможности, необходими за наблюдение на електрическата инсталация. 

Идеални за приложения за измерване на мощност и мониторинг на мрежата, за да подобрят надеждността на вашата електрическа разпределителна система. Те също са напълно способни да поддържат приложения за подизмерване и разпределение на разходите.

Приложение на електромерите от серия Acti 9 iEM3000 и серия PM3000 

Приложения за управление на разходите:

  Проверка на сметки, за да се уверите, че сте таксувани само за енергията, която използвате
  Подфактуриране на отделни наематели за тяхната консумация на енергия
  Отчитане на потреблението на енергия и разпределяне на разходите за площ, за употреба, за смяна или на време в рамките на едно и също съоръжение
  Анализ на енергийните разходи за период от време, с цел оптимизиране на потреблението на енергия

Приложения за управление на мрежата:

  Основно измерване на електрическите параметри за по-добро разбиране на поведението на вашата електрическа разпределителна система

Измервателните уреди от серите  Acti 9 iEM3000 и PM3000 са подходящи за:

  сгради
  индустрия
  центрове за данни и мрежи
  инфраструктура като летища, пътни тунели, телекомуникации

WIFI енергийни сензори серия PowerTag Energy 

PowerTag Energy е енергиен сензор за безжична комуникация и е проектиран специално за приложения за управление на енергията, мониторинг на натоварването и наличност на мощност.

Приложения:

  Наблюдава вашата електрическа инсталация от главния вход до нивото на натоварване
  Подходящ за различни предприятия, сгради, индустриални и жилищни приложения с лесна интеграция в горни системи

Уредите за панелен монтаж на Schneider Electric отговарят надеждно на най-строгите стандарти, включително IEC, EMI/EMC и безопасност. Те са лесни за инсталиране, конфигуриране и използване. Това спестява време и пари и предоставят най-добрите решения по рентабилен начин.

  Аналогови волтметри и амперметри в различни варианти, за монтаж на панел 96 x 96 mm или 72 x 72 мм, както и за монтаж на DIN шина

  Цифрови волтметри и амперметри за монтаж на DIN шина

  Превключватели за избор на различни мрежови напрежения и мрежов ток

  Броячи на часове за отчитане на работните часове на машините – дават точна индикация за времето на работа и се използват за решаване кога трябва да се извърши превантивна поддръжка

Измервател на мощност за трифазни мрежи от WAGO

В рамките на контролните шкафове, новият 3-фазен модул за измерване на мощността на WAGO измерва директно всички параметри в трифазна електрическа мрежа. 

WAGO 3-Phase Power Measurement Module измерва напрежението директно през връзките за трите фази L1, L2 и L3, както и нулевия проводник N. Токовете се записват чрез токови трансформатори, които също са свързани директно към 3-фазния модул за измерване на мощността. 

Всички съответни мрежови параметри се определят чрез тези измервания; извън напреженията и токовете, тези параметри включват реактивна, привидна и ефективна мощност, консумация на енергия, фактор на мощността, фазов ъгъл и мрежова честота.

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

ЕХНАТОН предлага най-пълната продуктова линия за измерване на енергията, минаваща от прости индикатори (аналогови измервателни уреди) и токови трансформатори, до точни електромери от световна класа и мощни компактни електромери. Тези доказани продукти се предлагат с множество опции, за да задоволят всяко изискване.

С продуктите на Schneider Electric и Wago ви предоставяме иновативни решения за управление на захранването, за увеличаване на вашата енергийна ефективност, максимизиране на надеждността на електрическата мрежа и оптимизиране на разходите за електроенергия. 

Продуктите са безопасни и надеждни, спазват най-строгите стандарти и са щателно тествани. Това дава на потребителите спокойствие и увереност, че поддържат най-добрата стойност на оборудването и обслужването.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.