Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Acti 9 IHP

Schneider Electric Acti 9 IHP

Програмируеми времерелета

Програмируеми времерелета на Schneider Electric.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики:

• Програмируемите времерелета IHP се използват за програмиране на автоматична работа с висока точност на отопление, осветление, вентилация. Те управляват отварянето и затварянето на независими вериги по зададена от потребителя програма със запаметяване на операциите за включване и изключване.

• 4 бутона, голям екран и интуитивно програмиране с текстова помощ, те се програмират и ползват лесно

• Възможност за външен вход, те могат да се управляват с превключвател или бутон далеч от разпределителното табло

• Бутон за памет, програмите лесно се запаметяват и дублират

• Комплект за програмиране, правят се по-сложни програми на компютър и след това се зареждат в таймера

• Механична съвместимост с шинопроводните системи и безвинтово свързване, инсталирането става лесно, бързо и по-надеждно

 

  • Гамата IHP включва:

• Интуитивни устройства с размер 45 мм (24 ч и/или 7 дни) с 1 или 2 канала (варианти 1c и 2c) с или без бутон за памет (варианти „+“)

• IHP 1c, IHP 2c, IHP + 1c и IHP 2c

• IHP DCF 1c: синхронизиран по сигнала DCF 77 на предавателя Frankfort, когато има нужда от висока степен на точност

• Интуитивни устройства с размер 18 мм (24 ч и/или 7 дни): IHP 1c и IHP + 1c, IHP+1c/+2c аксесоари

• Комплект за програмиране с компютър (устройство за програмиране, бутон за памет, CD-ROM и 2 м USB кабел)

• Бутон за памет: за запаметяване и дублиране на програми

 

  • Ползи:

• Намаляване на потреблението (инсталацията работи само когато е необходимо, в периодите с най-изгодна тарифа)
• Повече удобство за потребителя (работните периоди могат да се настройват, точност на превключването)
• Подобрена безопасност за потребителя с използване на работен режим с произволно включване, предлаган от вариантите „+“, за симулиране на присъствие

 

  • Приложения:

• Те са пригодени за всякакви приложения (звънци, осветление, отопление, вентилация, контрол на достъпа и др.), независимо от стопанския сектор (жилищни, обслужващи или обществени сгради, селско стопанство, индустрия и др.)

Времереле Брой канали Продължител- ност на цикъла
(д: ден)
Минимално време между
2 комута- ционни операции
Брой комута- ционни операции Запаметя- ване при прек. на за- хранването Ширина (модул от 9 mm) Принуди- телни операции Вкл / Изкл (On / Off) Изходен контакт (Cosφ =1) Превключ- ване
по време (лятно/ зимно)
Вход за външно управле- ние Каталожен номер
Интуитивни времерелета        
IHP 1 канал 1 24 ч и/или 7 д 1 минута 56 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично   CCT15420 
IHP + 1 канал 1 24 ч и/или 7 д 1 секунда 84 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично 1 вход CCT15421 
IHP 2 канал 2 24 ч и/или 7 д 1 минута 56 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично   CCT15422 
IHP + 2 канал 2 24 ч и/или 7 д 1 секунда 84 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично 2 входа CCT15423 
Интуитивни времерелета 18 mm              
IHP 1 канал 18 mm 1 24 ч и/или 7 д 1 минута 28 3 години 2 Вкл / Изкл 16 A Автоматично   15724
IHP + 1 канал 18 mm 1 24 ч и/или 7 д 1 минута 42 3 години 2 Вкл / Изкл 16 A Автоматично   15725
Мултифункционални времерелета      
ITM 4C-6E 4 60 мин. , 24 ч, 1 секунда -1 5 години 10 Вкл/Изкл 10:00 AM Автоматично   15270
7 д, 7 д + датирани дни    

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти