Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Модули за управление на потреблението

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric Acti 9 IHP

Виж повече

Schneider Electric Acti 9 IH

Виж повече

Програмируеми времерелета IH, IHP

Функция на програмируемите релета

Програмируемите релета се използват за автоматично и точно програмиране на процеси за отопление, осветление, вентилация, звънци, достъп в сграда и др. Контролират отварянето и затварянето на независими вериги според програма, зададена от потребителя. Таймерите са необходими, защото много процеси се основават на времеви събития.

Принципът на действие на времерелето е прост – в определено, предварително зададено време, устройството дава сигнал (контактите на релето се включват или изключват). 

Програмируемите времерелета са електромеханични или електронни (цифрови). В първия случай функционалността на устройството е ограничена до обикновен временен режим на сигнализиране, докато цифровото устройство има повече възможности. 

Електронните времерелета използват цифрови дисплеи, възможност за прецизна цифрова настройка, висока точност и бързо време за нулиране. Електронните таймери използват LCD или LED дисплеи и предлагат дълги времеви диапазони.

Гамата на Schneider Electric се състои от цифрови програмируеми релета Acti9 IHP и механични програмируеми часовници Acti9 IH.

Предимства на програмируемите времерелета

Ефективност 

Тя включва:

•  Намаляване на потреблението на електрическа енергия (инсталацията работи само когато е необходимо)
•  Повишен комфорт на потребителя (персонализиране на работните периоди, точност на задействане)
•  Подобрена безопасност на потребителя чрез използване на произволен режим на работа, предложен от версиите „+“ за симулиране на присъствие.

Икономия на енергия

Програмируемите време релета стартират и спират различни видове електрически товари според зададени от потребителя програми. За да намали разходите, потребителят може да реши автоматично да включва товари само през периодите с нисък разход. Програмираното превключване осигурява спестяване на енергия в сравнение с операциите без времеви превключвател, при които товарите са включени постоянно. 

Повишена сигурност 

Осветяването на тъмните зони предпазва от вандализъм. Също така, чрез замяна на стандартните превключватели с програмируеми превключватели за време, е възможно да се симулира присъствие в жилищни и търговски сгради.

Видове времерелета

Програмируемите времерелета работят на почасов, дневен, седмичен или годишен цикъл според зададената програма. Това означава, че една и съща програма се повтаря час след час, ден след ден, седмица след седмица или година след година.

Времевите превключватели контролират отварянето и затварянето на една или повече отделни вериги:

  чрез запаметяване на операциите за включване и изключване за цифровите часови превключватели IHP и ITA
  чрез позициониране на джъмпери или захващащи се сегменти върху циферблат за програмиране за механичните превключватели за време IH.

Електромеханични времерелета

Ето какво трябва да знаете за тях:

  Налични периоди на цикъл: почасови, дневни, седмични, дневни + седмични комбинирани 
  Мин. превключване: 37,5 s – 2h 
  1 или 2 канала 
  Изход на превключвателя 16A 

Цифрови (с LCD екран) 

Ето какво трябва да знаете за тях:

  Налични периоди на цикъл: дневни, седмични и годишни 
  Мин. превключване: 1s / 1min. 
  1, 2 или 4 канала 
  Налични бр. брой цикли на превключване: 56 – 300 
  Изход на превключвателя 16A (P. f = 1) 
  Ключ за памет + софтуерен комплект за програмиране

Програмируемите времерелета IHP:

  Работят на седмичен цикъл: същата програма се повтаря седмица след седмица
  Предлагат автоматична смяна на лятно/зимно часово време и позволяват да го настройвате според това къде се намирате
  Програмата може да бъде отменена временно или постоянно чрез натискане на 2 клавиша на продукта

Предлагат и програма за празници, като конфигурират началната и крайната дата на отсъствието.

Мултифункционални 

Те работят на седмичен или годишен работен цикъл. Разполагат с 1,2,3 или 4 канала, 6 входа които осигуряват висока функционалност.

Приложение на времерелетата

Програмируемите времерелета Acti9 IH, IHP са адаптирани към всички типове приложения (звънец, осветление, отопление, вентилация, контрол на достъп...) независимо от сектора на дейност (жилищни, третични, обществени сгради, селско стопанство, индустрия и др.).

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.