Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric аналогови амперметри и волтметри

Schneider Electric аналогови амперметри и волтметри

Амперметри и волтметри за вграден монтаж и за DIN шина

Амперметрите на Schneider Electric измерват тока, протичащ през дадена електрическа верига, в ампери. Волтметрите измерват потенциалната разлика (напрежение) на електрическа верига във волтове.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики:

•  За амперметрите измерването се отчита на сменяема скала. Гамата включва два вида устройства: устройства за инсталация вграден монтаж и DIN шина.

 

  • Общи технически данни:

•  Точност: клас 1,5

•  Работна честота: 50/ 60 Hz

•  Работна температура: - 25°C до + 55°C

•  За устройства с вграден монтаж, два размера: 72 x 72 и 96 x 96

 

  • Ползи:

•  Всички видове измервания: A, V, Hz, kWh

•  Монтаж на DIN шина или вграден монтаж

•  Цифров или аналогов дисплей

•  Амперметрите и волтметрите са част от тази гама

 

  • Приложения:

•  Локално измерване

 

Разгледайте пълната продуктова гама тук.

  Вид Скала Свързване с ТТ Кат. Номер Ширина в модул от 9 mm
  AMP с директно свързване     0...30 без 16029 8
AMP със свързване през токов трансформатор      
Механизъм                                (без скала) X/5 16030 8
Скала                                        0...5   16031  
0...50 50/5 16032  
0...75 75/5 16033  
0...100 100/5 16034  
0...150 150/5 16035  
0...200 200/5 16036  
16029 0...250 250/5 16037  
  0...300 300/5 16038  
  0...400 400/5 16039  
  0...500 500/5 16040  
  0...600 600/5 16041  
  0...800 800/5 16042  
  0...1000 1000/5 16043  
  0...1500 1500/5 16044  
  0...2000 2000/5 16045  
16061 VLT                                            0...300   16060 8
  0...500   16061 8
  Вид       Скала (A)     Свързване с ТI Кат.номер
  AMP 72х72 mm за стандартни консуматори 72x72 mm 96x96 mm
  Механизъм (без скала) - X/5 16004 16074
  Скала до 1.3 In 50 50/5 16009 16079
    100 100/5 16010 16080
    200 200/5 16011 16081
    400 400/5 16012 16082
    600 600/5 16013 16083
    1000 1000/5 16014 16084
    1250 1250/5 16015 16085
    1500 1500/5 16016 16086
    2000 2000/5 16019 16087
    2500 2500/5 16019 16088
    3000 3000/5 16019 16089
    4000 4000/5 16019 16090
    5000 5000/5 16019 16091
    6000 6000/5 16019 16092
  AMP за мотори        
  Скала до 3 In 30 30-May 16006 16076
    75 75/5 16007 16077
    200 200/5 16008 16078
  Вид Скала (V AC)     Кат. номер
  VLT     72x72 mm 96x96 mm
    0...500   16005 16075

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти