Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex - Designer

Cognex - Designer

Графичен развоен интерфейс с инструменти за машинно зрение VisionPro

Професионален графичен потребителски интерфейс за разработка на 2D и 3D приложения

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Cognex DesignerCognex Designer ускорява и улеснява разработката на цялостни приложения в сферата на машинното зрение, като позволява на развойните специалисти да се възползват оптимално от библиотеката с мощни инструменти VisionPro.

Тази графична програмна среда, базирана на блокови диаграми, съкращава циклите на разработка и гарантира улеснена поддръжка на платформите. Cognex Designer оптимизира създаването, внедряването и сервизното обслужване на разнообразни приложения в сферата на машинното зрение – без необходимост от писане на скриптове или програмиране. С нейна помощ могат лесно да бъдат разработвани мощни интерфейси – изисква се единствено селекция и добавяне на функционални модули в полето за компилиране, представляващо стандартна електронна страница.

 

  • Опростява комплексните приложения без компромис с функционалността

Cognex Designer предлага пълен достъп до библиотеката с инструменти за 2D и 3D машинно зрение – в удобен "drag-and-drop" формат, който ускорява разработката и настройката на приложението. Развойната среда позволява прецизно конфигуриране на заснемането, селекция и оптимизация на широк набор от функции за машинно зрение, интерфейсна връзка посредством стандартни индустриални I/O модули и задаване на критерии за "pass/fail" тестове ("годно/негодно") без програмиране. Вграденият човеко-машинен потребителски интерфейс и plug-in модулите за персонализирано хардуерно разширяване и надграждане на системата (с роботи, устройства за машинно управление и др.) са сред ключовите предимства на платформата.

 

Cognex Designer application set-up Създавайте цялостни приложения за машинно зрение – само в 4 стъпки

С помощта на Cognex Designer създаването и конфигурирането на приложения е бързо и лесно:

• Конфигурирайте приложението – използвайте интерактивни менюта за редактиране, за да настроите параметрите на инструментите за машинно зрение. Добавете plug-in входове за външен хардуер, като 3D сензори, камери и I/O модули.
• Създайте HMI – добавете към платформата професионален операторски интерфейс за мониторинг и управление на вашето приложение за машинно зрение.
• Свържете – конфигурирайте входно-изходните модули и индустриалните комуникации, управлявайте подвижното оборудване и архивирайте резултатите.
• Интегрирайте – инсталирайте на контролер за машинно зрение или индустриален компютър с операционна система Windows.

 

  • Възможности за добавяне на революционни инструменти за анализ на изображения на базата на дълбоко самообучение
    Brain on computer - Cognex Deep Learning - Locate, Analyze, Classify, Read

Cognex Designer сега разполага с технологията VisionPro Deep Learning – първото поколение софтуер, базиран на дълбоко самообучение и специално проектиран за анализ на изображения в индустриални приложения. Тази революционна технология е оптимизирана за комплексна козметична инспекция на детайли и сложни задачи за оптично разпознаване на символи, в които надминава и най-опитните инспектори по контрол на качеството. С помощта на plug-in модула Cognex ViDi, платформата Cognex Designer може да бъде комбинирана с утвърдения ViDi софтуер на компанията.

 

  • Интегрирани, универсални комуникации и усъвършенствано заснемане на изображения

С Cognex Designer потребителите получават издръжлив софтуер за всяка индустриална камера или устройство за заснемане на отделни кадри (frame grabber). Технологията на Cognex поддържа аналогови, дигитални, монохромни и пълноцветни изображения, както и приложения със зоново или линейно сканиране, висока разделителна способност, многоканално или мултиплексно заснемане. В допълнение, платформата на Cognex е съвместима със стотици модели индустриални камери и видеоформати, отговарящи на всички типични изисквания в съвременното машинно зрение. Бързото и интегрирано заснемане на изображения може да се извършва с гамата камери за машинно зрение на компанията, всички устройства с интерфейсния стандарт GigE Vision, системи с протокола за серийна комуникация Camera Link и др.

Научете повече за машинното зрение

suite of industrial cameras

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675