Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex софтуер за PC базирани решения

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Cognex – VisionPro

Виж повече

Cognex - Vision Tools

Виж повече

Cognex - Designer

Виж повече

PC базирани решения за машинно зрение

Не просто софтуер, а комплексно решение и поддръжка

Когато става дума за защита на вашите инвестиции в системи за машинно зрение и визуална инспекция, ние разбираме, че отзивчивостта и експертната услуга са задължително условие.

От внедряването до обучението и поддръжката, нашите експерти, в тясно сътрудничество с американския ни партньор Cognex са до вас, за да ви помогнат да изберете и конфигурирате точния софтуер, така че системата ви за машинно зрение да работи гладко и безотказно.

Компютърно базираните софтуери за машинно зрение на Cognex ви гарантират мощност и гъвкавост при решаването дори и на най-предизвикателните задачи в компютърна среда. 

Приложения на софтуера за машинно зрение

Доколкото машинното зрение вече навлиза във всички промишлености и все повече компании се доверяват на системите за визуална инспекция и проследимост в индустрията, софтуерът за машинно зрение е приложим в множество и различни сектори, като някои от тях включват следните.

Автомобилостроене

Автомобилната индустрия разчита на компютърно базирания софтуер за:

  проверка на части и детайли

  ориентация на части и детайли

  инспекции на части и монтаж

  четене на DPM кодове и др.

Производство на медицински изделия

Фармацевтичната промишленост разчита на софтуерните решения за:

  идентификация на медицинските изделия и възможност за проследяване

  проверка на заварки и лепила

  откриване на повърхностни дефекти

  оптично разпознаване на знаци

Производство на полупроводници

Софтуерните решения тук са следните:

  подравняване на пластини и матрици

  ID на пластини и IC

  проверка на полупроводници и печатни платки

  прецизно подравняване на пластините по време на процесите на маскиране и ецване

Потребителска електроника

Софтуерните решения тук са следните:

  проверка на компонентите преди монтажа

  направляване и настройка на индустриалния робот

  сглобяване и подравняване на сензорни панели

  четене на баркодове

Кои софтуери ще откриете при нас и на какви функционалности можете да разчитате?

VisionPro
VisionPro е PC-базиран софтуер, с чиято помощ потребителите могат да изпълняват редица функции, като например

  позициониране

  измерване и идентификация на обекти

  изравняване

  специализирани функции характерни за приложения в полупроводниковата техника и електрониката

Основните предимства на софтуера са: улеснява автоматизирането на задачите благодарение на QuickBuild прототипната среда, интуитивния интерфейс и point-and-click обучението. 

Чрез Drag and drop връзката, между инструментите могат моментално да се предават стойности, резултати и изображения. С VisionPro можете да работите гъвкаво при събирането на данни, избора и оптимизацията на инструментите за визуална инспекция, за да вземате pass/fail решения със или без програмиране. 

Получавате също ненадмината гъвкавост на програмиране – .NET програмен интерфейс (C# API) и C++ API осигуряват високо ниво на персонализиране и конфигурируемост.

Софтуерът се предлага и в Deep Learning версия за комплексни и сложни проверки, при които базираните на правила алгоритми не са ефективни. Прилага се за класифициране, позициониране и разпознаване на знаци и символи дори при изкривени повърхности. VisionPro Deep Learning допуска естествени вариации и прави разлика между приемливи и неприемливи допустими граници. 

Идеален е за:

  откриване и сегментиране на дефекти

  класифициране на материали

  проверки на монтажа и местоположението на дадена част или детайл

В допълнение, партньорите ни от Cognex предлагат мощна споделена софтуерна среда, която комбинира VisionPro и VisionPro Deep Learning и предлага цялостен набор от инструменти за машинно зрение в обща рамка за разработка.

Cognex Designer
Развоен графичен интерфейс за 2D и 3D разработки. Програмната среда на Cognex Designer се базира на блокови диаграми, което съкращава циклите на разработка и гарантира лесната поддръжка на платформите

Cognex Designer оптимизира създаването, внедряването и сервизното обслужване на разнообразни приложения за машинно зрение без необходимост от писане на скриптове или програмиране. С него лесно могат да се разработват мощни интерфейси чрез селекция и добавяне на функционални модули в полето за изграждане.

Инструменти за визуална инспекция

Набор от водещи в областта на визуалната инспекция софтуерни инструменти и технологии, сред които

  PatMax

 PatMax Redline

  SearchMax

  Bead Inspection

  Edge Inspection и Flexible Flaw Detection

  Edge Detection Tools

  Measurement Tools

  Color Tools

  1DMax с Hotbars и 2DMax с PowerGrid

  IDMax

  OCRMax

  Histogram and Image Processing tool 

Инструментите дават възможност за невероятно скоростни проверки за съответствие на образци, локализиране на обекти, засичане границите на обекта, сортиране на детайли по цвят, четене на баркодове, разпознаване на символи и много други.

Как да изберете точното решение, от което се нуждаете?

Повече от 25-годишният опит на нашите експерти е във ваша услуга. Обърнете се към нас, за да обсъдим заедно вашите потребности и да ви предложим най-подходящият софтуерен инструмент.

Покажи повече

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675