Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер за HMI и мониторинг

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

AVEVA HMI/SCADA софтуер Edge

Виж повече

Mitsubishi Electric GT Works3

Виж повече

Schneider Electric Vijeo Designer

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Operator Terminal Expert (Vijeo XD)

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Secure Connect Advisor (Vijeo Connect)

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Machine SCADA Expert (Vijeo XL)

Виж повече

Weintek EasyBuilder Pro, EasyAccess 2.0, Weincloud

Виж повече

Конфигурационните софтуери за човеко-машинен интерфейс (HMI) предоставят просто и ефективно средство за създаване на програми, свързване на системи, събиране на данни и представяне на информация в приложения, които контролират системите за автоматизация.

За какво служи HMI софтуерът?

Софтуерът за интерфейс човек-машина (HMI софтуер) осигурява интуитивен графичен потребителски интерфейс с контроли за вход/изход, служещ за наблюдение и работа със сложно индустриално оборудване. HMI софтуерът може да бъде инсталиран на HMI хардуер или обикновени компютри, мобилни устройства и преносими устройства.

В повечето случаи HMI софтуерът позволява комуникацията между оператор на оборудване и програмируем логически контролер (PLC), който отговаря за машината. 

След получаване на заявка за промяна от HMI устройство, PLC задейства изпълнението. Оборудването (сензори или камери, интегрирани с PLC) съобщава промяната на състоянието обратно на PLC, за да позволи визуализацията му в HMI.

 

Приложения и функции на HMI софтуера

Сигурност

Контрол на достъпа, базиран на роли – потребителите с различни позиции имат различни нива на разрешение за достъп до данни.

Ограничения за преглед на данни – дори ако са включени в инструменти за наблюдение и дисплеи с общ достъп, данните, които изискват по-високо ниво на потребителско разрешение за преглед, няма да бъдат представени на екрана.

Контрол на входа

Въвеждане на данни – задействане на промени в поведението на машината чрез еднократни действия.

Рецепти за данни – възможност за задействане на персонализиран набор от действия с една команда.

Мониторинг на изхода

Визуализация на процеса – анимирана визуализация на екрана на действителен работен процес в реално време.

Автоматизирани действия за промяна на статуса – известия чрез съобщения на екрана, звуци, имейли, записи в регистъра на грешките и др.

Други

Персонализиране на таблото – възможност операторите на машини да избират необходимите им инструменти и да организират свои собствени виртуални работни пространства.

 

Важни HMI интеграции

Тъй като HMI софтуерът е главно входно-изходно решение, той ще изпълнява повечето от функциите си само, когато е интегриран с други индустриални решения.

Най-често срещаният софтуер за интегриране в HMI проекти включва:

•  PLC – чрез Web API за средно-мащабни решения или чрез Ethernet за малки решения за да позволи комуникация с PLC и по този начин да даде контрол на машините.

•  SCADA – за свързване на множество HMI в мрежа, която може да бъде наблюдавана чрез софтуер за надзор.

•  ERP – позволява на ERP редовно да получава регистрационни файлове за дейността на операторите на оборудване, които помагат за измерване на ефективността на труда.

•  HMI комуникират с програмируеми логически контролери (PLC) и входно/изходни сензори, за да получат и покажат информация, която потребителите да видят. HMI екраните могат да се използват за отделна функция, като мониторинг и проследяване, или за извършване на по-сложни операции, като изключване на машини, или увеличаване на производствената скорост, в зависимост от това как са внедрени.

•  HMI се използват за оптимизиране на индустриален процес чрез дигитализиране и централизиране на данни за наблюдател. Използвайки HMI, операторите могат да видят важна информация, показана в графики, диаграми или цифрови табла, да преглеждат и управляват, както и да се свързват със SCADA, ERP и MES системи, всичко това чрез една конзола.

Каква е разликата между HMI и SCADA?

Системите за контрол и събиране на данни (SCADA) и HMI са тясно свързани и често се споменават в един и същи контекст, тъй като и двете са част от по-голяма индустриална система за контрол, но всяка от тях предлага различна функционалност и възможности. 

Докато HMI са фокусирани върху визуално предаване на информация, за да помогнат на потребителя да контролира индустриален процес, SCADA системите включват както софтуерни, така и хардуерни компоненти и имат по-голям капацитет за събиране на данни. 

Те позволяват дистанционно управление на индустриалните обекти. За разлика от SCADA системите, HMI не събират и записват информация, и не се свързват с бази данни. По-скоро HMI предоставя ефективен комуникационен инструмент, който функционира като част от или заедно със SCADA система.

Защо трябва да помислите за персонализиран HMI софтуер?

Готовият софтуер за програмиране на HMI изисква от средна до тежка персонализация, за да отразява правилно вашите специфични индустриални работни процеси. 

С персонализирано HMI решение вие:

•  определяте времето и бюджета за изпълнение от самото начало

•  може безпроблемно да интегрирате вашите HMI решения с всички видове хардуер и софтуер

 

Имате нужда от консултация?

Какви HMI софтуерни инструменти ще ви предложи ЕХНАТОН?

Конфигурационните софтуери за човеко-машинен интерфейс (HMI) предоставят просто и ефективно средство за създаване на програми, свързване на системи, събиране на данни и представяне на информация в приложения, които контролират системите за автоматизация.

Софтуерните решения, които ЕХНАТОН предлага, се отличават с интуитивен и лесен за използване интерфейс, лесни за достъп функции и информация, мултиплатформена работна среда.

Инструментите от Schneider Electric, Mitsubishi Electric и AVEVA ще ви помогнат за намаляване на престоя и съкращаване времето за проектиране чрез повторно използване на съществуващите операции.

Лесни за инсталиране, настройка и експлоатация, софтуерите за Човеко-машинен интерфейс HMI предоставят ясен мониторинг на вашите операции, уведомяват за работното състояние на системата и помагат за поддържането им в добро състояние.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.