Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Enerlin'X Com'X

Schneider Electric Enerlin'X Com'X

Енергийни сървъри и регистри на данните

Всеобхватен поглед върху потреблението на енергия, което позволява действия за енергийна ефективност.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики:

Устройствата Com'X събират енергийни данни в цялата сграда, от:

•  Електрически разпределителни устройства (измерители, комутационна апаратура), и Smart Panel-и
•  Измервателни устройства  за газ, пара, въздух или вода
•  Температура и сензори за околната среда

Те доставят данните по локална мрежа (LAN) или към отдалечени сървъри, за да подсигурят:

•  Интелигентни дисплеи: информационни табла, исторически графики, и т.н., достъпни само с обичаен уеб браузър (Com'X510), или от разстояние, благодарение на услугата за отдалечен достъп Powerview

•  Разширена обработка от решенията StruxureWare, като например уеб услугата Energy Operation, Power Monitoring Expert или Системи за управление на сгради на трети страни

 

  • Ползи

Събиране на данни от до 64 полеви устройства, всяко от тях свързано към:

•  Modbus по RS485 серийна шина
•  Modbus TCP / IP през Ethernet
•  Zigbee цифрово безжична
•  Конфигуруем интервал за отчитане, от ежеминутно до веднъж месечно
•  Продължителност на съхранение на данните от няколко седмици до 2 години с Com'X510

Публикуване на данни:

•  Mаксимално възползване от съществуващата инфраструктура: Ethernet или безжична, GPRS-готови за обекти с труден достъп до IT мрежа, със сигурност на данните на високо равнище.
•  Архивиране на място на конфигурационните параметри, съхраняване на данни в случай на нарушение на комуникацията.
 
Бърз монтаж на електрически табла, благодарение на DIN защипващи релси и профили.

 Бърза настройка и конфигурация благодарение на интуитивния HMI:

•  Автоматично откриване и задаване на IP адрес от операционната система на компютрите
•  Автоматично откриване и разпознаване полеви устройства на Schneider Electric
•  Ръчно създаване на обект и конфигуриране на полеви устройства на трети страни
•  Избор на данни за събиране и публикуване чрез уеб страници, достъпни с всеки стандартен браузър
•  Фини диагностика функции за отстраняване на неизправности

 

  • Приложения

Енергиен сървър Com'X 510 - комплексно решение за управление на енергията:

•  Особено подходящ за сгради до 10 000 кв. м
•  Веднага щом се свърже, осигурява подробен и глобален поглед върху потреблението на енергия
•  Лесен за четене и разбиране, с познат потребителски интерфейс (уеб браузър)
•  Минимална инвестиция: без да е необходим допълнителен хардуер или софтуер
•  Последните разработки включват приложения и отдалечени услуги от Schneider Electric

Регистърът на енергийни данни Com'X210: 

•  Най-бързият път към управление на енергията на множество обекти и онлайн услугите.
•  Доставя партиди от данни готови за обработка от решенията и услугите StruXureware публикува регистрационни данни в облака на Schneider Electric  или друга платформа.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти