Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric мрежови модули

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric Enerlin'X Com'X

Виж повече
Schneider Electric Link150
До изчерпване

Schneider Electric Link150

Виж повече

Мрежови модули

Оптимизиран мониторинг на енергията и работата с Enerlin'X Ethernet gateway и сървъри. Устройствата Com’X събират и съхраняват енергийни данни в цялата сграда и са важна част от системата за енергийното управление. 

Мрежовите модули осигуряват достъп до отчети и страници с обобщения, както и бордово регистриране на данни. Данните могат да бъдат защитени в реално време или да се предават като отчет към сървър на интернет база данни. 

Link150 – IFE комутационен сървър предназначен главно за комуникация с прекъсвачи (ULP протокол или Modbus), където се използва за събиране и съхраняване на данни за състоянието на прекъсвачите, електрически стойности.

Какво представлява и за какво служи мрежовият модул Enerlin'X Com'X?

Enerlin'X Com'X на Schneider Electric е мощно и многофункционално устройство за събиране на данни и комуникация, което е проектирано да оптимизира енергийното управление на сгради, центрове за данни, индустриални съоръжения и други критични приложения. 

Той осигурява мониторинг и контрол в реално време на потреблението на енергия, качеството на електроенергията и други ключови параметри, което позволява на фасилити мениджърите и инженерите да идентифицират енергийната неефективност и да оптимизират операциите.

Предимства

Едно от основните предимства на мрежовият модул Enerlin'X Com'X е способността му да събира и анализира данни от множество източници в реално време. 

Това позволява на фасилити мениджърите да придобият по-задълбочено разбиране на своите модели на потребление на енергия, да идентифицират области за подобрение и да вземат информирани решения относно потреблението на енергия. 

Устройството също така разполага с разширени възможности за аларма и уведомяване, които позволяват бързо откриване и разрешаване на проблеми, които могат да повлияят на енергийната ефективност и надеждността на системата.

Приложения

Enerlin'X Com'X е проектиран да поддържа широк спектър от приложения, от малки търговски сгради до големи индустриални съоръжения. Може да се използва за наблюдение и контрол на HVAC системи, осветление, електроразпределение и друго енергоемко оборудване. 

Също така е идеален за използване в центрове за данни, където може да помогне за оптимизиране на потреблението на енергия, подобряване на времето за работа и подобряване на оперативната ефективност.

Enerlin'X Com'X и Link150

Enerlin'X Com'X е по-модерно и гъвкаво устройство в сравнение с Link150. Това е устройство за събиране на данни и комуникация, което поддържа множество комуникационни протоколи и е съвместимо с широка гама от електромери и сензори на Schneider Electric и други производители. 

Com'X може да събира и анализира данни в реално време от множество източници, предоставяйки информация за моделите на потребление на енергия, качеството на захранването и други ключови параметри. 

Освен това има разширени възможности за аларма и известяване, позволяващи бързо откриване и разрешаване на проблеми, които могат да повлияят на енергийната ефективност и надеждността на системата. Com'X е подходящ за широк спектър от приложения, включително малки търговски сгради, големи индустриални съоръжения и центрове за данни.

Обратно, Link150 е по-основно устройство за управление на енергията, което е предназначено за използване със серията електромери PowerLogic на Schneider Electric. Той предоставя основни възможности за наблюдение на енергията и регистриране на данни, което позволява на потребителите да проследяват потреблението на енергия и да идентифицират потенциални възможности за спестяване на разходи. 

Link150 е рентабилно решение за малки търговски и промишлени приложения, където изискванията за енергиен мониторинг и управление са относително прости.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.