Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric ICONICS Solution Suite

Mitsubishi Electric ICONICS Solution Suite

Advanced visualization solutions

За мащабируемите решения на ICONICS са характерни техните усъвършенствани технологии за визуализация, съвместими с всеки настолен компютър или мобилно устройство. Сред предимствата им са още широката приложимост и достъпност, възможностите за централизирано конфигуриране и свързване с голямо разнообразие от стандартни индустриални комуникационни протоколи.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • GENESIS64 - следващото поколение HMI/SCADA софтуер за автоматизация

Пакетът GENESIS64 осигурява безкомпромисна свързаност - от производствените и сградните съоръжения до корпоративните бизнес системи. Проектиран за 64-битови платформи и OPC UA архитектури, GENESIS64 позволява на оператори, ръководен персонал и IT специалисти да интегрират в реално време производствена, енергийна и бизнес информация в сигурно и унифицирано уеб табло за визуализация.

 

  • Hyper Historian - високоскоростно, надеждно и стабилно управление на SCADA данни

Hyper Historian™ е 64-битов високоскоростен, надежден и стабилен инструмент за събиране на данни от системата в исторически план. Усъвършенстваният алгоритъм с висока компресия на Hyper Historian е създаден за най-критичните приложения и осигурява несравнима производителност в комбинация с високоефективно използване на ресурсите. Hyper Historian се интегрира с най-новите технологии за управление на големи масиви от данни (Big Data), включително Azure SQL, Microsoft Data Lakes, Kafka и Hadoop. Това прави Hyper Historian най-ефикасният и сигурен инструмент за събиране на данни за производствените системи и съоръжения в реално време, във всяка операционна система на Microsoft.

 

  • AnalytiX – нови начини за анализ и всеобхватен поглед върху данните

Софтуерните решения AnalytiX организират критичната оперативна информация посредством дефинирана от потребителя, базирана на активи мрежа за извършване на анализи, визуализация и иницииране на различни дейности. Всеки продукт в гамата включва голямо разнообразие от аналитични функции. Потребителите могат да разширят базовите анализи и със собствени изчисления. Решенията с марка ICONICS предоставят богати на информация, динамични табла за управление, които извеждат синтезирана и профилирана информация за всяко приложение в сферата на производствената, индустриалната или сградната автоматизация.

• Energy AnalytiX – готова за използване система за управление на енергията и анализ на енергопотреблението

• Facility AnalytiX – система за откриване и диагностика на неизправности в сградните системи и оборудване

• Quality AnalytiX – статистическо решение за процесно управление и анализ на качеството в съответствие с принципите на философията Six Sigma

  • IoTWorX - IoT софтуерно решение за всяко edge устройство

IoTWorX™ съчетава авангардна IoT micro SCADA софтуерна технология с доказаните си HMI/SCADA функции, аналитични инструменти и мобилни решения, предназначени за облачни платформи. IoTWorX осигурява на производителите и фасилити мениджърите няколко ключови предимства, опосредствани от IoT функционалността, включително богата свързаност по отношение на активите, защитени облачни комуникации, както и вградени възможности за визуализация и анализи в реално време. Платформата позволява свързване с практически всякакво оборудване за автоматизация чрез поддръжка на водещи индустриални протоколи като OPC UA, BACnet, SNMP, Modbus, уеб услуги и класическо OPC тунелиране.

 

  • MobileHMI - усъвършенствана визуализация на всяко устройство

MobileHMI позволява надеждно визуализиране на платформата на всякакви устройства. Потребителите получават възможност да създават различни дисплеи на началния екран, които могат да се мащабират бързо, за да се адаптират към всеки мобилен клиент. Стандартният интерфейс на приложенията позволява лесна и интуитивна работа за потребителите на смартфон или таблет устройства. Достъп до HMI/SCADA платформите може да бъде осъществен от всеки съвместим с HTML5 уеб браузър. Налице са функции за генериране на табла за управление на всеки настолен компютър или мобилно устройство чрез използване на предварително конфигурирани модули за бизнес интелигентност с помощта на KPIWorX. Може да бъде зададено и изпращане на своевременни известия за ключовите показатели за ефективност на системата (KPI) до носимо крайно устройство като Apple Watch. Отзивчивата UI технология осигурява безпроблемен преход между различните софтуерни клиенти с цел гарантиране на оптимално удобство при работа за потребителя.

 

  • Приложения:

• Автомобилостроене
• Производство на храни и напитки
• Логистика
• Сградна автоматизация
• Пречистване на води
• Добив на нефт/природен газ
• Центрове за данни
• Транспорт
• Фармацевтична промишленост

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти