Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Modicon X80 modules

Schneider Electric Modicon X80 modules

Единна модулна платформа за PAC контролерите Modicon M580 и M340

Всички модули с форм-фактор X80: задни платки, захранвания, цифрови и аналогови входно-изходни модули, I/O модули за безопасност, комуникационни, специализирани модули и др.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Платформата Modicon X80 I/O се състои от следните устройства:

• Modicon X80 I/O модули
• Modicon X80 специализирани модули (HART модули, теглоизмервателни модули, броячи и т. н.)
• Modicon X80 задни платки (с X-bus или с двоен X-bus + Ethernet профил)
• Самостоятелни или резервни захранвания X80

  • Платформата Modicon X80 I/O може да се реализира като Ethernet PAC станция на един или два сървърни шкафа (рака). Слотовете им могат да бъдат оборудвани с:

• Дискретни I/O модули
• Аналогови I/O модули
• Специализирани модули
• Комуникационни модули
• Ethernet Modbus/TCP мрежови компоненти, EtherNet/IP мрежови компоненти
• AS-Interface шини за задвижващи механизми/сензори и RTU (Remote Terminal Unit) модули за комуникация по серийна връзка
• Modbus модули за комуникация по серийна връзка

  • Приложения:

• Производствени и други мащабни индустриални отрасли
• Третиране на питейни и отпадъчни води
• Хранително-вкусова промишленост и производство на напитки
• Минна и минерална индустрия, добив и обработка на метали
• Нефтено-газова промишленост

References
Modicon X80 Discrete input modules
Type Input voltage Connection via
(1) 
IEC/EN 61131-2
conformity
No. of channels
(common x channels 
per group)
Reference Weight
kg/lb
  24 V 
(positive logic)
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 3 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDDI1602 0.115/
0.254
    One 40-way connector Type 1 32 inputs
(2 x 16)
програмируем контролер BMXDDI3202K 0.110/
0.243
    Two 40-way connectors Non-type 64 inputs
(4 x 16)
програмируем контролер BMXDDI6402K (1) 0.145/
0.320
  24 V 
(positive/ 
negative logic)
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Non-type 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDAI1602 0.115/
0.254
  12/24 V 
(positive/
negative logic)
40-way caged or spring-type removable terminal block Type 3 32 inputs
(2 x 16)
програмируем контролер BMXDDI3232 0.137/
0.302
  48 V 
(positive logic)
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 1 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDDI1603 0.115/
0.254
    40-way caged or spring-type removable terminal block Type 3 32 inputs
(2 x 16)
програмируем контролер BMXDDI3203 0.137/
0.302
  125 V 
(positive logic)
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Non-type 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDDI1604Т 0.144/
0.317
  24 V 20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 1 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDAI1602 0.115/
0.254
  48 V 20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 3 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDAI1603 0.115/
0.254
  100…120 V 20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 3 8 isolated inputs
(8 x 1)
програмируем контролер BMXDAI0814 0.115/
0.254
    20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 3 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDAI1604  0.115/
0.254
    40-way caged or spring-type removable terminal block Type 1 16 isolated inputs програмируем контролер BMXDAI1614 0.157/
0.346
    40-way caged or spring-type removable terminal block Non-type at 50 Hz
Type 1 at 60 Hz 
16 isolated inputs програмируем контролер BMXDAI16142 (2) 0.157/
0.346
  200…240 V 20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 2 8 inputs
(1 x 8)
програмируем контролер BMXDAI0805 0.120/
0.265
    40-way caged or spring-type removable terminal block Type 1 16 isolated inputs програмируем контролер BMXDAI1615 0.157/
0.346
(1) 64-channel modules have 2 connectors and therefore require 2 connection cables.
(2) BMXDAI16142 is optimized for 60Hz application, e.g. Quantum modules, while BMXDAI1614 is compatible for both 50Hz and 
60 Hz.

 

References
Modicon X80 Discrete output modules
Type Оutput voltage Connection via
(1) 
IEC/EN 61131-2
conformity
No. of channels
(common x channels 
per group)
Reference Weight
kg/lb
transistor 24 V 
(positive logic)
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Yes 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDDO1602 0.120/
0.265
  24 V 
(negative logic)
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Yes 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDDO1612 0.120/
0.265
  12...24 V 
(positive logic)
40-way caged or spring-type removable terminal block Yes 32 inputs
(2 x 16)
програмируем контролер BMXDDO3202 0.142/
0.313
  24 V 
(positive logic)
One 40-way connector Yes 16 inputs
(1 x 16)
програмируем контролер BMXDDO3202K 0.110/
0.243
    Two 40-way connectors Yes 64 outputs 
(4 x 16) 
програмируем контролер BMXDDO6402K (1)  0.150/
0.331
triac 100…240 V 20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Yes 16 outputs 
(4 x 4)
програмируем контролер BMXDAO1605 0.140/
0.309
  24…240 V 40-way caged or spring-type removable terminal block Yes 16 isolated 
outputs
програмируем контролер BMXDAO1615 0.250/
0.551
relay 100…150 V 20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Yes 8 normally open 
isolated relay outputs
програмируем контролер BMXDDI3203 0.178/
0.392
relay 24...125 V
24...240 V
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Yes 8 normally open 
isolated relay outputs
програмируем контролер BMXDRA0815 0.210/
0.463
  24 V
24…240 
20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Yes 16 normally open 
relay outputs 
(2 x 8)
програмируем контролер BMXDRA1605 0.150/
0.331
  5...125 V
24…240
40-way caged or spring-type removable terminal block Yes 8 normally open and 
normally closed 
isolated relay outputs
програмируем контролер BMXDRC0805 0.189/
0.417
Modicon X80 Discrete mixed I/O modules
Type Voltage Connection via IEC/EN 61131-2
conformity
No. of channels
(common x channels 
per group)
Reference Weight
kg/lb
  Inputs/ Outputs Inputs/ Outputs Inputs/ Outputs Inputs/ Outputs    
transistor

24 V/      24 V (positive logic)

20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 3 Yes

8 (1 x 8)/  8 (1 x 8)

програмируем контролер BMXDDM16022 0.115/
0.254
relay 24 V/      24...240 V (positive logic)    20-way caged, screw clamp, or spring-type removable terminal block Type 3 Yes  8 (1 x 8)/  8 (1 x 8) програмируем контролер  BMXDDM16025 0.135/
0.298
transistor 24 V/      24 V (positive logic)  One 40-way connector Type 1 Yes 16 (1 x 16)/ 16 (1 x 16) програмируем контролер  BMXDDM3202K 0.110/
0.243
(1) 64-channel modules have 2 connectors and therefore require 2 connection cables.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти