Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Серия Mitsubishi Electric C80

Серия Mitsubishi Electric C80

Серия Mitsubishi Electric C80

Революционна CNC система от следващо поколение, която бележи старта на нова технологична ера при производствени линии чрез съвместимостта си със серия MELSEC iQ-R на Mitsubishi Electric

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
 • Концепция
  features empower manufacturing lines

Пет функции дават на производствените линии безкрайни възможности и иновативна добавена стойност по отношение степен на технологична напредналост, надеждност и растеж.

• Производителност: C80 подобрява производителността чрез своята усъвършенствана ефективност и функционалност.

• Разширяемост: C80 позволява гъвкава системна конфигурация, за да бъде в крак с еволюцията на MELSEC решенията.

• Удобство: C80 осигурява безпрецедентно удобство за използване.

• Поддръжка: минималната нужда от поддръжка намалява времетраенето на престоите и разходите за поддръжка.

• Безопасност: лесно прилагане на множество мерки за безопасност съгласно международните стандарти.

 

 • Производителност

Оригиналният централен процесор на Mitsubishi Electric, предназначен за CNC приложения, осигурява голям скок в базовата производителност. Новоразработената високоскоростна системна шина, приблизително 40 пъти по-бърза от конвенционалния модел, осигурява високоскоростна комуникация на данни с голям обем. Функциите за CNC управление и задвижванията са подобрени, позволявайки високоскоростна и високоточна обработка. Серия C80 допринася за намаляване на работния цикъл и повишаване на производителността.

CNC control functions and drive units have been mproved, enabling high-speed, highly accurate machining.

 

 • Възможност за PLC обработка (PCMIX стойност)

PLC processing capability (PCMIX value)

Отличните възможности за обработка на PLC позволява широкообемната ladder логика да се обработва с висока скорост в отговор на нарастващите изисквания в ерата на IoT.

 

 

 

 • Възможност за комуникация от CNC към задвижване

CNC-to-drive communication capabilityСкоростта на оптичната комуникация между CNC и задвижването е увеличена. Това подобрява отзивчивостта на системата, което води до по-точна металообработка.

 

 

 

 • Разширяемост

Интегрираното решение e-F@ctory гарантира позитивното бъдеще на металообработката във всички области – от разработката и производството до поддръжката, чрез прилагане на усъвършенстван опит и оптимизация в предприятието, за да постигне намаляване на общите разходи. Серия CNC C80 поддържа iQ Platform, интегрирана FA платформа, която формира ядрото на e-F@ctory.

Konnektivität

 

 • Гъвкави системни конфигурации
  Flexible system configurations

PLC процесорът е независим в серия C80, което позволява избор според производствения мащаб и приложение и най-подходящата конфигурация на хардуера.

 

 • Използваемост

Нов CNC монитор (CNC monitor2), разработен за опростено използване чрез въвеждане със сензорен екран, еквивалентен на стандартните екрани от серията M800/M80, налични в модели от тип 8.4, 10.4 и 12.1.

Benutzerfreundlichkeit

 

 • VGA добавен към продуктовата линия
  VGA added to product line

CNC монитор2 поддържа видеографичен масив (VGA) в допълнение към конвенционалната SVGA резолюция, което разширява достъпността на серия GOT2000.

 

 • Поддръжка

Серия C80 се отличава със значително подобрени функции за поддръжка в сравнение с конвенционалните модели, включително с възможност за получаване на три пъти повече данни от историята на алармите и предупрежденията. Номерът на програмата и номерът на PLC на изпълнената програма за металообработка също могат да бъдат изведени, което позволява ранно разрешаване на проблемите и по-кратко времетраене на престоите.

 

 • Функция за откриване на влошаване на изолацията на двигателя

Може да се покаже стойността на изолационното съпротивление, измерена от задвижването. Графиката на тенденциите, показана на графичния операторски терминал, може да се използва за превантивна поддръжка.

Easy-to-use diagnostics function

 

 • Безопасност

Серия C80 предоставя набор от функции за безопасност, обединени в генерална "Функция за интелигентно наблюдение на безопасността". Този инструмент постига пълно съответствие със стандартите за безопасност, приложими за цялата система, включително CNC, задвижване, I/O, сензори и комуникация.

 

 • Функция за интелигентно наблюдение на безопасността
  CNC monitor2 newly developed to simplify use through the introduction of touch-screen operation displays the equivalent screen.

•  Наблюдение на I/O по отношение на безопасността 

•  Наблюдение на аварийни спирания

•  Безопасно ограничена скорост (SLS)

•  Безопасно ограничена позиция (SLP)

•  Безопасно спиране на работа (SOS)

•  Монитор за безопасна скорост (SSM)

•  Безопасен контрол на спирането/Безопасен тест на спирането (SBC/SBT)

•  Безопасна камера (SCA), Безопасно спиране (SS1/SS2)

•  Безопасно изключване на въртящия момент (STO)

 

 • Лесна функционална конфигурация на системата за безопасност

Easy functional safety system configuration

 

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "CNC системи“
0885 137 711