Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Серия Mitsubishi Electric C80

Серия Mitsubishi Electric C80

Серия Mitsubishi Electric C80

Революционна CNC система от следващо поколение, която бележи старта на нова технологична ера при производствени линии чрез съвместимостта си със серия MELSEC iQ-R на Mitsubishi Electric

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
 • Концепция
  features empower manufacturing lines

Пет функции дават на производствените линии безкрайни възможности и иновативна добавена стойност по отношение степен на технологична напредналост, надеждност и растеж.

• Производителност: C80 подобрява производителността чрез своята усъвършенствана ефективност и функционалност.

• Разширяемост: C80 позволява гъвкава системна конфигурация, за да бъде в крак с еволюцията на MELSEC решенията.

• Удобство: C80 осигурява безпрецедентно удобство за използване.

• Поддръжка: минималната нужда от поддръжка намалява времетраенето на престоите и разходите за поддръжка.

• Безопасност: лесно прилагане на множество мерки за безопасност съгласно международните стандарти.

 

 • Производителност

Оригиналният централен процесор на Mitsubishi Electric, предназначен за CNC приложения, осигурява голям скок в базовата производителност. Новоразработената високоскоростна системна шина, приблизително 40 пъти по-бърза от конвенционалния модел, осигурява високоскоростна комуникация на данни с голям обем. Функциите за CNC управление и задвижванията са подобрени, позволявайки високоскоростна и високоточна обработка. Серия C80 допринася за намаляване на работния цикъл и повишаване на производителността.

CNC control functions and drive units have been mproved, enabling high-speed, highly accurate machining.

 

 • Възможност за PLC обработка (PCMIX стойност)

PLC processing capability (PCMIX value)

Отличните възможности за обработка на PLC позволява широкообемната ladder логика да се обработва с висока скорост в отговор на нарастващите изисквания в ерата на IoT.

 

 

 

 • Възможност за комуникация от CNC към задвижване

CNC-to-drive communication capabilityСкоростта на оптичната комуникация между CNC и задвижването е увеличена. Това подобрява отзивчивостта на системата, което води до по-точна металообработка.

 

 

 

 • Разширяемост

Интегрираното решение e-F@ctory гарантира позитивното бъдеще на металообработката във всички области – от разработката и производството до поддръжката, чрез прилагане на усъвършенстван опит и оптимизация в предприятието, за да постигне намаляване на общите разходи. Серия CNC C80 поддържа iQ Platform, интегрирана FA платформа, която формира ядрото на e-F@ctory.

Konnektivität

 

 • Гъвкави системни конфигурации
  Flexible system configurations

PLC процесорът е независим в серия C80, което позволява избор според производствения мащаб и приложение и най-подходящата конфигурация на хардуера.

 

 • Използваемост

Нов CNC монитор (CNC monitor2), разработен за опростено използване чрез въвеждане със сензорен екран, еквивалентен на стандартните екрани от серията M800/M80, налични в модели от тип 8.4, 10.4 и 12.1.

Benutzerfreundlichkeit

 

 • VGA добавен към продуктовата линия
  VGA added to product line

CNC монитор2 поддържа видеографичен масив (VGA) в допълнение към конвенционалната SVGA резолюция, което разширява достъпността на серия GOT2000.

 

 • Поддръжка

Серия C80 се отличава със значително подобрени функции за поддръжка в сравнение с конвенционалните модели, включително с възможност за получаване на три пъти повече данни от историята на алармите и предупрежденията. Номерът на програмата и номерът на PLC на изпълнената програма за металообработка също могат да бъдат изведени, което позволява ранно разрешаване на проблемите и по-кратко времетраене на престоите.

 

 • Функция за откриване на влошаване на изолацията на двигателя

Може да се покаже стойността на изолационното съпротивление, измерена от задвижването. Графиката на тенденциите, показана на графичния операторски терминал, може да се използва за превантивна поддръжка.

Easy-to-use diagnostics function

 

 • Безопасност

Серия C80 предоставя набор от функции за безопасност, обединени в генерална "Функция за интелигентно наблюдение на безопасността". Този инструмент постига пълно съответствие със стандартите за безопасност, приложими за цялата система, включително CNC, задвижване, I/O, сензори и комуникация.

 

 • Функция за интелигентно наблюдение на безопасността
  CNC monitor2 newly developed to simplify use through the introduction of touch-screen operation displays the equivalent screen.

•  Наблюдение на I/O по отношение на безопасността 

•  Наблюдение на аварийни спирания

•  Безопасно ограничена скорост (SLS)

•  Безопасно ограничена позиция (SLP)

•  Безопасно спиране на работа (SOS)

•  Монитор за безопасна скорост (SSM)

•  Безопасен контрол на спирането/Безопасен тест на спирането (SBC/SBT)

•  Безопасна камера (SCA), Безопасно спиране (SS1/SS2)

•  Безопасно изключване на въртящия момент (STO)

 

 • Лесна функционална конфигурация на системата за безопасност

Easy functional safety system configuration

 

  Standard

  Optional 

  Selection

 

 

class

C80

 

General explanation

Lathe system

Machining center system

1

Control axes

 

1

Control axes

 

1

Number of basic control axes (NC axes)

2

3

 

The NC axis, spindle, and PLC axis are generically called the control axis.

The NC axis can be manually or automatically operated using a machining program. The PLC axis can be controlled using a sequence program.

The number of axes that is within the max. number of control axes, and that does not exceed the max. number given for the NC axis, spindle and PLC axis, can be used.

2

Max. number of axes (NC axes + Spindles + PLC axes)

16

16

 

1

Max. number of NC axes (in total for all the part systems)

16

16

2

Max. number of spindles

7

7

3

Max. number of PLC axes

8

8

4

Max. number of PLC indexing axes

8

8

The number of PLC axes available to be used as indexing axis.

5

Number of simultaneous contouring control axes

4

4

Number of axes with which simultaneous interpolation control is possible.

6

Max. number of NC axes in a part system

8

8

Max. number of NC axes possible to control in the same part system.

7

Axis name extension

The axis name (command axis name) to issue the absolute/incremental command to NC control axis can be expanded to two letters.

2

Control part system

 

1

Standard number of part systems

1

1

One part system is the standard.

2

Max. number of part systems (main + sub)

7

7

 

Up to seven part systems.

 

1

Max. number of main part systems

7

7

2

Max. number of sub part systems

2

3

Control axes and operation modes

 

2

Memory mode

Machining programs stored in the memory of the CNC module are run.

3

MDI mode

MDI data stored in the memory of the CNC unit are executed.

4

High-speed program server mode

 

 

 

 

3

FTP high-speed program server mode

This function allows high-speed transfer of machining programs from the FTP server to the large-capacity buffer memory in CNC CPU via Ethernet to execute the program.

2

Input command

 

1

Data increment

 

1

Least command increment

 

 

The data increment handled in the controller includes the input setting increment and command increment. Each type is set with parameters.

 

Least command increment 1µm

Possible to command in increments of 0.001mm (linear axis) and 0.001° (rotary axis).

Least command increment 0.1µm

Possible to command in increments of 0.0001mm (linear axis) and 0.0001° (rotary axis).

2

Least control increment

 

 

The least control increment determines the CNC's internal operation accuracy.

 

Least control increment 0.01µm (10nm)

Possible to control in increments of 0.00001mm (linear axis) and 0.00001° (rotary axis).

Least control increment 0.001µm (1nm)

Possible to control in increments of 0.000001mm (linear axis) and 0.000001° (rotary axis).

3

Indexing increment

This function limits the command value for the rotary axis.

3

Positioning / Interpolation

 

1

Positioning

 

1

Positioning

This function carries out positioning at high speed using a rapid traverse rate with the travel command value given in the program.

2

Unidirectional positioning

The G code command always moves the tool to the final position in the direction determined by parameters.

2

Linear / Circular interpolation

 

1

Linear interpolation

Linear interpolation is a function that moves a tool linearly by the travel command value supplied in the program at the cutting feedrate designated by the F code.

2

Circular interpolation (Center / Radius designation)

This function moves a tool along a circular arc on the plane selected by the travel command value supplied in the program.

3

Helical interpolation

With this function, any two of three axes intersecting orthogonally are made to perform circular interpolation while the third axis performs linear interpolation in synchronization with the arc rotation. This control can be exercised to machine large-diameter screws or 3-dimensional cams.

4

Spiral / Conical interpolation

This function interpolates arcs where the start point and end point are not on the circumference of the same circle into spiral shapes.

 

5

 

Cylindrical interpolation

 

 

This function transfers the shape that is on the cylinder's side surface (shape yielded by the cylindrical coordinate system) onto a plane, and when the transferred shape is designated in the program in the form of plane coordinates, the shape is converted into a movement along the linear and rotary axes of the original cylinder coordinates, and the contours are controlled by means of the CNC unit during machining.

6

Polar coordinate interpolation

This function converts the commands programmed by the orthogonal coordinate axes into linear axis movements (tool movements) and rotary axis movements (workpiece rotation) to control the contours. It is useful for cutting linear cutouts on the outside diameter of the workpiece, grinding cam shafts, etc.

 

7

 

Milling interpolation

 

 

When a lathe with linear axes (X, Z axes) and rotary axis (C axis) serving as the control axes is to perform milling at a workpiece end face or in the longitudinal direction of the workpiece, this function uses the hypothetical axis Y, which is at right angles to both the X and Z axes, to enable the milling shape to be programmed as the X, Y and Z orthogonal coordinate system commands.

3

Curve interpolation

 

3

Spline interpolation (G05.1Q2 / G61.2)

This function automatically generates spline curves that smoothly pass through rows of dots designated by a fine-segment machining program, and performs interpolation for the paths along the curves. This enables high-speed and high-accuracy machining.

4

Feed

 

5

Thread cutting

 

1

Thread cutting (Lead / Thread number designation)

Thread cutting with a designated lead can be performed. Inch threads are cut by designating the number of threads per inch with the E address.

2

Variable lead thread cutting

By commanding the lead increment/decrement amount per thread rotation, variable lead thread cutting can be performed.

3

Synchronous tapping

 

 

* With digital I/F spindle

 

1

Synchronous tapping cycle

This function performs tapping through synchronized control of the spindle and servo axis. This eliminates the need for floating taps and enables tapping to be conducted at a highly accurate tapping depth.

2

Pecking tapping cycle

The load applied to the tool can be reduced by designating the depth of cut per pass and cutting the workpiece to the hole bottom with a multiple number of passes.

3

Deep-hole tapping cycle

In the deep-hole tapping, the load applied to the tool can be reduced by designating the depth of cut per pass and cutting the workpiece to the hole bottom with a multiple number of passes.

4

Multiple spindle synchronous tapping

This function enables two or more spindles to perform synchronous tapping at a time, thereby improving the tapping efficiency.

4

Chamfering

Chamfering can be enabled during the thread cutting cycle by using external signals.

6

Circular thread cutting

Circular thread in which the lead is in longitudinal direction can be cut.

8

High-speed synchronous tapping (OMR-DD)

The servo axis directly detects and compensates the spindle's delay in tracking by using the communication between drive units over the high-speed optical servo network. By minimizing the synchronization error, the accuracy of the synchronous tapping is increased.

11

Thread cutting override

The thread cutting feedrate can be changed by changing the spindle override depending on rough cutting, finish machining, etc.

12

Variable feed thread cutting

This function changes the cutting feedrate by the spindle override at the time of the thread cutting. The machining condition during thread cutting can be changed.

 

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "CNC системи“
0885 137 711