Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Серия Mitsubishi Electric E80

Серия Mitsubishi Electric E80

Серия Mitsubishi Electric E80

Серията CNC E80 на Mitsubishi Electric предлага драстични подобрения в производителността и по-висока точност от всякога. Опростената и лесна за използване серия E80 помага за постигане на по-висока разходна ефективност и се вписва най-добре при базови машинни конфигурации.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
 • Драстични подобрения в производителността: специализиран централен CNC процесор

С високоскоростния централен процесор на Mitsubishi Electric, предназначен само за CNC приложения, серия E80 намалява времето за работа с помощта на подобрените си програмни функции и възможности за PLC обработка. По-високите скорости на оптичната комуникация между CNC системата и задвижването водят до по-висока точност при механична обработка.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Модели за различни машинни конфигурации TypeA/TypeB

Модели TypeA и TypeB се предлагат както за обработващи центрове, така и за стругове. Изберете модела със спецификациите, които най-добре отговарят на конфигурацията на Вашата машина. [Обработващ център] TypeB поддържа машини с до 3 оси. TypeA поддържа структура на въртяща се маса. [Стругова система] TypeB управлява 3 оси на подаване и 2 шпиндела като стандарт. Изберете TypeA за конфигурации, които имат максимум 3 шпиндела, като комбинирани стругове.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Дисплеи и клавиатури с модерен дизайн

Серията E80 използва дизайна от серия M800/M80. Дисплеят и клавиатурата са с дебелина само 9,5 мм, а плоският им профил създава нови възможности за конструкция на машината. Налична са 2 вида оформления на клавиатурата, едната за струговане, а другата за фрезоване.

E80 Series Product Feature Computerized Numerical Controllers(CNCs) | MITSUBISHI ELECTRIC FA

 

ПОДОБРЕНА СТРУГОВА СИСТЕМА

Серия E80 се предлага с подобрени функции за управление с висока точност за стругове с функции за фрезоване като стандарт. Функции като интерактивно вмъкване на цикъл правят програмирането по-лесно, подобрявайки оперативността.

 

 • Удобство при използване – опростен екран за мониторинг

Опростеният екран на монитора събира цялата типично важна в приложения от масовото производство информация на един екран, което улеснява незабавното му затваряне при необходимост. Информацията за избрания инструмент и оставащия жизнен цикъл може да се провери чрез съответната иконка.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • По-малко време за настройка – изместване на координатната система на детайла 

Същата програма за металообработка може да се използва, когато координатната система от програмата не съвпада с действителната координатна система на детайла или когато действителната дължина на детайла е различна. Тази функция помага за по-лесно създаване на програми за обработка.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Подобрена точност на обработка – високопрецизно управление

Управлението с висока точност на серия E80 минимизира отклонението на действителния път на инструмента от командния път, подобрявайки точността на обработката на ъгли и дъги.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Гъвкави команди – превключвател за обозначение на диаметър/радиус

Гъвкавите команди позволяват на потребителя да превключва между обозначение на диаметър/радиус за всяка ос с G-код по всяко време. Гъвкавите команди са особено полезни за програми, където струговането и фрезоването са налични едновременно.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Приложимост за широк спектър от машинни спецификации 

Синхронното резбоване може да се извършва с аналогово свързан шпиндел, като например инвертор, без да се използва специален държач за инструменти. Приложимостта към широк спектър от машинни спецификации позволява по-ефективна металообработка.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • По-лесно създаване на програма - интерактивно вмъкване на цикли

Автоматично създаване на програма за металообработка чрез просто вмъкване на фигура в избран цикъл на обработка. Интерактивното вмъкване на цикъл позволява на потребителя да създава програми интуитивно, като се позовава на чертежи на екрана, намалявайки времето, необходимо за създаване на програма в сравнение с въвеждането на G-код.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Улеснено създаване на програми – програмиране на завършена форма 

Можете да проверявате програмата за металообработка, докато наблюдавате действителната работа на машината. В допълнение, действието напред/назад може да се визуализира в детайли при желана скорост на подаване (ръчно подаване), което прави проверките на прототипа по-точни и лесни.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Улеснено създаване на програма – операция за проверка на програмата

Можете да проверявате програмата за металообработка, докато наблюдавате действителната работа на машината. В допълнение, действието напред/назад може да се визуализира в детайли при желана скорост на подаване (ръчно подаване), което прави проверките на прототипа по-точни и по-лесни.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Финализиране на програмата – 3D Solid Program Check

Функцията "3D Solid Program Check" позволява на потребителя да провери финализираната програма за обработка, като я съпостави с 3D графиката на крайната форма на детайла. Възможността за извършване на подробна проверка на крайната форма преди производството на действителната машина осигурява сериозно предимство за потребителите.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

ПОДОБРЕНА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ

Функцията за eSSS контрол отговаря на нарастващото търсене на висококачествени решения за металообработка дори в базови машинни конфигурации. Серия E80 намалява времето, в което не се извършва рязане, подобрявайки ефективността в производствените обекти.

 

 • Удобство при използване – опростен екран за мониторинг

Опростеният екран на монитора събира цялата типично важна в приложения от масовото производство информация на един екран и лесно може да бъде виждан и от разстояние. Конфигурацията на екрана (избор между "опростен" и "нормален" изглед) и видовете показвани броячи могат да се променят с помощта на екранното меню, което прави персонализирането на дисплеите по-лесно.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Намалено време за настройка – измерване на позицията на детайла

Координатните точки могат да бъдат измервани на екрана за измерване на детайла и да се задават стойности, изчислени автоматично от измерените координати. Вече не са необходими ръчни измервания с помощта на жигери или еталони. 

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Приложимост за широк спектър от машинни спецификации, синхронно резбоване с аналогов I/F шпиндел

Синхронното резбоване може да се извършва с аналогово свързан шпиндел, като например инвертор, без да се използва специален държач за инструменти. Приложимостта към широк спектър от машинни спецификации позволява по-ефективна металообработка.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Приложимост за широк спектър от машинни спецификации – управление на многоосна синхронизация

Тази функция позволява синхронно управление на множество Z оси. Синхронизирането на множество оси позволява управление на машини, които извършват една и съща операция върху множество оси, като например машини с няколко глави. Дължината на инструмента за всяка ос Z може да се компенсира индивидуално и подобрява точността на обработката.

E80 Series Product Feature Computerized Numerical Controllers(CNCs) | MITSUBISHI ELECTRIC FA

 

 • По-висока точност на металообработка – функция OMR-FF Control

OMR-FF контролът регулира оптималното усилване на контура на позицията за всяка ос, което води до по-гладка и по-точна металообработка.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • По-висококачествена обработка – eSSS Control

Когато инструментът преминава през ъгловата част при високо ускорение и висока скорост, eSSS контролът определя изчерпателно формата на обработка, потиска прекомерната промяна на скоростта на подаване, както и вибрациите, и спомага за гладкото протичане на операцията. Това гарантира постоянна висококачествена обработка, която не се влияе от качеството на програмите за обработка. *1 Процесът на управление на тази функция е еквивалентен на "SSS Control" (Super Smooth Surface Control) от серия M800/M80. Някои от съответните параметри са фиксирани за тази функция, но "SSS Control" може да се използва, след като се извършат няколко прости настройки.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Улеснена работа, високо качество – функция "Tolerance Control"

Тази функция получава данни за оптималната скорост на скобата за ъгли или криви въз основа на определения толеранс за извършване на операциите. Тя осигурява и плавно преминаване в ъглови секции в рамките на толеранса, което допринася за намалени вибрации на машината. Времето на цикъла се намалява, тъй като скоростта на скобата може да се увеличи до по-високи от обичайните стойности. Необходимо е само да се зададе толеранс и машината започва да работи с оптимална скорост и оптимален път на инструмента, което улеснява постигането на висококачествена обработена повърхност.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА НИВО ЦЯЛОТОСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Широка гама от полеви мрежи поддържа интеграция в системите за автоматизация на предприятието.

 

 • Подобрената проследяемост помага да се визуализира работата в цялото предприятие – MES Interface Library

Серия E80 е оборудвана с интерфейсна функция за връзка към MES платформи за производствено изпълнение, чрез която CNC системата автоматично изпраща SQL доклади към базата данни на системата за контрол на производството при завършване на рязането или възникване на аларма. Това може значително да увеличи проследимостта в цялото предприятие. Подобрената прозрачност допринася за оптимизиране на планирането и управлението на производството. Контролът на качеството също може да бъде по-лесен чрез визуализиране на историята на алармите и производствените резултати въз основа на основната единица, специфична за всеки детайл. Освен това, когато управлението е комбинирано с монитора за консумация на енергия EcoMonitorLight и термосензорния модул, операторите могат да осъществяват мониторинг не само на състоянието на CNC системата, но и на енергията, консумирана от машините.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • Отдалечено потвърждение на статуса на машината - известие по имейл до оператора

Тази функция изпраща имейл за състоянието на машината автоматично в определеното време до компютър, таблет или смартфон. Не е необходима специална комуникационна линия, така че настройките се извършват лесно. Състоянието на машината може да се следи по всяко време и навсякъде. Това помага на потребителите да се справяте своевременно с извънредни ситуации, което води до по-кратки престои и по-висока производителност.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 • По-широка съвместимост с периферни устройства – връзка към различни полеви мрежи

Чрез поставяне на допълнителна карта в слота на гърба на дисплея, CNC системата може да бъде конфигурирана да поддържа CC-Link (master/локална), PROFIBUS-DP (master) и EtherNet/IP връзки, което прави възможно свързването с много периферни устройства чрез широк спектър от полеви мрежи.

E80 - Mitsubishi Electric CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E80 Series

Lathe system

Machining center system

TypeA

TypeB

TypeA

TypeB

 

 

 

 

Max. number of axes (NC axes + Spindles + PLC axes)

8

5

6

4

Max. number of NC axes (in total for all part systems)

5

4

5 (*1)

3

Number of control axes              Max. number of spindles

3

2

1

1

Max. number of PLC axes

3

3

2

0

Number of simultaneous contouring control axes

4

4

4

3

Max. number of part systems

K1

K1

K1

K1

Display unit-side High-speed program server mode

K

K

K

K

Front-side SD card mode

K

K

K

K

Least command increment

0.1mm

0.1mm

0.1mm

1mm

Least control increment

1nm

1nm

1nm

1nm

Program memory capacity (number of programs stored)

230KB [600m]

(400 programs)

230KB [600m]

(400 programs)

500KB [1280m]

(1000programs)

500KB [1280m]

(1000programs)

Max. number of tool offset sets

99 sets

99 sets

200 sets

99 sets

Built-in PLC capacity [number of steps]

K20000

K20000

K20000

K20000

Multi-program [number of programs]

K60

K60

K60

K60

Multi-project [number of projects stored]

K1

K1

K1

K1

Macro program Variable command

600 sets

200 sets

600 sets

200 sets

Machine tool builder macro

K

K

K

K

Workpiece coordinate system shift

K

K

-

-

3D solid program check

K

K

K

K

Manual arbitrary reverse run (program check operation)

K

K

-

-

Interactive cycle insertion

K

K

K

K

Diameter/Radius designation switch

K

K

-

-

Synchronous tapping with analog I/F spindle

K

K

K

K

Workpiece position measurement

-

-

K

K

Simple inclined surface machining command

-

-

K

-

High-accuracy control (G61.1/G08)

K

K

K

-

eSSS control

K

K

K

-

Tolerance control

K

K

K

-

OMR-FF

K

K

K

K

Spindle-mode servo motor control

K

K

-

-

Finish shape view programming

K

K

-

-

Email notification to operator

K

K

K

K

Operation history (detailed alarm history information)

K

K

K

K

CC-Link (Master/Local)

M

M

M

M

PROFIBUS-DP (Master)

M

M

M

M

EtherNet/IP

 

M

 

M

 

M

 

M

MES interface library

K

K

K

K

EcoMonitorLight connection

K

K

K

K

System lock

K

K

K

K

(*1) Up to one rotary axis
* Trademarks
MELSEC, CC-Link, CC-Link/LT and CC-Link IE are either trademarks or registered trademarks of Mitsubishi Electric Corporation in Japan and/or other countries. Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
Microsoft® and Windows® are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. SD logo and SDHC logo are either registered trademarks or trademarks of LLC.
PROFIBUS-DP is a trademark of Profibus International.
Other company and product names that appear in this manual are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "CNC системи“
0885 137 711