Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric EcoMonitorPlus

Mitsubishi Electric EcoMonitorPlus

Енергоспестяващ модул за измерване на енергия

Модул за измерване на енергия

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
 • Функция 1

Допълнителни модули (опционален модул, разширителен модул) могат да бъдат добавени за разширяване на системите в стил "изграждащ блок".

 

building block

 

 • Функция 2

•  Чрез комбиниране на блока за управление (EMU4-CNT-MB) и модула за разширение е възможно автоматично да се управлява оборудването във връзка с измерените стойности!

•  Чрез използване на специален инженерен инструмент (EMU4-KNET), управлението може да се извърши лесно чрез задаване на параметри за управление!

* Специализираните инженерни инструменти могат да бъдат изтеглени от сайта на FA Global.

 

logging

 

Control details *1 Description
Scheduled control Блокът за управление изпраща сигнала за контакт към оборудването възоснова на времевия график. 24-часовия график трябва да е предварително уточнен.
 
Управление чрез блокировка

Контрол чрез сигнала за контакт: Контролният блок изпраща сигнал, определен чрез сравняване на събраните данни със зададените целеви данни, сравняване на събраните данни една с друга или чрез сравняване състоянието на контактите.

Контрол на аналоговия изход: С тази функция измерената аналогова стойност се изчислява и контролира чрез предварително задаване на горна и долна граница.

Управление на компресора*2 Тази функция е енергоспестяваща чрез превключване на работното състояние на компресора (състояние на натоварване, състояние на разтоварване или спряно положение), за да се постигне оптимално налягане в тръбопровода. Могат да се управляват от два до четири компресорни блока.

*1: Минималният цикъл на управление според събраните данни от мониторинга е 1 минута. За подробности вижте ръководството с инструкции.

*2: Компресорът, който превключва към всеки режим на работа в отговор на състоянието на изходния контакт е този, който може да бъде свързан и управляван.  

Contact Compressor operation mode
Operation (load) state Operation (unload) state Stop state
Load Unload ON OFF OFF
Работа ON ON OFF
Стоп ON ON OFF

 

 • Функция 3

•  Съберете енергийни данни в SD карта с памет от EcoMonitorPlus или EcoMonitorLight.

•  Logging Unit Utility може да направи отчет от събраните данни в SD картата с памет.

 

logging

 

 • Функция 4

Наблюдението на тенденциите в електрическите утечки, тока на натоварване и температурата ви позволява да извършвате превантивна поддръжка, за да избегнете повреда на оборудването.

Следните видове оборудване изискват превантивна поддръжка:

•  Оборудване, което може да доведе до значителни загуби, ако се повреди.

•  Оборудване, което работи непрекъснато или в продължение на много часове.

•  Оборудване с кабели, които лесно се повреждат поради влага или масло.


 

maintenance

 

 • Метод за измерване на тока на утечка (Io и Ior)

 

Method of leakage current measurement

 

 • Функция 5

Наблюдавайте признаците на повреда на оборудване с аналогов входен блок.
Казус от производител на автомобили:

•  За да наблюдавате признаците на повреда на важно оборудване, измервайте "ток, температура, вибрации" на двигателя.

•  Мониторинг на тенденции с данните, събрани от PLC и извеждане на аларма към индикаторите.

 

analog input

 

 • Функция 6

Цялостното управление на енергията се осъществява чрез зареждане на данни за потреблението на въздух, газ, вода и други, както и електрическа енергия.

​​​​​​​

total energy management

 • Engineering Tool for EcoMonitorPlus Control UnitSetting Software for EcoWebServer III

This software is for writing control settings, monitoring control state / extension unit mearing value, and collecting event log from terminal.

Software Download - emu4knet.zip

 

 • How to download Engineering Tool for EcoMonitorPlus Control Unit

• Touch the Engineering Tool for EcoMonitorPlus Control Unit with your mouse and then click the left mouse button.
• Select the place where the file will be saved.
• Open the Explorer and double click the compressed file that is saved.
- Double click "Setup.exe"
• Select "Next" or "Yes"

 

 • Display Sample

sample

 

 • Remote Monitoring Tool for EcoMonitorPlus Control Unit

This software is for monitoring control status and manually controlling the Control Unit connected to MITSUBISHI Energy Saving Data Collecting Server (EcoWebServer III).

Software Download - emu4_remote_monitor_v100.zip

 

 • Processes from download to installation

It is possible to use this software by unzipping downloaded compressed file and copying it onto an arbitrary place (C:\Mitsubishi folder etc.).
Installation of Remote Monitoring Tool is unnecessary.

• Do NOT copy it onto the program folder (C:\Program Files folder and C:\Program Files(x86) folder).
It may not operate normally.
• Do NOT rename or delete the folders or files. It shall not operate normally.

 

 • Display Sample

sample

 

 • System Configuration

System Configuration

 

 • Logging Unit Utility

Logging Unit Utility is the software for EcoMonitorLight/Plus to create reports and setting data file.

Software Download - logging_unit_utility_v110.zip
Software Manual Download - IB63A26-A

 

 • How to Downloads Logging Unit Utility

• Touch the Logging Unit Utility file with your mouse and then click the left mouse button.
• Select the place where the file will be saved.
• Open the Explorer and double click the compressed file that is saved.
• Copy the "LoggingUnitUtility" folder to any folder.

 

 • Display Sample

sample

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти