Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Eaton Variable Module Management System

Eaton Variable Module Management System

Управление на UPS

Технологията на системата за управление на променливи модули (VMMS) увеличава ефективността при по-леки товари, без да прави компромис с надеждността.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

В някои системи с множество паралелни UPS-и, използвани с по-леки товари, системата максимизира процента на натоварване на UPS, като поставя UPS-ите, които не са необходими за захранване на товара, в неактивен режим. Това води до частично спестяване на енергия и е ограничено до мулти-UPS системи, без подобрения на ефективността за единични UPS-и.

 

  • Максимална енергийна ефективност:

-  VMMS оптимално използва модули за непрекъсваемо захранване (UPM) в UPS, за да постигне по-висока ефективност в режим на двойно преобразуване, за да увеличи максимално процентното ниво на натоварване на оставащите активни UPM чрез превключване на UPM, които не са необходими, в състояние на готовност. Това води до максимално спестяване на енергия

-  VMMS е възможен само благодарение на модулността на Power Xpert 9395P UPS.

-  VMMS може да се прилага и в многомодулни единични UPS системи

-  В „състояние на готовност“ UPM коригира DC-връзката, генерира логическо ниво на PWM сигнали и филтрира EMI и гръмотевични пикове

 

  • Разширена конфигурируемост

Клиентите могат да решат как да конфигурират своята система, като определят броя на резервните UPM и максималното процентно ниво на натоварване на UPM, позволено във VMMS, настройвайки други UPM в състояние на готовност. VMMS може да се използва във всички многомодулни (multiple-UPM) Power Xpert 9395P системи:

-  Единични модули 9395P от 550 kVA до 1100 kVA

-  Всички паралелни 9395P системи

 

  • Съществуващите инсталации също могат да бъдат надградени с възможност за VMMS:

-  VMMS поддържа резервиране и постига по-висока ефективност чрез интелигентно контролиране на нивата на натоварване на UPM

-  Могат да бъдат избрани определен брой резервни UPM (N+0, N+1, N+2, N+X)

-  UPM в състояние на готовност могат да се използват като резервни единици (N+0)

 

  • Без компромис с надеждността

Когато възникне смущение или увеличаване на натоварването на критична шина, всички UPM в състояние на готовност  могат да реагират бързо, незабавно превключвайки обратно към режим на двойно преобразуване, свързвайки съществуващите PWM сигнали към IGBT гейтовете. Във VMMS всички UPM ще преминат към двойно преобразуване, ако:

-  Изходното напрежение варира с повече от 3% по някаква причина

-  Всеки UPM достига лимита на тока си или разрежда батерията си

-  Необходимо е презареждане на батерията

След като горните условия бъдат разрешени, системата превключва обратно към VMMS след предварително зададено от клиента времево забавяне (1 до 60 часа): след като натоварването се стабилизира, собственият дизайн и алгоритми на Eaton позволяват на системата да определи кои UPM да превключи обратно към състояние на готовност за максимизиране на ефективността според новите условия на работа.

Имате нужда от консултация?

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти