Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex - VisionPro Deep Learning

Cognex - VisionPro Deep Learning

Софтуер за анализ на изображения, базиран на технологията Deep Learning

VisionPro Deep Learning е най-добрият от този клас софтуер за анализ на изображения, базиран на Deep Learning, предназначен за автоматизация на производството. Неговите доказани алгоритми са оптимизирани специално за машинно зрение, с графичен потребителски интерфейс, който улеснява обучаването на невронни мрежи, без да се компрометира производителността.

  • Иновативният deep learning софтуер разрешава и най-сложните задачи за инспекция

VisionPro Deep Learning намира приложение, там където традиционното машинно зрение не би се справило, като същевременно гарантира последователност и скорост, които не са постижими за човека. Базираните на правила библиотеки на VisionPro, дават възможност на инженерите по автоматизация лесно да изберат най-добрия инструмент за решаването на поставената им задача. Софтуера съчетава богата библиотека от инструменти за машинно зрение с усъвършенствани инструменти за deep learning, лесни за разработка и внедряване. 

 

  • Интуитивно графично обучение

Графичният интерфейс за обучение на VisionPro Deep Learning опростява задачата за събиране на изображения, обучение на невронна мрежа и тестване на различни набори от изображения. Уникалната способност на веригата от инструменти позволява на потребителите да разпределят задачите си на по-малки етапи, което улеснява оптимизацията и изисква по-малко изображения за обучението.

 

  • Опростено интегриране в обща среда

VisionPro Deep Learning осигурява достъп както до стандартните инструменти за визуална инспекция, така и до набор от инструменти за deep learning обучение благодарение на софтуерната интеграция, както и чрез графичния интерфейс за разработка Cognex Deep Learning Studio. От интегрирането на ниско ниво с компютър до внедряването на HMI за конкретно приложение, софтуера осигурява гъвкавост при проектирането и интегрирането на визуална инспекция в производствената среда.

 

  • Характеристики
Graphical & application programming interfaces Windows based graphical user interface (GUI) with plugin support
C library (Windows DLL) for runtime and/or training
Microsoft .NET library (Wrapper for C library and WPF GUI components)
Hardware & OS Requirements CPU Intel Core i7 or higher (recommended)
GPU Cognex only supports NVIDIA GPUs.
Recommended GPU memory of 11 GB or more (GTX 1080Ti, RTX 2080Ti).
Note: VisionPro Deep Learning performance — in terms of processing time — will depend on hardware selection.
RAM Memory 32 GB or more (recommended)
USB 1 free USB port (for the license dongle)
OS Windows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows Server 2016 64-bit
Storage Solid-state drive (SSD) with 100 GB or more of free space (recommended)
Supported image file formats PNG, BMP, TIFF, JPEG
Supported image properties 1–4 channels, 8 or 16 bits

 

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675